PFA Helbredssikring

Hurtig behandling til dig mellem 60-79 år

Hurtig undersøgelse og behandling

Hvis du bliver syg, er det vigtigt, at du hurtigt kan blive undersøgt og komme i gang med den rigtige behandling. Det kan du med PFA Helbredssikring, for det er en sundhedsforsikring til det private sundhedssystem, der giver dig hurtig adgang til behandling på eksempelvis privathospitaler, privatklinikker og hos speciallæger. Det giver dig en god tryghed, fordi du hurtigt kan få at vide, hvad du fejler, og hvordan du bliver rask igen.

For at kunne få PFA Helbredssikring skal du være imellem 60-79 år og have dit depot hos PFA Pension, være bosiddende i Danmark og ikke have en helbredssikring via din arbejdsgiver.

Gældende priser:

60-69 år: 350 kr. pr. mdr.   

70-79 år: 525 kr. pr. mdr.

 

Sådan får du PFA Helbredssikring

Du kan købe en PFA Helbredssikring ved at ringe til vores rådgivningscenter på 70 12 50 00 eller ved at bruge nedenstående link. Du skal vide, at hvis du bestiller en PFA Helbredssikring, inden du er fyldt 70 år, så bliver den automatisk fornyet, når du fylder 70 år. Du får besked inden fornyelsen træder i kraft, og bliver ligeledes orienteret om den nye pris.

For din partner

Hvis din samlever eller ægtefælle også er interesseret i at få PFA Helbredssikring, så kontakt os på 70 12 50 00 og hør mere om pris og vilkår.

Hvis du får brug for PFA Helbredssikring

Du skal altid starte med at kontakte din egen læge for at sikre, at du kommer til den rigtige forundersøgelse og/eller får den rigtige behandling og at lægen dermed giver dig den korrekte henvisning eller anbefaling*.
 

*Det er ikke nødvendigt med en lægehenvisning, hvis du har brug for behandling hos osteopat, kiropraktor, diætist, zoneterapeut eller akupunktør.

Ring til PFA på
70 12 50 00 for godkendelse af behandling.
 
Efterfølgende skal du anmelde din skade.
 

Anmeld din skade her

Du kan selv vælge behandler, hvis du har fået godkendt behandling hos osteopat, kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut, diætist eller akupunktør.
 

Ved øvrig behandling eller undersøgelse vil du blive anvist til et behandlingssted inden for PFA’s kvalitetssikrede netværk.

 

PFA afregner direkte med behandlingsstedet, så du slipper for selv at lægge penge ud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad dækker PFA Helbredssikring?

Hvis du logger ind på Mit PFA, kan du se helt præcist hvordan du er dækket.  

Du kan benytte dig af mulighederne for undersøgelse, behandling osv. allerede fra den dag, du bliver omfattet af helbredssikringen, dog skal behovet for behandlingen være opstået i forsikringstiden.

Du skal være opmærksom på, at der ikke er dækning de første 6 måneder for sygdomme, som er opstået før din forsikring blev oprettet eller sygdomme, der er opstået som følge heraf. 
   

PFA Helbredssikring kan bl.a. dække

Behandling:
Kiropraktor
Fysioterapeut
Osteopat
Akupunktør
Zoneterapeut
Diætist

Udredning:
Udgifter til forundersøgelser

Operation/efterbehandling:
Behandlinger og efterkontrol på hospitaler, klinikker eller hos speciallæger
Receptpligtig medicin efter dækningsberettiget behandling
Speciallægeordineret genoptræning
Rekreationsophold
Midlertidig hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske
Transport

Psykolog:
Behandling hos psykolog

Psykiater:
Undersøgelse og behandling for psykisk sygdom hos psykiater

Log på Mit PFA og læs i dine pensionsvilkår, hvilke dækninger der præcist gælder for dig ›

Det dækker din PFA Helbredssikring fx ikke

Kroniske sygdomme, som er opstået, før du fik PFA Helbredssikring

Kosmetiske operationer, pandeløft, hængende øjenlåg

Briller, kontaktlinser, høreapparater eller tandbehandling

Behandlingsbehov, der er opstået, før du fik PFA Helbredssikring

Akutbehandlinger (fx vagtlæge eller skadestuesituationer)

Alternativ behandling

Afhængighed, herunder eksempler som ludomani, spilleafhængighed m. fl. 

Læs mere i dine vilkår på Mit PFA