Fortrinsret til lejeboliger

Som kunde i PFA har du den fordel, at du kan skrive dig på venteliste og få fortrinsret til attraktive lejeboliger, som PFA-koncernen ejer. Vi har boliger over hele landet, og der kommer løbende flere til. God boligjagt.
 

 

Find dit nye hjem med PFA

Udlejningen af PFA’s boliger startede med en håndfuld allerede beboede ejendomme i Københavnsområdet. Siden da er det gået hurtigt, og i dag har du mulighed for at finde dit nye hjem over hele Danmark. Udlejningen er en eksklusiv fordel for PFA’s kunder, og ejendommene er en vigtig kilde til afkast på de pensionsmidler, som PFA forvalter for dig som kunde. Udlejningen sker på markedsvilkår. 

Læs desuden vilkårene for PFA Boliger i ”Spørgsmål og svar om PFA Boliger”

 


        

Sådan skriver du dig op til en lejebolig

PFA Boliger er en fordel for dig, der er kunde i PFA. Derfor skal du logge på mitpfa.dk, hvor du bliver guidet videre til boligportalen findbolig.nu, hvor alle vores forskellige boligtyper ligger. Her kan du søge bolig efter præcis de ønsker, du har, så du kun får relevante tilbud. Det er vigtigt, at du bliver guidet gennem mitpfa.dk og ikke bare går direkte ind på findbolig.nu. Så vil du nemlig ikke få gavn af din fortrinsret som PFA-kunde. Har du spørgsmål vedr. findbolig.nu, kan du kontakte dem pr. telefon 70 30 22 01

Du kan skrive dig op til alle de boliger, du vil, men du skal være opmærksom på kriterierne for at skrive dig op. Derfor anbefaler vi, du kun skriver dig op til de boliger, der reelt passer til de behov, du har lige nu.

Hvis du får tilbudt en bolig

Når der bliver en bolig ledig, som matcher dine søgekriterier, bliver du kontaktet af en af vores ejendomsadministratorer via findbolig.nu. Boligen bliver tilbudt til de øverste 50-100 kunder, som er skrevet op til boligen, så det er vigtigt, at du kommer til åbent hus-arrangementet og ser om boligen er noget for dig.

Du skal så inden tidsfristen i tilbuddet enten acceptere (svare ja tak) eller afslå tilbuddet (svare nej tak). Af de ansøgere der har accepteret (svaret ja tak), vil systemet automatisk tildele lejeboligen til den, der har den højeste ventelisteanciennitet.

Læs vilkår for PFA Boliger i Spørgsmål og svar om PFA Boliger

Spørgsmål og svar om boligportalen PFA Boliger

1. Hvad er PFA Boliger?

Som kunde i PFA har du den fordel, at du kan skrive dig på venteliste og få fortrinsret til attraktive lejeboliger, som PFA-koncernen ejer. Vi har boliger over hele landet, og der kommer løbende flere til.

Vores boligportal tilgås via Mit PFA (mitpfa.dk), hvor du skal oprette en profil. Herefter dirigeres du videre til Findbolig.nu, og her kan kunder i PFA se og skrive sig op til boliger, som lejes ud af selskaber i PFA-koncernen.

PFA ønsker med PFA Boliger at hjælpe sine kunder med at få dækket deres boligbehov. Det sker ved at give kunderne i PFA fortrinsret til at leje boliger, som er ejet af PFA-koncernen. Boligerne udlejes på markedsvilkår.

2. Hvem kan skrive sig op til en bolig?

For at skrive sig op til en bolig skal du være kunde i PFA. Det vil sige, at du har opsparing eller forsikringer i PFA Pension. Det er ikke muligt at opskrive børn mv., og du skal selv have folkeregisteradresse i den lejlighed, du eventuelt bliver tilbudt.

Overfører du din opsparing ud af PFA, har du ikke længere mulighed for hverken at være skrevet op til eller at blive skrevet på venteliste- eller interesselisten for PFA Boliger. Har du allerede fået tildelt en bolig, kan du blive boende, selvom du ikke længere er kunde i PFA. 

