PFA Investerer

Med PFA Investerer kan du selv vælge mellem fire forskellige investeringsprofiler, hvor du blot skal vælge den,
som passer bedst til dig. Resten sørger PFA for.

Tag investeringsguiden på Mit PFA

4 investeringsprofiler – har du den der passer til dig?

Investeringsprofil A, B, C og D har forskellige potentialer for et godt afkast og forskellige grader af risiko knyttet til sig. Profil A har den laveste risiko og det mindste potentiale for et højt afkast. Profil D har den bedste mulighed for et stort afkast, men også den højeste risiko.

Alle investeringsprofiler bliver investeret i aktier, obligationer, ejendomme og alternative investeringer i to investeringsfonde: Lav risiko fonden og Høj risiko fonden.

Log på Mit PFA for at se, hvilken investeringsprofil du har. Dine valgmuligheder afhænger af den aftale du, din arbejdsgiver eller organisation har med PFA. På Mit PFA kan du se, hvilke valgmuligheder du har, og du kan tage Investeringsguiden og finde den investeringsprofil, der passer bedst til dig.

Du kan læse mere om aktivsammensætningen i profilerne på siden her >

 

 

Investeringsprofil A

25 % af din opsparing bliver investeret i  Høj Risiko Fonden. 75 % bliver investeret i Lav Risiko Fonden.

Investeringerne i Høj Risiko Fonden er nedtrappet til ca. 10 %, når du går på pension. Sammensætningen af investeringerne i profil A kan sammenlignes med en traditionel pensionsopsparing til gennemsnitsrente.

Med profil A har du mulighed for at tilknytte en udbetalingssikring. Det anbefaler vi dog som udgangspunkt ikke.

 

Investeringsprofil B

50 % af din opsparing bliver investeret i Høj Risiko Fonden. 50 % bliver investeret i Lav Risiko Fonden.

Investeringerne i Høj Risiko Fonden er nedtrappet til ca. 20 %, når du går på pension.

Med profil B har du mulighed for at tilknytte en udbetalingssikring. Det anbefaler vi dog som udgangspunkt ikke.

 

Investeringsprofil C

75 % af opsparingen bliver investeret i Høj Risiko Fonden. 25 % bliver investeret i Lav Risiko Fonden.

Investeringerne i Høj Risiko Fonden er nedtrappet til ca. 30 %, når du går på pension.

 

Investeringsprofil D

100 % af opsparingen bliver investeret i  Høj Risiko Fonden.

Investeringerne i Høj Risiko Fonden er nedtrappet til ca. 40 %, når du går på pension. 

PFA anbefaler investeringsprofil C

Når det handler om risikovillighed er mennesker meget forskellige. Valget af investeringsprofil handler om din pensionsopsparing og dermed din fremtid, og derfor skal forholdet mellem risiko og afkast også være det helt rigtige for dig.

Som udgangspunkt anbefaler vi vores pensionskunder at vælge profil C, da vi vurderer, at den for langt de fleste har den mest hensigtsmæssige balance mellem risiko og afkast.

Når det er sagt, har vi altid blik for, at valget af profil er et temperamentsspørgsmål og afhænger af, hvordan din økonomi ser ud. Derfor kan profilerne A og B være de rigtige profiler til dig, der gerne vil have en lavere risiko – og D være til dig, der gerne vil investere din opsparing med potentialet for et højere afkast. Men dermed også en højere risiko for tab.

I alle profilerne vil afkastet på sigt typisk være højere end i en traditionel pensionsopsparing i gennemsnitsrente. Fordelen ved profilerne er, at vi har mere frihed til at investere – til din fordel. Det er nemlig friheden, der giver muligheden for bedre afkast.

Få en anbefaling med det samme

Hør investeringsspecialist, Carsten Trier, fortælle mere om PFA Investerer

A, B, C eller D? Hvilken profil er den helt rigtige for dig? Det kan du hurtigt få en idé om ved at svare på et par enkle spørgsmål på Mit PFA om dine forventninger til afkast og din risikovillighed. Alt du skal gøre, er at logge på Mit PFA – guiden finder du under Investering.

Gør din pension endnu mere klimavenlig med PFA Klima Plus

Med PFA Klima Plus kan du placere din pensionsopsparing i ekstra klimavenlige investeringer. Aktierne i PFA Klima Plus vil fra start udlede 60 % mindre CO2 end verdensaktieindekset og målet er, at investeringerne i PFA Klima Plus er CO2 neutrale i 2025, og allerede i 2030 vil tage mere CO2 ud af atmosfæren end, de udleder. Ligesom i resten af PFA’s investeringer udvælges de i PFA Klima Plus også ud fra hensyn til sociale forhold og selskabsledelse – samlet kaldet ESG. 

