Stabil udvikling i næste års pensionsudbetalinger

Camilla Schjølin Poulsen, privatøkonom i PFA

Vanen tro bliver de PFA-kunder, der er gået på pension, reguleret i deres ydelse 1. januar 2024. Næste års udbetalinger kommer stort set til at ligge stabilt med et mindre fald på gennemsnitligt 0,5 pct.

Når rådhusuret slår 12 nytårsaften og 2023 bliver til 2024, får de mange tusinde danskere, der er begyndt at hæve af deres pensionsopsparing, reguleret deres udbetaling. Dette gælder også for de omkring 38.000 pensionist-kunder hos PFA, der har en pension i markedsrente. Det fortæller PFA’s privatøkonom, Camilla Schjølin Poulsen.

”PFA er sat i verden for at sikre økonomisk tryghed for vores kunder, og derfor er det vigtigt for os, at udbetalingerne til de kunder, der er gået på pension, ligger så stabilt som muligt. Til næste år vil ydelserne i gennemsnit falde en smule med 0,5 pct. Dette er indenfor de normale mindre udsving i udbetalingerne fra år til år,” siger hun.

Små udsving fra år til år

Det gennemsnitlige fald i næste års udbetalinger skal ses i lyset af, at kunder med deres opsparing i markedsrente hvert år vil opleve mindre udsving. Således er pensionsudbetalingerne de seneste tre år reguleret med henholdsvis +1,7, +4,9 og -3,5 pct.

”Vores kunder er vant til, at deres pensionsudbetalinger reguleres op og ned i mindre grad, og for at give størst mulig økonomisk tryghed bruger vi hvert år mange kræfter på at kommunikere justeringerne for eksempel på webinarer og i breve med mere,” siger Camilla Schjølin Poulsen og tilføjer:

”Der er variationer fra kunde til kunde, alt efter hvor mange års udbetaling man har foran sig. Det betyder, at selvom udbetalingerne gennemsnitligt vil ligge stabilt med et mindre fald på 0,5 pct, så kan et fåtal af kunder opleve større udsving i udbetalingerne,” fortæller hun.

Stigende renter påvirker

Årsagen til udviklingen i næste års udbetalinger er i høj grad udviklingen på de finansielle markeder, hvor de kraftigt stigende renter igennem 2023 især har påvirket afkastet på obligationer og ejendomme. To sædvanligvis stabile aktiver som kunder under udbetaling oftest har en høj andel af, idet deres aktieandel løbende nedtrappes inden pensionsalderen.

Til gengæld betyder selvsamme renteudvikling, at afkastforventningerne til fremtiden er stigende, hvilket trækker i den anden retning. Et godt eksempel på, at fastsættelsen af udbetalingerne indebærer en vis form for automatisk udjævning.

Netop ønsket om, at PFA’s kunder skal være så økonomisk trygge som muligt, gør, at PFA i øjeblikket ser på, om der kan tilføjes flere udjævningsfunktioner, så vi kan sikre yderligere stabilitet i udbetalingerne. 

”Fra næste år kommer vi bl.a. til at indføre såkaldt differentieret udbetalingsrente, som tager udgangspunkt i den enkelte kundes investeringsprofil. Dette vil give et mere stabilt udbetalingsforløb for de kunder, der er gået på pension,” siger Camilla Schjølin Poulsen.