Kunder, som har en pensionsordning i PFA Pension via Letpension, skal kontakte deres rådgiver i pengeinstituttet for høre mere om muligheden for at få fortrinsret til PFA Boliger. 

Betingelser for tildeling af en bolig:

  • Du må ikke være registeret som dårlig betaler i RKI
  • Det er ikke tilladt at benytte lejeboligen som delebolig
  • Det er ikke tilladt at holde husdyr*
  • Det er ikke tilladt at ryge i lejeboligen
  • Det er ikke tilladt at leje sin bolig ud fx via Airbnb
  • Overtagelse på den anviste dato samt accept af standard lejevilkår og lejeniveau
  • PFA kunden skal selv have folkeregisteradresse i den tildelte lejebolig
  • Det er et krav, at boligen skal være beset for at kunne ansøge

    *Der vil ekstraordinært være mulighed for at ansøge om ét husdyr i specifikke lejemål i Jylland, dette vil fremgå i beskrivelsen på de enkelte ejendomme.

3. Hvor kan du se din placering på ventelisten?

Du kan se din placering på ventelisten på din profil under ’min side’ på www.findbolig.nu.

4. Hvorfor skal du afgive kontaktoplysninger – og hvordan bliver de brugt?

Dine kontaktoplysninger vil blive brugt til at kontakte dig, hvis en af de boliger, du har skrevet dig op til, bliver ledig og kan tilbydes til dig.  Du skal være opmærksom på, om vi har de korrekte kontaktoplysninger på dig inde på ’Min side’ på Findbolig.nu

Du kan se mere om privatlivspolitik på Findboligs hjemmeside. 

5. Hvor mange boliger er der til rådighed, og hvad koster de?

Aktuelt (september 2021) er der flere end 5.000 lejeboliger og ca. 1.000 lejemål under opførelse - blandt andet i København, Hillerød, Helsingør, Køge, Horsens, Vejle, Randers, Herning, Silkeborg, Viborg, Kolding og Odense. 

Boligerne udlejes på markedsvilkår. Prisen afhænger af den enkelte bolig, og du kan se priserne på Findbolig.nu. Der tages forbehold for, at priserne ændrer sig i forhold til det, som er oplyst på Findbolig.nu. Det kan fx ske som følge af renovering.

6. Hvordan skriver du dig op til PFA Boliger?

Du skriver dig op til PFA Boliger via et link på Mit PFA (mitpfa.dk), der vil føre dig videre til www.findbolig.nu.
Husk at oprette din Findbolig.nu profil gennem Mit PFA, for at kunne modtage din fortrinsret som PFA kunde. 

Det er ikke muligt at skrive sig op til PFA Boliger ved at kontakte PFA pr. telefon eller e-mail.

Når din profil er oprettet, kan du på Findbolig.nu under ’Find bolig’ og ’Venteliste bolig’ få et samlet overblik over alle PFA-koncernens udlejningsejendomme ved at krydse af i feltet ’Medlemsfordele’. Når du finder en ejendom, der passer til dig, har du mulighed for at læse en uddybende beskrivelse af ejendommen og se billeder. Lejeboligerne er opdelt efter antal rum, kvm. og lejeniveau. Ønsker du at skrive dig op til boligen, markerer du det og vælger ’Skriv mig på venteliste’.

Der er ingen begrænsninger på, hvor mange boliger, du kan skrive dig op til. Hvis du afviser et boligtilbud, 3 gange, skal du dog være opmærksom på, at du bliver registreret som passiv boligsøgende - ikke kun for den pågældende bolig, men også for de øvrige boliger, du er skrevet op til. Derfor er det vigtigt, at du kun skriver dig op til præcis de ejendomme og boligtyper, du er interesseret i.

Når du har skrevet dig op til en bolig, kan du se dine boligvalg på Findbolig.nu under ’Min side’. Her kan du også ændre dine boligvalg.

7. Hvad sker der, når du får tilbudt en bolig?

Når en bolig bliver ledig, bliver den tilbudt en række PFA-kunder, som er skrevet op på ventelisten.

Inden du får tilbudt en bolig, vil din relation til PFA blive verificeret, og du vil få en e-mail om, at der ligger et boligtilbud under din profil på Findbolig.nu. Det er udlejers repræsentant for den bolig, du har skrevet dig op til, som vil kontakte dig og stå for den videre dialog, orientering om indflytningsdato og udarbejdelse af kontrakt, alternativt formidling til den administrator, som udarbejder lejekontrakten for udlejer.
Boligen tilbydes flere interesserede samtidigt. Hvis flere interesserede takker ja til boligen, vil boligen blive tildelt den, som har stået længst tid på ventelisten. 

Det forudsættes, at du har en acceptabel kreditvurdering. Det betyder, at udlejers repræsentant for den bolig, som du bliver tilbudt, gennemfører en kreditvurdering forud for tildelingen af boligen. Det sker for at minimere risiko for tab. En kreditvurdering består af et opslag i RKI. Der foretages kun opslag i RKI på den person, som står til at få tildelt boligen. Udlejer tilbyder ikke boliger til personer registreret i RKI. Den kunde, som har stået længst tid på ventelisten og fortsat er PFA-kunde, og som derfor som udgangspunkt skal tildeles boligen kontaktes direkte (se ovenfor), såfremt opslaget i RKI viser, at kunden ikke er registreret

8. Hvad sker der med din plads på ventelisten, når du bliver tilbudt en bolig?

Hvis du takker ja til en bolig og får den?
Du får lov til at leje boligen og fjernes derefter fra ventelisterne i samtlige af de boliger, du er skrevet op til. Du er velkommen til at skrive dig op igen.

Hvis du takker ja til en bolig, men ikke får boligen?
Hvis du bliver tilbudt en bolig og takker ja, men ikke får tildelt boligen, beholder du din anciennitet på ventelisten og eventuelle andre ventelister til andre boliger, du er skrevet op til.

Hvis du takker nej til en bolig?
Hvis du bliver tilbudt en bolig og takker nej tre gange i træk, vil du blive flyttet nederst på ventelisten, på alle boliger hvor du har skrevet dig op. Du vil blive noteret som passiv søgende, og skal derfor selv gå ind under din profil og markere dig aktiv igen. 
Når du er passiv søgende, vil du ikke optjene ventelisteanciennitet. Derfor er det vigtigt, at du kun skriver dig op til præcis de boliger, du er interesseret i. 

Hvis du ikke svarer på et tilbud om en bolig?
Hvis du ikke svarer på et boligtilbud, svarer det til, at du takker nej. Du vil derfor blive flyttet nederst på ventelisten og registreret som passiv søgende til de lejeboliger, du har skrevet dig op til, hvis du tre gange i træk ikke svarer på et boligtilbud. 
Når du er passiv søgende, vil du ikke optjene ventelisteanciennitet. Derfor er det vigtigt, at du kun skriver dig op til præcis de boliger, du er interesseret i.

9. Hvor lang tid går der, før du får tilbudt en bolig?

Det er ikke muligt at sige, hvor lang tid der går, før du får tilbudt en bolig. Det afhænger af, hvor mange lejeboliger, der er i den eller de ejendomme, som du er interesseret i, hvor ofte de bliver ledige, og hvor på listen du står. Typisk vil der være kortere ventetid på nye og store ejendomme, da der er flere boliger og dermed en hurtigere udskiftning.

10. Hvorfor kan du ikke længere se den bolig, du har skrevet dig op til på boliglisten?

Hvis du tidligere har skrevet dig op til en eller flere boliger, der ikke længere optræder på boliglisten, kan det skyldes, at ejendommen ikke længere er tilgængelig, eller at du har fået tilkendt en bolig, hvorefter du automatisk er blevet fjernet fra alle opskrivninger. Er sidstnævnte tilfældet, er du velkommen til at skrive dig op på ny.

11. Hvordan afmelder du dig PFA Boliger?

Hvis du ikke længere ønsker at være skrevet op til en af PFA’s boliger, kan du ændre og slette dine ønsker på din profil under ’Min side’ på Findbolig.nu. Her kan du se dine opskrivninger, og trykke på ’Fjern min opskrivning’. Når du sletter/fjerner dig af listen, vil du blive afmeldt ventelisten.

12. Hvad sker der, hvis du ikke længere er kunde hos PFA?

Du kan kun få fortrinsret til en PFA-bolig, hvis du har opsparing eller forsikringer i PFA Pension. Stopper du med at indbetale til din pensionsordning hos PFA Pension fx i forbindelse med jobskifte, kan du altså stadig være skrevet op til en bolig, hvis du forsat har en opsparing stående.

I forbindelse med tildeling af en bolig bliver din relation til PFA kontrolleret, og hvis der ikke længere er en relation, bliver du fjernet fra ventelisten til alle de boliger, du er skrevet op til. 

Har du allerede fået tildelt en bolig, kan du blive boende, selvom du ikke længere er kunde i PFA Pension.

13. Hvad hvis du dør eller bliver skilt, mens du bor i en PFA-lejebolig?

Hvis du dør, mens du bor i en af PFA’s lejeboliger, kan dine efterladte blive boende i boligen, hvis de/den i forvejen har deres folkeregisteradresse i denne lejebolig.

Hvis du bliver skilt eller I flytter fra hinanden, mens du bor i en af PFA’s lejeboliger, kan du blive boende, hvis dit navn står på lejekontrakten - uanset om du er kunde i PFA Pension. Er det alene dit navn, der står på lejekontrakten, er det kun dig, som kan blive boende. Står både du og din (tidligere) ægtefælle/sambo på kontrakten, har I begge mulighed for at overtage boligen.

14. Hvad hvis du har eller får navne- og adressebeskyttelse?

Når du skriver dig op til en bolig, vil udlejer eller udlejers repræsentant for ejendommen få adgang til dine kontaktoplysninger (navn, e-mail og telefonnummer). Dette gælder uanset, om du har eller får navne- og adressebeskyttelse.

Ønsker du som følge af navne- og adressebeskyttelse ikke længere at dine kontaktoplysninger deles med udlejer og udlejers repræsentant, skal du afmelde dine boligvalg eller slette din profil på Findbolig.nu under ’Min side’. Når du fjerner dine valgte boliger, bliver du afmeldt og vil ikke længere blive kontaktet.

15. Hvor kan du finde information om din lejebolig?

Hvis du har spørgsmål om din bolig, skal du kontakte den ejendomsadministrator, som bistår udlejer. Du kan finde oplysninger om ejendomsadministratoren på din lejekontrakt.        

16. Hvordan behandles personlige oplysninger?

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger her.

17.Hvor er boligerne placeret?

De første boliger lå i allerede beboede ejendomme i Københavnsområdet, men nu er der også boliger i fx Hillerød, Aalborg, Fredericia, Holstebro, Esbjerg, Horsens, Kolding, Vejle og Viborg. Vi forventer, at udbuddet vil vokse de kommende år, da boligejendomme fremover forventes at blive en stadig vigtigere afkastkilde for PFA. Vi har allerede offentliggjort, at vi bygger nye boliger i København, Hillerød, Helsingør, Køge, Høje Taastrup, Horsens, Vejle, Randers, Herning, Silkeborg, Viborg, Kolding og Odense. 

18. Kan man ændre kontaktoplysninger på sin profil på Findbolig.nu?

 Din profil på Findbolig.nu er knyttet op på dit valgte brugernavn. Du kan derfor til hver en tid ændre dine kontaktoplysninger på ’Min side’ under ’Min brugerprofil’. Det er vigtigt, at vi altid har de korrekte oplysninger på dig, ellers vil du ikke kunne modtage informationer om åbne boligtilbud mv.

19. Kan man filtrere på faciliteter PFA Boligerne?

 På Findbolig.nu kan du under ’Find bolig’ filtrere på en række forskellige faciliteter i PFA’s ejendomme som altan, elevator, husdyr tilladt, parkering mv. På den måde er du sikker på, at de ejendomme du skriver dig op til indeholder netop de faciliteter, som du har behov for.

