PFA Sundhedslinje

Få hjælp til en sundere livsstil

PFA Sundhedslinje er vores direkte hotline for alle PFA's pensionskunder.
Ring på 70 12 50 00 og få vejledning til en sundere livsstil. 
  

Professional rådgivning

Står du med fysiske eller mentale sundhedsproblemer, hvor du har brug for støtte og hjælp, så er PFA Sundhedslinje til for dig. Her er sygeplejersker, fysioterapeuter og psykologer klar til at lytte og give dig råd. Det kan være om alt fra vægt, kost og motion til stress, samliv og trivsel, og du kan ringe anonymt og uforpligtende. Dialogen mellem dig og PFA Sundhedslinje er nemlig anonym for PFA og for din arbejdsgiver.

Læs nedenfor hvordan andre kunder har brugt PFA Sundhedslinje til at få hjælp til håndtering af sundhedsproblemer i hverdagen.

Læs hvordan andre kunder har brugt PFA Sundhedslinje

Vægttab og kost – 42-årig mand

Kontaktes af PFA Sundhedslinje efter at han har været til sundhedstjek på sit arbejde. Her fik han målt forhøjet kolesterol samt forhøjet taljemål og bad om hjælp til at begynde på en sundere livsstil.

Rådgiveren hjælper under 1. samtale medarbejderen med at kortlægge uhensigtsmæssige kostvaner. De finder frem til det område, som han er mest motiveret for at arbejde med; mindre indtag af sukkerholdige læskedrikke. Medarbejderen opfordres samtidig til at undersøge, hvilke typer motion, der tiltaler ham. Efter 2. samtale drikker medarbejderen kun sodavand i weekenden i stedet for dagligt - og er begyndt at cykle til og fra arbejde. På eget initiativ har han indført gåture med sin kone hver aften. Efter 3. samtale kan han se og mærke et begyndende vægttab. Inden afsluttende samtale får medarbejderen hos egen læge målt sit kolesterol, som er faldet siden sundhedstjekket.

Ved forløbets afslutning, fortæller han, at han er stolt af den forandring, som han allerede har opnået.


Psykisk trivsel, stress og udbrændthed – 28-årig kvinde

Kontakter PFA Sundhedslinje på opfordring af sin leder. Overvejer at melde sig syg grundet stress-symptomer: søvnbesvær, koncentrationsbesvær, glemsomhed, nedtrykthed, kort lunte og udmattelse.

Medarbejderen er ny på arbejdsmarkedet og kæmper med at håndtere nye krav og høje forventninger til sig selv. Hun kortlægger sammen med rådgiveren uhensigtsmæssige mønstre i arbejds- og privatliv og får værktøjer og vejledning til at bryde dem. Får samtidig øvelser til at arbejde med at lytte til sin krop og lave åndedrætsøvelser. Ved 2. samtale har medarbejderen det bedre, men til 3. samtale har der været tilbagegang. Rådgiver og medarbejder taler nogle situationer, hvor medarbejderen har følt sig stresset, igennem. Herved rustes medarbejderen til at håndtere lignende oplevelser fremover.

Ved 4. samtale oplever medarbejderen, at hun har ny energi og mod på de udfordringer som hun før frygtede. Da forløbet slutter fortæller hun, at hun trives og er ved at lære at sætte grænser og passe på sig selv.


Fastholdelse af rygestop – 31-årig mand

Kontakter PFA Sundhedslinje og ønsker at fastholde sit rygestop. Sundhedslinjen tilbyder forløb med fokus på motivation og støtte i forbindelse med rygestoppet.

Rådgiveren hjælper medarbejderen til at sætte ord på de positive forandringer ved rygestop; bedre luft til motion, nyt røgfrit hjem, tanker om fremtidige børn, som han ønsker skal vokse op uden røg. Han får redskaber til at lave små delmål og kommunikere sin rygestopplan til sit netværk. Efter 2. samtale kortlægger rådgiveren sammen med medarbejderen de bagvedliggende årsager til rygningen, b.la. daglige pauser både på arbejde og privat. Medarbejderen støttes i at lægge en strategi for nye måder at holder pauser på. Undervejs i forløbet oplever han god støtte fra sin kone og kollegaer, men han har alligevel svært ved at stoppe helt med cigaretterne.

Efter 3. samtale er han stoppet med at ryge indenfor i sit hjem og på arbejdspladsen. Han er derudover begyndt at anvende nikotinerstatning. Han oplever mere luft under motion, mindre hoste samt bedre lugt- og smagssans. Rådgiveren støtter ham i fremgangen og fastholder ham i motivationen og troen på rygestop.

Ved sidste samtale er medarbejderen fri af cigaretter og anvender nikotin-tyggegummi, når trangen bliver for stor.


Samarbejdsproblemer med kollega – 53-årig mand

Kontakter PFA Sundhedslinje og ønsker sparring om kollega. Medarbejderen skal oplære en nyansat kollega i sine arbejdsopgaver og oplever, at samarbejdet er vanskeligt. Han frygter at blive erstattet og fyret, da kollegaen er yngre og har høje ambitioner. Utrygheden påvirker hans søvn og generelle trivsel.

Ved 1. samtale lægger medarbejderen og rådgiveren sammen en handlingsplan bl.a. med fokus på, hvordan han kan håndtere forandringen (utrygheden) på arbejdspladsen. I handlingsplanen sættes fokus på afstressning af kroppen gennem bl.a. vejrtræningsøvelser, musik og gåture, som giver medarbejderen ny energi og overskud til at kunne rumme usikkerheden til den nye kollega. Undervejs i forløbet undersøger han desuden, hvordan han kan skabe tillid til kollega og ledelse. Han får redskaber til at udtrykke sine behov gennem ærlighed og åbenhed. Derudover opfordres han af rådgiveren til at tage kontakt til leder og HR for at få skabt afklaring. Ved 3. samtale har medarbejderen taget initiativ til møde med nærmeste leder og HR, som resulterer i, at han igen føler sig sikker i stillingen. Dette er med til at understøtte det gode samarbejde med den nye kollega.

Da forløbet afsluttes trives medarbejderen igen på arbejdet og hans generelle velbefindende er øget. Han har samtidig lært sig selv bedre at kende og fået redskaber til at kommunikere sine behov/ønsker.


Problemer i samliv – 32-årig kvinde

Ringer ind til PFA Sundhedslinje, efter at hun har gennemført online sundheds-screening.

Har brug for at tale med en tredjepart om sit parforhold, som er udfordrende. Parret har et to-årigt barn. Medarbejderen oplever, at hun har svært ved at løse hverdagsproblemerne med sin partner. Det dræner hende for energi og hun har svært ved at overskue ting. Hun har følelsen af at være på arbejde derhjemme.
Rådgiver og medarbejder taler om værdier og forskellige måder at kommunikere på. Medarbejderen får til opgave til næste samtale, at skrive en liste med værdier, som hun skal prioritere. Den liste gør hende bl.a. klogere på, at hun har behov for, at de afsætter ’kærestetid’ til hinanden. Igennem samtalerne får hun redskaber til at holde fast i sig selv og fokusere på at vælge til i stedet for fra.

Ved forløbets afslutning udtrykker medarbejderen tilfredshed og kan bedre overskue situationen.