Indbygget nedtrapning af risiko i alle profiler

Jo større dine muligheder for afkast, jo større er din risiko for tab også. 

Jo tættere du er på din pensionsalder jo sværere bliver det at indhente eventuelle tab. Derfor bliver de mest risikofyldte investeringer nedtrappet, når du nærmer dig pensionsalderen – så jo tættere du er på din pension, jo mere sikkert investerer vi dine penge.

Forholdet mellem risiko og afkast

Afkastet på investeringer svinger fra år til år, og både aktier og obligationer kan give et negativt afkast. Der er ofte en sammenhæng mellem risiko og afkast. Jo større risiko du er villig til at løbe, jo større er potentialet også for at få et højt afkast. Typisk har aktier et højere afkast end obligationer. Aktier har dog også de største udsving, og derfor er risikoen højere. 

PFA Plus investeringskoncept - risikonedtrapning

Når din pension er under udbetaling

Din opsparing vil stadig ligge i markedsrente – og i den samme investeringsprofil, når din pension er under udbetaling. Efter pensionering sker der som udgangspunkt ikke yderligere nedtrapning af de mest risikofyldte investeringer i Høj risiko fonden med de nuværende investeringsprofiler.

At din opsparing ligger i markedsrente betyder, at din pension kan stige og falde. Når din udbetaling starter, fastsætter vi som udgangspunkt den månedlige ydelse frem til årets udgang. Herefter reguleres dine pensionsydelser som udgangspunkt en gang årligt med virkning fra januar i det nye år.

Pensionsydelserne fastsættes ud fra størrelsen af din opsparing og vores til enhver tid gældende udbetalingsprincipper, som bl.a. indeholder forudsætninger om forventet afkast (udbetalingsrente). Hvis årets faktiske afkast bliver højere eller lavere end forudsat, kan ydelserne stige eller falde. Ved udbetaling af livspension indgår også forudsætninger om forventede restlevetider, som løbende kan ændre sig.

Det er dog ikke kun afkastet og udviklingen i levetider, der har betydning for udsving i pensionsydelserne. Det gælder også omkostninger, skat mv. Hvis vi ændrer vores udbetalingsprincipper, herunder udbetalingsrenten, kan det også få betydning for størrelsen af ydelserne.


Udbetalingssikring

Pensionskunder i PFA’s markedsrenteprodukt PFA Plus, der har valgt investeringsformen PFA Investerer, og vælger investeringsprofil A eller investeringsprofil B (omfatter både opsparingsmuligheden PFA Plus og PFA Klima Plus), kan tilvælge produktet Udbetalingssikring til deres ordning. 

Udbetalingssikring på din opsparing sikrer, at dine pensionsudbetalinger som udgangspunkt ikke kommer under et bestemt niveau. Hvis du har tilvalgt udbetalingssikring, knytter vi som regel sikringen til din opsparing de sidste ti år, før du forventer at gå på pension. Det sker ved, at en del af din opsparing gradvist bliver placeret i nogle særlige fonde – kaldet varighedsfonde – med en meget lav risiko.

Fra det tidspunkt, hvor vi begynder at tilknytte udbetalingssikring til din opsparing, kan du følge med i, hvor stor en del af din opsparing, der er placeret i varighedsfonde, og du kan også følge med i det foreløbigt sikrede niveau for dine udbetalinger. Opsparingen i varighedsfonde er det beløb, der er nødvendigt for at kunne sikre den del af din pension, som har tilknyttet udbetalingssikring.

De særlige varighedsfonde, som anvendes til udbetalingssikring, forventes under normale markedsforhold at give et lavere afkast end Høj risiko fonden og Lav risiko fonden, som er de fonde din opsparing er fordelt i uden udbetalingssikring. Det betyder, at dine pensionsudbetalinger normalt forventes at blive mindre, hvis du har tilknyttet udbetalingssikring til din ordning. I nogle tilfælde væsentligt mindre. Og som markedsforholdene er lige nu, med historisk lave renter, så forventer vi endda, at du vil få tab (negativt afkast) på den del af din opsparing, som placeres i varighedsfondene.

Bemærk, at udbetalingssikring i visse situationer kan bortfalde eller ændres. Du kan læse nærmere om dette i dine pensionsvilkår. 

Miljømæssige bæredygtige investeringer
De investeringer, der ligger til grund for dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.

Kategorisering i henhold til EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Udbetalingssikring fremmer ikke miljømæssige eller sociale karakteristika, og har ikke bæredygtighed som sit mål, jfr. artikel 6 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR).