Aktivsammen-sætning

Her kan du se, hvordan PFA investerer din pensionsopsparing. Du kan se aktivsammensætningen for vores investeringskoncepter,
og vælge det investeringskoncept du ønsker at se nærmere på.

Aktivsammensætning i PFA Plus og PFA Klima Plus

Her kan du se, hvordan PFA investerer din pensionsopsparing i forhold til din investeringsprofil og antal år til pension. Først skal du vælge mellem PFA Plus, PFA Klima Plus eller en kombination af disse to.

Herefter vælger du investeringsprofil, alder og pensionstidspunkt, og du kan efterfølgende se fordelingerne grafisk og med forskellige detaljegrader.

Under ”Detaljeret aktivsammensætning” kan du bl.a. se hvor meget der er investeret i aktier, obligationer, ejendomme og alternative investeringer. Du kan ydermere se de strategiske og faktiske fordelinger af aktiver i investeringsprofilerne ud fra de 10 aktivklasser, der er fastsat af Forsikring & Pension.

Nederst kan du se aktivsammensætningen i de bagvedliggende fonde samt eksempler for en kunde med udbetalingssikring. PFA Pension kan til enhver tid og uden varsel foretage justeringer i fordelingen mellem Høj Risiko og Lav Risiko fondene og i aktivsammensætningen i de bagvedliggende fonde.

Data er vist pr.:
31.12.2023 - Faktiske fordelinger, herunder aktivsammensætning i de bagvedliggende fonde.

31.12.2023 - Strategiske fordelinger.

 

Eksempel på aktivfordeling for en kunde med udbetalingssikring (gælder kun profil A og B)

Hvis du har tilvalgt udbetalingssikring, knytter vi som regel sikringen gradvist til din opsparing de sidste ti år, før du forventer at gå på pension. I takt med dette bliver en større og større andel af din opsparing gradvist placeret i nogle særlige fonde - kaldet varighedsfonde - med en meget lav risiko.

De særlige varighedsfonde, som anvendes til udbetalingssikring, forventes under normale markedsforhold at give et lavere – i nogle tilfælde betydeligt lavere - afkast end Høj risiko fondene og Lav risiko fondene, som er de fonde din opsparing er fordelt i uden udbetalingssikring. Derfor medfører udbetalingssikring forventeligt en lavere pension. Hvis du har valgt en andel af din opsparing til PFA Klima Plus, gælder det ikke for den del, der er placeret i varighedsfonde.

Her kan du læse mere om udbetalingssikring og se vores anbefaling

Herunder kan du se eksempler på aktivfordelinger for PFA Plus Profil A og PFA Plus Profil B med udbetalingssikring. Det understreges, at det er eksempler – de faktiske andele kan afvige herfra.PFA Valgfri aktivsammensætning

Herunder ses strategiske og faktiske investeringsfordelinger for PFA Valgfri, med 100 % i PFA Plus,  ud fra 10 aktivklasser, fastsat af Forsikring & Pension. Data er vist for 5% intervaller.
Vælg %-andel for høj og lav i toppen af tabellen for at se fordelingerne. Du kan se din faktiske fordeling mellem høj risiko fonden og lav risiko fonden på mitpfa.dk.

Den strategiske aktivfordeling afspejler PFA’s overordnede investeringsstrategi som revideres årligt. Den faktiske aktivallokering viser et øjebliksbillede af aktivallokering på investeringsprofilen. De strategiske fordelinger gælder for 2024. De faktiske fordelinger er opgjort per 31.12.2023.

KundeKapital er ikke indregnet i fordelingerne, men skal risikomæssigt indplaceres i aktivklassen Globale aktier.
Læs mere om KundeKapital og se din præcise andel af KundeKapital på mitpfa.dk.

PFA Valgfri aktivsammensætning med PFA Klima Plus

Herunder ses strategiske og faktiske investeringsfordelinger for PFA Valgfri med 100% PFA Klima Plus ud fra 10 aktivklasser, fastsat af Forsikring & Pension. Data er vist for 5 % intervaller. Vælg %-andel for høj og lav i toppen af tabellen for at se fordelingerne.

Den strategiske aktivfordeling afspejler PFA’s overordnede investeringsstrategi som revideres årligt. Den faktiske aktivallokering viser et øjebliksbillede af aktivallokering på investeringsprofilen. De strategiske fordelinger gælder for 2024. De faktiske fordelinger er opgjort per 31.12.2023.

KundeKapital er ikke indregnet i fordelingerne, men skal risikomæssigt indplaceres i aktivklassen Globale aktier. Læs mere om KundeKapital og se din præcise andel af KundeKapital på mitpfa.dk.

 

Gennemsnitsrente aktivsammensætning

Herunder ses strategiske og faktiske fordelinger af aktiver i de fire rentegrupper i Gennemsnitsrente. Aktiverne er fordelt på 10 aktivklasser, fastsat af Forsikring og Pension.

Du kan se din rentegruppe på mitpfa.dk

Den strategiske aktivfordeling afspejler PFA’s overordnede investeringsstrategi som revideres årligt. Den faktiske aktivallokering viser et øjebliksbillede af aktivallokering på investeringsprofilen. De strategiske fordelinger gælder for 2024. De faktiske fordelinger er opgjort per 31.12.2023.

KundeKapital er ikke indregnet i fordelingerne, men skal risikomæssigt indplaceres i aktivklassen Globale aktier.
Læs mere om KundeKapital og se din præcise andel af KundeKapital på mitpfa.dk.