Anmeld skade

Anmeld din skade

 

PFA Helbredssikring

På Mit PFA kan du se, om du er dækket af forsikringen og anmelde din skade.

Husk, at det kræver henvisning fra din læge, når du vil bruge din helbredssikring.

Kontakt PFA Sundhedscenter på 70 12 50 00 , hvis du har spørgsmål om PFA Helbredssikring.

Anmeld din skade online på Mit PFA
 

PFA Kritisk sygdom

På Mit PFA kan du se, om du er dækket af forsikringen og anmelde din skade.

Kontakt PFA Sundhedscenter på 70 12 50 00 , hvis du har spørgsmål om PFA Kritisk sygdom.

Anmeld din skade online på Mit PFA
 

PFA Erhvervsevne

På Mit PFA kan du se, om du er dækket af forsikringen og anmelde din skade.

Kontakt PFA Skadecenter på 70 12 50 00 , hvis du har spørgsmål om PFA Erhvervsevne.

Proces for ansøgning om PFA Erhvervsevne

Oftest er det meget forskelligt, hvordan en sag forløber. Et typisk forløb kan se sådan ud:

Proces for ansøgning om PFA Erhvervsevne

Hvis vi er i tvivl om noget eller mangler nogle oplysninger, vil vi ringe til dig. Vi vil også kontakte dig for at tilbyde dig behandling eller anden bistand, hvis vi mener, at behandling hos fx en fysioterapeut betyder, at du hurtigere kan få din erhvervsevne tilbage.

Hvis du er blevet undersøgt af en læge på foranledning af et andet selskab, beder vi ofte – for at spare tid - om en kopi af resultatet af undersøgelsen, og bruger den i vores vurdering.

Vi modtager hver dag rigtig mange breve, så vi bekræfter normalt ikke, at et brev er modtaget. Vi vil dog så vidt muligt holde dig orienteret undervejs i sagsbehandlingen, så du kan følge med i hvem, vi har bedt om oplysninger fra, og hvornår vi har modtaget de ønskede oplysninger.

 

 

FAQ om PFA Erhvervsevne

Få svar på spørgsmål om processen for ansøgning om PFA Erhvervsevne

Hvor lang tid tager sagsbehandlingen?

Det er individuelt, hvor lang tid sagsbehandlingen tager. Nogle gange må vi vente på afklaring omkring helbred og erhverv fx lægelig behandling, resultatet af en arbejdsprøvning eller en eventuel ansættelse i et fleksjob. Der går ofte op til 5 måneder, før en sag kan afgøres endeligt.       


Hvor længe sker der betaling, efter sagen er afgjort?

Hvis du kan få udbetaling, vil du få ydelser fra os hver måned, så længe der er dokumentation for, at du endnu ikke har genvundet din erhvervsevne. Når det er tilfældet, vil udbetalingen blive sat ned eller helt stoppe.        


Hvad skal jeg gøre, når jeg er blevet tilkendt udbetaling for tab af erhvervsevne?

Du har pligt til at kontakte os, hvis:
- din tilknytning til arbejdsmarkedet ændrer sig, fx hvis du fratræder dit job
- du oplever en forbedring af din helbredstilstand og bliver raskmeldt, helt eller delvist
- du kommer helt eller delvist i arbejde
- du får arbejdsløshedsdagpenge
- du får sygedagpenge
- du begynder i eller bliver godkendt til fleksjob
- du får ledighedsydelse, revalidering eller førtidspension.        


Skal jeg tale med min kommune, selvom jeg starter en sag op i PFA?

Ja. Kommunen skal tale med dig senest 8 uger efter din sygemelding og derefter hver 3. måned, så de løbende kan vurdere din arbejdsevne. Det er også kommunen, der tager stilling til, om du evt. kan få et fleksjob, om du skal have hjælpemidler eller assistance, og om du skal uddannes eller trænes.        


Kan jeg først få udbetaling fra PFA, når min sag vedr. førtidspension er afgjort?

Nej, udbetaling for tab af erhvervsevne har ikke noget med førtidspension at gøre, så vi kan godt behandle din sag, selvom kommunen endnu ikke har truffet en afgørelse.


Hvad sker der med min police, hvis jeg bliver opsagt pga. sygdom eller kommer i fleksjob?