20. Hvad betyder det, at du enten er aktiv eller passiv boligsøgende?

Hvis du er aktivt søgende, har du skrevet dig op til en eller flere boliger. Du optjener anciennitet på ventelisten fra opskrivningsdatoen, så længe du husker at overholde vores øvrige regler og retningslinjer.
Hvis du bliver markeret som passiv, eller selv markerer dig som passiv, vil du ikke længere optjene anciennitet på ventelisten.

21. Hvad er Findbolig.nu?

Findbolig.nu er et site, der formidler ledige leje- og ungdomsboliger samt ventelisteboliger. Det er gratis for PFA-kunder, som opretter en profil gennem Mit PFA, at ansøge ledige boliger og skrive sig op til venteliste boliger. 

Findbolig.nu er udviklet og ejet af DEAS A/S (CVR-nr. 20283416), der er en del af koncernen DEAS Holding A/S.

22. Hvordan bliver man verificeret som PFA kunde?

Du opnår fortrinsret ved at oprette din profil gennem Mit PFA. Når profilen er oprettet, er du verificeret som PFA-kunde på Findbolig.nu. Herefter kan du altid logge direkte ind på Findbolig.nu for at skrive dig op til boliger og se din placering på ventelisten. 

Kunder, som har en pensionsordning i PFA Pension via Letpension, skal kontakte deres rådgiver i pengeinstituttet for høre mere om muligheden for at få fortrinsret til PFA Boliger.

   

Nybyggeri

1. Hvad er nybyggeri?

Nybyggeri kan enten være en helt ny opført boligejendom eller en eksisterende ejendom, der er ombygget til boliger.

2. Hvordan bliver jeg inviteret til en fremvisning for et nybyggeri?

Du finder nybyggeriet på Findbolig.nu med kontaktinformation til at skrive dig op. Du vil modtage en invitation på e-mail fra udlejningsadministratoren, når datoen for fremvisningen er fastsat.

3. Hvad er fordelen for PFA-kunder ved et nybyggeri?

Du kan tilmelde dig en eksklusiv fremvisning, hvor du som PFA-kunde vil have mulighed for at se det nye byggeri og reservere en lejlighed før andre interesserede lejere. 

4. Hvor lang betænkningstid er der ved en eventuel reservation af en lejlighed ved en fremvisning?

Hvis du reserver en lejlighed i forbindelse fremvisningen, har du typisk indtil næste fremvisning, hvilket normalt er ugen efter til enten at fortryde eller bekræfte din reservation af lejligheden. Reservationen er dermed ikke endelig, før man har bekræftet den.  

5. Hvordan påvirker tilmelding til en fremvisning min placering på ventelisten for de øvrige boliger?

Tilmelding til en fremvisning påvirker ikke din placering på ventelister eller interesseliste for de øvrige boliger. De to lister håndteres separat.

6. Hvad gør du, hvis du er interesseret i et nybyggeri efter fremvisningen?

Når datoen for fremvisningen er passeret, kan du ikke længere skrive dig op til en fremvisning. I stedet kan PFA’s kunder på lige fod med ikke-PFA kunder henvende sig til udlejningsadministrator og tilmelde sig en fremvisning, så længe der er ledige boliger i det nye byggeri. Information om udlejningsadministrator vil fremgå af teksten om det pågældende nybyggeri på Findbolig.nu. Når ejendommen er færdigbygget, vil den kort tid efter fremgå på lige fod som de øvrige ejendomme på Findbolig.nu, med mulighed for at skrive sig på ventelisten og få fortrinsret til kommende ledige boliger i ejendommen.

7. Hvornår vil et nybyggeri overgå til opskrivning på samme vilkår med de øvrige PFA ejendomme?

Når ejendommen er færdigbygget, vil den kort tid efter fremgå på lige fod med de øvrige ejendomme på Findbolig.nu under ’Ventelisteboliger’, og den har så ikke længere betegnelsen nybyggeri. Ejendommen vil være opdelt efter antal rum, størrelse og lejeniveau. Ønsker du at skrive dig op til boligen, markerer du det og vælger ’Skriv mig på venteliste’.


 

Se alle dine fordele i PFA

Som kunde i PFA har du mange fordele.
Vi har samlet dem allesammen til dig, så du kan få det bedste overblik.