PFA Invest danmarksmestre i danske aktier

Kombinationen af gode risikojusterede afkast og lave omkostninger har netop sikret PFA Invests Danske Aktier prisen som ”Bedste Danske Aktiefond” hos det uafhængige analysebureau, Morningstar.

PFA Invests danske aktieafdeling er netop blevet belønnet med Morningstars pris som landets bedste investeringsafdeling for danske aktier. Prisen er givet for afdelingens evne til at balancere gode langsigtede og risikojusterede afkast med lave omkostninger. Den flotte hæder glæder Irene Holmslykke, der er CEO i PFA Asset Management, som har ansvaret for investeringsafdelingen.

”I PFA har vi traditionelt en stærk position i Danmark, fordi nærheden giver os nogle unikke muligheder for opnå kendskab og bedrive aktiv forvaltning. På den måde er Morningstar-prisen en bekræftelse på, at vi har valgt rigtigt med vores investeringsstrategi. Samtidig er det et godt eksempel på de fordele, vores PFA Invest-kunder opnår som en del af PFA-koncernen, hvor vi med afsæt i vores skala og kundeejede forretningsmodel kan tilbyde professionel investeringsforvaltning til lave omkostninger.”

Akkumuleret afkast på 90 procent over fem år
Irene Holmslykke nævner, at PFA’s danske aktier er en aktiv forvaltet og forholdsvist koncentreret portefølje med omkring 30 danske selskaber. Puljen har over sin 10-årige levetid leveret et akkumuleret afkast på 393 procent, som ligger 65 procentpoint over benchmark. Den stærke performance er fortsat i de seneste måneder, hvor en overvægt af aktier indenfor bl.a. finans og medicin har bidraget positivt.

”Som følge af det høje inflationsniveau og udsigten til fortsatte rentestigninger og økonomisk uro har vi det seneste halvår haft fokus på de mere recessionsrobuste aktier indenfor fx finans og medicin. Det har været en fordel for vores kunder, da disse aktier relativt set har klaret sig godt og bidraget til, at vi i seneste halvår har skabt afkast på 18 procent, hvilket er dobbelt så højt som danske aktier generelt.”

Den stærke performance i PFA Invests danske aktieafdeling kommer ikke kun afdelingens kunder til gode, men bidrager også til positivt afkastet i PFA’s fem populære balanceafdelinger, der pt. alle har fire eller fem stjerner, som er den højeste rating hos Morningstar. Herudover har PFA’s målrettede arbejde med danske aktier ifølge Irene Holmslykke også gavnet PFA’s pensionskunder i og med, at det er samme erfarne folk og investeringsmotor, som skaber afkastet i de to investeringsmiljøer.

Blive kunde i PFA Invest via PFA Bank

Det er PFA Bank, der rådgiver om og sælger PFA’s Invests produkter, der er skabt som et ekstra tilbud til PFA’s pensionskunder.

Vil du vide mere, så besøg pfabank.dk eller ring på 70 80 85 00.