Du kan ikke længere arbejde

Hvis du helt eller delvist mister din evne til at arbejde, kan du få udbetalinger fra PFA. Derudover hjælper vi dig med at fastholde din tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis det stadig er muligt.

Vi kan hjælpe dig hele vejen

  

 

Løbende udbetaling

Du kan få en månedlig udbetaling, som typisk er en procentdel af din nuværende løn. Derudover overtager PFA i de fleste tilfælde indbetalingen til din pensionsordning, så både din opsparing og din sundhedsordning kan fortsætte uændret, mens din erhvervsevne er nedsat.

 

Vær tilstrækkeligt dækket

Hvis din erhvervsevne er nedsat, er der mulighed for at få en månedlig udbetaling, der sammen med en eventuel offentlig ydelse, kan give dig økonomisk tryghed. Derfor er det vigtigt, at den valgte forsikringsdækning passer til dit liv og dine behov.

 

Tilbage på arbejde

Hvis det er muligt, er det vigtigt at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, og det hjælper vi dig også med. Bliver din erhvervsevne bedre, vil din udbetaling blive reguleret og i bedste fald stoppe helt, hvis du igen bliver fuldt arbejdsdygtig.

Har du brug for hjælp?

Ring og få hjælp på

70 12 50 00