Investerings-former i PFA

Den bedste investering er den, der giver dig ro i maven. Der er altid en risiko ved at investere, fordi markederne går op og ned, og derfor handler det om at mærke efter, hvilken risiko du er villig til at løbe i forhold til det afkast, du har mulighed for at få.
I PFA kan vores team af specialister investere for dig, men du har også mulighed for selv at investere din pensionsopsparing.

Investering i markedsrente 

Vores mål er at få din pensionsopsparing til at vokse, så du kan få den bedst mulige pensionisttilværelse. Det gør vi ved at investere dine penge for at få de bedste afkast til dig.

Pension er tæt knyttet til finansmarkederne, og de har gennem de sidste år ændret sig markant – derfor har vores anbefalinger også ændret sig, så de er tidssvarende.

Vi forventer at afkastet på markedsrente på lang sigt vil blive højere end afkastet på gennemsnitsrente, som pensionsopsparinger traditionelt er blevet investeret i. Til gengæld har du selv investeringsrisikoen i markedsrente, både i opsparingsfasen og efter du har startet udbetaling.

I dag anbefaler vi derfor alle nye kunder en pensionsopsparing i markedsrente, og de fleste af vores eksisterende kunder med en traditionel opsparing i gennemsnitsrente, anbefaler vi også at flytte til markedsrente. 

Vi har tre forskellige måder, hvorpå du kan investere i markedsrente, det kan du læse mere om her på siden eller se videoen.

Lad PFA investere for dig

Når PFA investerer for dig, behøver du ikke selv at sætte dig ind i fx aktier, obligationer, boligmarked, renter eller alternative investeringer. Vores specialister forvalter dine penge på bedst mulige måde og ud fra dit valg om, hvilken risiko du er villig til at løbe i forhold til dine forventninger til afkast. Du kan vælge mellem fire forskellige investeringsprofiler, der alle bliver investeret i markedsrente - det er dem, vi kalder profil A, B, C og D i PFA Plus. I alle profilerne nedtrappes risikoen frem mod dit pensionstidspunkt. De fleste af vores kunder vælger at lade PFA investere deres opsparing.
Læs mere

 

Hvis du vil investere med PFA

PFA Valgfri er en investeringsform til dig, der gerne vil have PFA til at investere for dig, men selv ønsker at fastsætte den samlede risiko for investeringerne, og ikke ønsker en automatisk nedtrapning af risikoen. Du behøver ikke selv at sætte dig ind i fx aktier, obligationer, boligmarked, renter eller alternative investeringer. Vores specialister forvalter dine penge på bedst mulige måde og ud fra dit valg om, hvilken risiko du er villig til at løbe i forhold til dine ønsker til afkast. Du skal alene vælge hvor stor en andel af din opsparing, som skal investeres i vores fond med lav risiko og vores fond med høj risiko. Vores investeringsguide kan hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. Du kan vælge, hvor stor en andel som skal investeres med særlig fokus på klima.
Læs mere

 

Hvis du gerne selv vil investere

Du Investerer er en investeringsform til dig, der gerne selv vil tage ansvaret for, hvordan din pension bliver investeret. Du har mulighed for at vælge mellem et stort udvalg af forskellige fonde, der bl.a. investerer i aktier, obligationer, ejendomme og råvarer. Vi anbefaler, at du har et indgående kendskab til investeringer, og har tid og lyst til at sætte dig grundigt ind i muligheder og risici på de forskellige markeder.
Læs mere

Investering i gennemsnitsrente

I gennemsnitsrente bliver din pensionsopsparing forrentet med en stabil depotrente, og du er garanteret en minimumsudbetaling, når du går på pension. Risikoen er lille, og tilsvarende er muligheden for at opnå et højt afkast begrænset. Det er PFA, som fastsætter depotrenten, og du har ingen indflydelse på investeringsvalget. Det vil sige, at du eksempelvis ikke har mulighed for at tilpasse investeringen, så den passer til din alder og risikoprofil.
Læs mere