PFA Kritisk sygdom

Et økonomisk tilskud kan gøre livet lettere i en svær tid. PFA Kritisk sygdom er en forsikring, der giver dig mulighed for at få udbetalt et beløb ved visse alvorlige sygdomme. Det er helt op til dig, hvad du bruger pengene til – du kan fx købe ekstra pleje eller behandling, tage på rekreation eller foretage ændringer i hjemmet. Læs mere om, hvilke sygdomme forsikringen typisk dækker.

Om PFA Kritisk sygdom

 

 

Kort om forsikringen

 • Få en engangsudbetaling ved visse alvorlige sygdomme.
 • Det er helt op til dig, hvad du bruger pengene til.
 • Du kan typisk vælge, at forsikringen også skal dække dine børn.

 

 

Har du spørgsmål?

Kontakt PFA Kritisk sygdom:

 • Få generel rådgivning
 • Anmeld din skade

Ring 70 12 50 00

 

Åbningstider:  
Mandag - torsdag: 8.00 - 16.30
Fredag: 8.00 - 16.00

 

Anmeld skade online

Når du anmelder din skade, søger du om at få udbetalt det beløb, du er forsikret for.

På Mit PFA kan du anmelde din skade. 

 Anmeld skade

 

Se dine dækninger

Du kan se, præcis hvilke diagnoser din forsikring dækker i pensionsvilkårene (PFA Plus) på Mit PFA.

  

Se, hvordan du er dækket


Har du en anden type ordning, kan du kontakte PFA
Rådgivningscenter.

  

Ring 70 12 50 00

 

.

Hvornår kan forsikringen udbetales?

Her kan du se listen over sygdomme, som forsikringen typisk dækker. Du skal være opmærksom på, at der ved hver diagnose er kriterier for sværhedsgraden af sygdommen, og de skal være opfyldt, før forsikringen kan udbetales. Derudover kan der være forskel på, hvilke diagnoser forsikringen dækker – det afhænger af, om din forsikring er oprettet via din arbejdsgiver/organisation, bank eller privat.

 

Disse diagnoser dækker forsikringen typisk

 • Større blodprop i hjertet
 • Ballonudvidelse (PCI)/Bypass operation i hjertets kranspulsårer
 • Kronisk hjertesvigt med svære symptomer og nedsat funktionsevne
 • Indoperation af ICD-enhed på grund af livstruende hjerterytmeforstyrrelser
 • Hjerteklapoperation på grund af hjerteklapfejl 
 • Hjerneblødning, blodprop i hjernen (apopleksi) med blivende følger 
 • Aneurisme (udposning på pulsåre) i hjernen eller AV-malformation (karmisdannelse)i hjernen – med behov for operation 
 • Svær sygdom i aorta (hovedpulsåren) 
 • Visse typer af kræfttumorer 
 • Visse typer af kræft i blod og bloddannende organer 
 • Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv med behov for operation 
 • Dissemineret sklerose (DS) og NMO (hvis bestemte diagnosekriterier er opfyldte) 
 • Amyotrofisk lateral sklerose (ALS), motorisk neuronsygdom (MND), progressiv bulbær parese (PBP), progressiv muskelatrofi (PMA) og primær laterat sklerose (PLS) 
 • Kronisk nyresvigt med behov for varig dialysebehandling 
 • Større organtransplantation 
 • AIDS 
 • HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte 
 • Muskelsvind med vedvarende symptomer 
 • Myasthenia gravis med vedvarende symptomer 
 • Creutzfeldt-Jacobs Sygdom 
 • Total blindhed på begge øjne eller kikkertsyn med synsfeltsindskrænkning på under 10 % 
 • Total døvhed på begge ører 
 • Parkinsons sygdom 
 • Varige mén på mindst 15 %, pga. neurologiske følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse - (inkl. Borrelia og TBE) 
 • Større forbrændinger (inklusive forfrysninger og ætsninger) af tredje grad på mere end 20 procent af kroppen 
 • Terminal sygdom

Dækningen på PFA Kritisk sygdom til børn afhænger af, hvilken variant af PFA Kritisk sygdom du har. Hvis du har varianten med særskilte diagnoser til børn, er følgende diagnoser omfattet:

 • Operationskrævende hjertesygdom
 • Indoperation af ICD-enhed på grund af livstruende hjerterytmeforstyrrelser 
 • Hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi) med blivende følger 
 • Aneurisme (udposning på pulsåre) i hjernen eller AV-malformation (karmisdannelse) i hjernen – med behov for operation 
 • Kræft med undtagelse af mindre aggressive former 
 • Kræft i blod og bloddannende organer med undtagelse af mindre aggressive former 
 • Visse godartede svulster i hjerne eller rygmarv med behov for operation 
 • Dissemineret sklerose (DS) og NMO (hvis bestemte diagnosekriterier er opfyldte) 
 • Kronisk nyresvigt med behov for varig dialysebehandling 
 • Større organtransplantation 
 • Muskelsvind (myopati og neuropati) med vedvarende fremadskridende symptomer  
 • Vedvarende svære neurologiske følger, pga. hjerne- eller hjernehindebetændelse (inkl. Borrelia og TBE) 
 • Større forbrændinger (ambustio), forfrysning eller ætsning, der dækker mindst 10 % af barnets legemsoverflade 
 • Terminal sygdom
 • Diabetes 1
Se i dine vilkår på Mit PFA, hvordan dine børn helt præcist er dækket