Det kommer an på, hvad der er aftalt, da ordningen blev lavet. Du kan se nærmere om dette i dine vilkår under Dokumenter eller ringe til os på telefon 70 80 71 33 og få rådgivning.


Kan jeg få udbetaling, hvis jeg er fyldt 60 år?

Du kan få ydelser indtil den dato, hvor du ikke længere er dækket af din forsikring. På din police/pensionsbevis kan du se, hvornår din forsikring stopper. Du vil typisk ikke længere være dækket ved nedsat erhvervsevne, når du går på pension.


Kan jeg få min kapitalpension udbetalt?

Hvis du har en kapitalpension, kan den normalt først udbetales, når du er fyldt 60 år, men der kan være mulighed for at få udbetalt den tidligere, hvis du:
- varigt har mistet din fulde erhvervsevne med mindst to tredjedele
- får en af de livstruende sygdomme, som er godkendt af Skatteministeriet som udbetalingsberettigende
- er blevet tilkendt offentlig førtidspension.


Kan jeg klage over en afgørelse fra PFA?

Ja, naturligvis. Hvis du er utilfreds, beder vi dig i første omgang om at kontakte den medarbejder, der har truffet afgørelse i din sag, og forklare, hvad du ikke er enig i. Så ser vi på sagen igen. Hvis du efter vores revurdering fortsat ikke er enig, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. Du kan se hvordan man gør på www.ankeforsikring.dk.

Proces for ansøgning om PFA Kritisk sygdom

Hvis vi sammen med din anmeldelse modtager alle relevante, lægelige oplysninger (kopi af journal fra sygdomsforløbet), kan vi ofte vurdere din sag i løbet af 5 arbejdsdage.

Hvis du ikke vedlægger lægelige oplysninger, skal vi nok sørge for at de bliver indhentet. I så fald kan behandlingen af sagen godt tage længere tid, hvis vi skal hente oplysninger fra flere steder. Forløbet vil i disse sager ofte se sådan ud:

Proces for ansøgning om PFA Kritisk sygdom

Proces for ansøgning om PFA Kritisk sygdom

Hvis vi er i tvivl om noget eller mangler nogle oplysninger, kontakter vi dig via telefon eller mail.

 


 

FAQ om Kritisk sygdom

Få svar på spørgsmål om processen for ansøgning om PFA Kritisk sygdom.

Hvor kan jeg se, om jeg har en PFA Kritisk sygdom?

Du kan se alle dine forsikringer på Mit PFA.

Log på Mit PFA


Er min sygdom/diagnose dækket? 

I dine pensionsvilkår er det beskrevet, hvilke diagnoser der er omfattet af forsikringen, og hvilke krav der er til sværhedsgraden af de forskellige diagnoser. Dine pensionsvilkår finder du på Mit PFA.

Log på Mit PFA


Hvor meget kan jeg få udbetalt?

På Mit PFA kan du se, hvor meget du kan få udbetalt af forsikringen.

Log på Mit PFA


Kan jeg få udbetaling fra forsikringen flere gange?

Ja, i visse tilfælde kan du få udbetaling flere gange efter en karensperiode på 6 måneder, hvis der ikke er tale om samme diagnose eller en diagnose, der har direkte eller indirekte sammenhæng med en tidligere stillet diagnose. Kræftdiagnoser kan i visse tilfælde give ret til op til 2 udbetalinger, hvis det er mindst 7 år siden, at behandlingen af den første kræftlidelse er afsluttet, og der ikke er tale om tilbagefald.


Kan jeg få en udbetaling fra forsikringen, hvis mine børn får en kritisk sygdom?

Det afhænger af, om din forsikring indeholder PFA Kritisk sygdom til børn. Det kan du se på Mit PFA.

Log på Mit PFA


Skal jeg betale skat af udbetalingen?

Nej, udbetalingen er skattefri, og den skal ikke indberettes til SKAT.


Kan jeg klage over en afgørelse fra PFA?

Ja. Hvis du er utilfreds, beder vi dig i første omgang om at kontakte den medarbejder, der har truffet afgørelse i den sag, og forklare, hvad du ikke er enig i. Så ser vi på sagen igen. Hvis du efter vores revurdering fortsat ikke er enig, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. Se hvordan du skal gøre (ankeforsikring.dk)