PFA leverede stærke afkast til kunderne og havde rekordhøje indbetalinger

Årets første seks måneder har været gode for kunderne og dermed for PFA. Kunderne har fået attraktive afkast, og indbetalingerne er på rekordniveau. Også PFA’s resultat er forbedret, og forsikringsforretningen viser fortsat betydelige fremskridt og følger planen om at være i balance i 2025.

PFA havde i første halvår 2023 et resultat før skat og overskudsdeling med kunderne på 347 mio. kr. mod -910 mio. kr. i samme periode sidste år.

Fremgangen i resultatet skyldes primært mere gunstige finansmarkeder i årets første seks måneder sammenlignet med sidste år samt en væsentlig forbedring i den underliggende drift.

”Vores kunder og dermed PFA er kommet godt igennem årets første seks måneder. Efter et hårdt 2022 er det positivt, at vi kan levere solide og positive afkast i toppen af det kommercielle pensionsmarked. Jeg glæder mig over, at flere nye kunder vælger os til, samtidig med at vi formår at fastholde vores eksisterende kunder. Det fører til høj vækst i indbetalingerne og betyder, at vores forretning og kundefællesskabet vokser markant,” siger adm. direktør i PFA, Ole Krogh Petersen.

PFA’s overskud kommer kunderne til gode i form af overskudsdeling via PFA KundeKapital. I 2023 udbetalte PFA 1,7 mia. kr. til kunderne i forrentning af individuel KundeKapital.

Flere kunder fører til rekordhøje indbetalinger

I årets første seks måneder havde PFA en markant vækst i indbetalinger sammenlignet med første halvår af 2022.

De samlede indbetalinger var på 26,3 mia. kr. i årets første seks måneder mod 22,7 mia. kr. i samme periode sidste år. Det er en vækst på 16 pct., og det er de højeste indbetalinger, PFA nogensinde har haft på et halvt år.

Væksten skyldes en stigning i de løbende indbetalinger på 6 pct. fra 14,1 mia. kr. i første halvår 2022 til 14,9 mia. kr. i første halvår 2023. Hertil er engangsindbetalingerne i perioden steget med 34 pct. fra 8,6 mia. kr. til 11,5 mia. kr., mens nettoindbetalingerne (indbetalinger minus udbetalinger) er vokset med 53 pct. fra 4,9 mia. kr. i første halvår af 2022 til 7,5 mia. kr. i første halvår af 2023.

I årets første seks måneder har PFA haft en nettotilgang på 485 virksomheds- og organisationskunder. Det er en stigning i forhold til samme periode sidste år, hvor tallet var 419.

”Den høje vækst i indbetalinger og den store nettotilgang af nye kunder viser, at vi står rigtig stærkt i markedet med et godt samlet værditilbud til kunderne. Hjørnestenene i vores værditilbud er økonomisk tryghed, gode sundheds- og seniorløsninger og samfundsansvar, som også er områder, der er efterspørgsel på i markedet og i samfundet, og som vi kommer til at have endnu mere fokus på de kommende år,” siger Ole Krogh Petersen.

Fremgang på SUL-området

Resultatet af syge- og ulykkesforsikring (SUL) er i første halvår på 157 mio. kr. mod -356 mio. kr. for samme periode sidste år.

I forbindelse med den nye bekendtgørelse for SUL-området har PFA siden 1. januar 2022 nytegnet bl.a. tab-af-erhvervsevne-dækninger i livforretningen i stedet for som syge- og ulykkesforsikring. Samlet set lander det løbende driftsresultat af denne type forsikringer på -570 mio. kr., hvilket er en forbedring på 340 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. PFA følger således genopretningsplanen på SUL-området med henblik på at være i balance i løbet af 2025.

Fremgangen i første halvår skyldes tre overordnede faktorer.

For det første hjælper PFA fortsat flere kunder med at undgå længerevarende sygdom. I første halvår 2023 hjalp PFA 67.000 kunder med behandlingsforløb til eksempelvis forebyggelse af langtidssygdom. Det er 16 pct. flere end samme periode sidste år, hvor tallet var 58.000 kunder. Stigningen er primært drevet af, at flere kunder har brug for hjælp og rådgivning ved psykiske lidelser eller ved skader i bevægeapparatet.

For det andet har PFA fokus på at hjælpe langtidssyge tilbage i arbejde, hvor 816 kunder i første halvår er vendt retur til jobmarkedet, og antallet er allerede nu over 1.000.

For det tredje er forsikringspriserne blevet mere balancerede, og kombineret har indsatserne medført en væsentlig økonomisk effekt og forbedring af resultatet.

”Vi kan se, at vores store arbejde med at tilbyde kunderne hurtig og korrekt hjælp har effekt, og vi forsøger at forebygge langtidssygdom ved at række proaktivt ud til kunder, som har behov for hjælp. På den måde hjælper vi flere kunder med at holde sig arbejdsdygtige og blive raske. Samtidig ser vi en alvorlig udvikling i psykiske lidelser, som vi i PFA og i samfundet har en stor opgave i at løfte,” siger Ole Krogh Petersen.

Stærkt halvår for kundernes pensionsopsparinger

Trods en start på året med mørke skyer over økonomien i form af høj inflation, recessionsbekymringer og kollapser i den amerikanske banksektor har første halvår 2023 generelt budt på medvind fra finansmarkederne.

Det har også smittet positivt af på PFA, hvor en typisk kunde i PFA’s anbefalede profil C i markedsrente kan glæde sig over afkast på 7,6 pct., hvilket er i toppen af det kommercielle pensionsmarked. 

”Vi har over de seneste tre år skabt et afkast på 22 pct. til en gennemsnitlig kunde, og det på trods af stor nedgang på finansmarkederne i 2022. Jeg er rigtig glad for, at vi har skabt afkast i toppen af det kommercielle pensionsmarked. Det viser, at vi har en god og robust investeringsstrategi, hvor vi tilpasser vores risiko og kan afbøde de værste tab, når markederne falder som i 2022, og samtidig kommer godt ud af startblokken, når markederne igen er mere positive som i år,” siger Ole Krogh Petersen.

De gode investeringsresultater i år kommer bl.a. på baggrund af en effektiv risikostyring og øget eksponering til amerikanske aktier.

”Vi har i første halvår været dygtige til at tilpasse vores investeringsrisiko i takt med, at inflationen er faldet, og vækstudsigterne og beskæftigelsen løbende har overrasket positivt og givet medvind på finansmarkederne,” siger Ole Krogh Petersen.  

Det er især aktierne, der har løftet halvårsafkastet i 2023. Kundernes afkast ligger fra 0,8-10,3 pct. i PFA Plus og fra 0,9-7,4 pct. i PFA Klima Plus. Sparer man op i gennemsnitrente, har man fået tilskrevet en depotrente på 1,6 pct. p.a. før PAL-skat i første halvår af 2023.

Salg af bank og ny model for overskudsdeling

I PFA’s nye strategi, som lanceres i september, er nøgleordene fokus, forenkling og forbedring, og som led heri er der allerede i første halvår af 2023 foretaget to væsentlige ændringer.

I juni offentliggjorde PFA salget af PFA Bank til Jyske Bank. Som led i transaktionen blev der indgået en aftale om, at Jyske Bank-koncernen overtager administrationen og forvaltningen af Investeringsforeningen PFA Invest. Prisen for handlen er 245 mio. kr., som ikke er bogført i regnskabet for første halvår, men bliver det, når handlen forventeligt afsluttes endeligt i andet halvår.

PFA har ligeledes i juni offentliggjort, at modellen for overskuds- og risikodeling med kunderne, PFA KundeKapital, ændres fra 1. januar 2024 . Fremover bliver den forventede forrentning af KundeKapital sat op til 10 pct. mod 8 pct. i dag. Andelen af nye indbetalinger, der går til KundeKapital, sænkes fra 5 pct. til 2 pct. Nye kunder kan nu fylde op til 2 pct. i KundeKapital ved overførsler af pensionsopsparinger fra andre selskaber. Eksisterende kunder vil få en forventet forrentning på 10 pct. af hele KundeKapitalsbeholdningen - både af den eksisterende og nye indbetalinger. 

”Det er vigtigt, at vi hele tiden justerer vores forretning og værditilbud for at bevare og udbygge vores position som markedsleder i et stærkt konkurrencepræget marked. Lykkes vi med at fokusere, forenkle og forbedre vores forretning, vil det komme kunderne til gode i form af endnu mere afkast på KundeKapital, bedre service eller lavere priser. PFA er et kundefællesskab, hvor alt vi gør, kommer kunderne til gode,” siger Ole Krogh Petersen.

For mere info
Kontakt pressechef Oliver William Gunner, tlf. 2856 2322, owg@pfa.dk