Arv & testamente

Uanset hvordan dit familieliv er skruet sammen med evt. ægtefælle, samlever, fælles, egne eller delebørn, er det vigtigt at tage stilling til arvespørgsmål i tide. I hvert fald hvis du selv vil bestemme, hvem der skal arve det, du har sparet op gennem livet. 

Som en af dine fordele i PFA har du mulighed for at få hjælp til testamente, fremtidsfuldmagter og lignende dokumenter. Som kunde i PFA får du rabat på digitale testamenter via Legal Desk og på testamenter, som du udarbejder sammen med en af vores eksterne specialister i arve- og familieret. Kontakt din pensionsrådgiver eller PFA’s rådgivningscenter for at høre mere om TestamenteService.

Hvem arver dig?

Hvis du er gift og ikke har oprettet et testamente?

Hvis du er gift og ingen børn har, går hele arven til din ægtefælle. Hvis du er gift, og I har børn, arver din ægtefælle den ene halvdel af din formue, mens den anden halvdel går til dine børn, uanset hvor mange børn du har.

Hvis du ikke er gift og ikke har oprettet et testamente?

Hvis du ikke er gift, er der helt faste regler for, hvem der arver hvad og hvor meget, når du dør. Har du børn eller børnebørn, så går din arv til dem. Hvis du ikke har børn eller børnebørn, vil din arv gå til forældre, søskende eller nevøer, niecer osv.

Dine, mine og vores børn

Hvis I vælger at sikre hinanden mest muligt økonomisk i tilfælde af den enes død, skal I måske samtidig også tage højde for, hvordan jeres børn skal tilgodeses - især hvis I har børn fra tidligere forhold.

Det kan gøres på mange forskellige måder, og det skal tilpasses jeres individuelle behov og ønsker. Det kan være en god ide at tage en juridisk rådgiver med på råd. Børn fra tidligere forhold kan give anledning til overvejelser, der kræver beslutninger, fx hvis I vil:

  • Sidde i uskiftet bo - det kræver samtykke fra børn fra tidligere forhold
  • Beskære arven til et barn fra et tidligere forhold, som der fx ikke er kontakt til
  • Ligestille børn fra tidligere forhold arvemæssigt med fællesbørn.
 
Få det fulde overblik i modellen øverst eller videoen til højre, som forklarer, hvem der arver dig.

Få dine ønsker opfyldt med et testamente

Et testamente er et juridisk dokument, der bestemmer, hvordan og på hvilke vilkår arven efter dig skal fordeles. Hvis du ønsker en anden fordeling end den, der følger arveloven, bør du oprette et testamente.

Hvis du har tvangsarvinger (ægtefælle eller livsarvinger), kan du dog kun via testamente bestemme over 3/4 af det, du efterlader dig (friarv). De resterende 1/4 er tvangsarv. 

Du skal overveje at oprette testamente hvis:
  • Du ikke er gift, men har en samlever, du ønsker at sikre.
  • Du har børn fra tidligere forhold, som skal arve anderledes end, hvad arveloven foreskriver.
  • Du hverken efterlader dig børn, ægtefælle eller samlever, eller hvis du ønsker at betænke svigerbørn, fraskilt ægtefælle, fætre/kusiner eller en bestemt forening eller organisation.
  • Du vil sikre din ægtefælle økonomisk mulighed for selv at vælge, om hun eller han vil skifte ved din død.
  • Du ønsker at båndlægge arven til dine arvinger (aktuelt, hvis du har mindreårige børn eller en stor formue). Tvangsarv kan kun båndlægges indtil det fyldte 25. år, mens friarv principielt kan båndlægges, så længe man ønsker.
  • Du ønsker arven skal tilhøre modtageren som særeje. Fx så dine børn ikke skal dele arven fra dig med en evt. ægtefælle i tilfælde af separation/skilsmisse eller ved død. Du kan selv vælge, hvilken type særeje arven skal være.
 
  

 

Hør i videoen, hvorfor det er en god ide at oprette et testamente.

Få rabat på dit testamente

Som kunde i PFA kan du få rabat på udarbejdelse af dit testamente. Du bestemmer selv, om du selv vil oprette et testamente digitalt via Legal Desk, eller om du vil have rådgivning og hjælp fra en advokat.

Få mere information om, hvordan du får rabat på dit testamente

Sådan opretter du et testamente

Der findes to typer testamenter, og derfor kan det være en god idé at tage en juridisk rådgiver med på råd.

Notartestamente

• Testamentet skal underskrives foran en notar (medarbejder i retten). Notaren bekræfter, at du er den, du udgiver dig for at være, og at du er ved din fornufts fulde brug. Det er derfor vanskeligt at anfægte et notartestamente.
• Testamentet registreres i et centralt register for testamenter, og derved er man sikker på, at det automatisk kommer frem, når man dør.
• Det koster 300 kr. i retsafgift at oprette et notartestamente.
• Kontakt en byret efter eget valg. Se nærmere på: domstol.dk.
• Testamenter oprettet via Legal Desk vil som udgangspunkt være et notartestamente.

Vidnetestamente

• Testamentet skal underskrives af to vitterlighedsvidner. Vidnerne skal være uvildige (dvs. uden økonomisk interesse i testamentet).
• Risiko: Vidnetestamentet registreres ikke i et centralt register for testamenter, og det er lettere at anfægte et vidnetestamente.
• Ændring eller ophævelse af et testamente skal ske på samme måde som oprettelse. Du behøver ikke at oprette et testamente for at bestemme, hvem der skal arve almindeligt indbo. Du skal blot skrive det på et stykke papir, som du daterer og underskriver.

Så meget kan du bestemme med et testamente

Du kan her se, hvem der arver, hvis der ikke er et testamente, og hvor stor en del af formuen, du kan bestemme over i et testamente:

*Med udvidet samlevertestamente kan arv til samlever forøges til 7/8, dvs. ”arv som en ægtefælle”.

Nyttige links om arv og testamente

Hvis du har brug for mere rådgivning om arv og testamente, skal du kontakte en advokat. Så kan du få et konkret overblik over din egen situation og blive klogere på, hvordan du sikrer dine efterladte bedst muligt.