Risikomærkning

Se risikomærkningen på din pensionsopsparing

Risiko er nødvendig for at få afkast

Vi investerer din opsparing i værdipapirer, fx obligationer, aktier, ejendomme m.m. Det gør vi for at få din opsparing til at vokse, så du kan få mest muligt udbetalt, når du skal på pension.

Når man investerer i værdipapirer, kan værdien af opsparingen svinge op og ned fra år til år. Det kaldes investeringsrisiko.

For at gøre det nemmere for dig at forstå og sammenligne risikoen på din pensionsopsparing, bliver alle pensionsprodukter i markedsrente ”mærket” med et risikotal mellem 1,0 og 6,0: 

 • Risikotallene mellem 5,0 og 6,0 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 

Risikotallet er udregnet for alle markedsrenteprodukter i PFA Plus og PFA Klima Plus, herunder investeringsprofilerne (A, B, C og D) og PFA Valgfri.  Du kan også se tallene for PFA Plus kombineret med PFA Klima Plus.

Du kan nedenfor se risikotallene på de forskellige markedsrenteprodukter med og uden KundeKapital.

PFA Plus, PFA Klima Plus og PFA Valgfri er opdateret 31. december 2023. 

 

Min Pensionsrisiko

På hjemmesiden Min Pensionsrisiko kan du finde alle selskabers risikomærkning holdt op imod benchmark, som er et gennemsnit af alle pensionsselskabers risikotal for henholdsvis lav, mellem og høj risiko.

Du finder siden her

 

Risikomærkning for PFA Plus investeringsprofil A, B, C og D
  

Risikomærkning for investeringsprofil A, B, C og D med KundeKapital

På investeringsprofilerne i PFA Plus bliver risikoen nedtrappet hen imod pensionstidspunktet. Det kan du se på illustrationen og i tabellen, som viser risikotallet for de fire profiler afhængigt af år til pension. KundeKapital er indplaceret risikomæssigt med 5 % i Globale aktier. Læs mere om KundeKapital og se din præcise andel af KundeKapital på mitpfa.dk


 

Opdateret 31. december 2023.

 • Risikotallene mellem 5,0 og 6,0 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 

Når risikotallet er aflæst ses her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år (linker til Forsikring & Pensions hjemmeside).

Benchmark
F&P beregner benchmark for hhv. høj, mellem og lav risiko til visning i F&P’s benchmarkingværktøj. Der beregnes et benchmark for hvert år. Benchmark beregnes som et simpelt (uvægtet) gennemsnit af risikotallene. Alle selskaber med livscyklusprodukter indgår i beregningen af benchmark.
Det er samme benchmark der indgår i grafen ovenfor.

Se metodebeskrivelse på Forsikring & Pensions hjemmeside
Profilernes risikoklassificering

Ud fra Forsikring & Pensions risikobånd er profilerne risikoklassificeret således:
Profil A: Lav risiko
Profil B: Lav risiko
Profil C: Mellem risiko
Profil D: Høj risiko  

Kortsigtet og langsigtet risiko

Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Risikoen afhænger af din alder

Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når kunden er ung. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som kunden bliver ældre.


Risikomærkning for investeringsprofil A, B, C og D uden KundeKapital

På investeringsprofilerne i PFA Plus bliver risikoen nedtrappet hen imod pensionstidspunktet. Det kan du se på illustrationen og i tabellen, som viser risikotallet for de fire profiler afhængigt af år til pension.

 

Opdateret 31. december 2023.

 • Risikotallene mellem 5,0 og 6,0 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 
  
Når risikotallet er aflæst ses her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år (linker til Forsikring & Pensions hjemmeside).

Benchmark
F&P beregner benchmark for hhv. høj, mellem og lav risiko til visning i F&P’s benchmarkingværktøj. Der beregnes et benchmark for hvert år. Benchmark beregnes som et simpelt (uvægtet) gennemsnit af risikotallene. Alle selskaber med livscyklusprodukter indgår i beregningen af benchmark.
Det er samme benchmark der indgår i grafen ovenfor.

Se metodebeskrivelse på Forsikring & Pensions hjemmeside
Profilernes risikoklassificering

Ud fra Forsikring & Pensions risikobånd er profilerne risikoklassificeret således:
Profil A: Lav risiko
Profil B: Lav risiko
Profil C: Mellem risiko
Profil D: Høj risiko

Kortsigtet og langsigtet risiko

Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Risikoen afhænger af din alder

Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når kunden er ung. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som kunden bliver ældre.

Risikomærkning for PFA Klima Plus investeringsprofil A, B, C og D
  

Risikomærkning for investeringsprofil A, B, C og D med KundeKapital

På investeringsprofilerne i PFA Plus bliver risikoen nedtrappet hen imod pensionstidspunktet. Det kan du se på illustrationen og i tabellen, som viser risikotallet for de fire profiler afhængigt af år til pension. KundeKapital er indplaceret risikomæssigt med 5% i Globale aktier. Læs mere om KundeKapital og se din præcise andel af KundeKapital på mitpfa.dk

 

Opdateret 31. december 2023.

 • Risikotallene mellem 5,0 og 6,0 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 

Når risikotallet er aflæst ses her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år.  
Benchmark
F&P beregner benchmark for hhv. høj, mellem og lav risiko til visning i F&P’s benchmarkingværktøj. Der beregnes et benchmark for hvert år. Benchmark beregnes som et simpelt (uvægtet) gennemsnit af risikotallene. Alle selskaber med livscyklusprodukter indgår i beregningen af benchmark.
Det er samme benchmark der indgår i grafen ovenfor.

Se metodebeskrivelse på Forsikring & Pensions hjemmeside
Profilernes risikoklassificering

Ud fra Forsikring & Pensions risikobånd er profilerne risikoklassificeret således:
Profil A: Lav risiko
Profil B: Lav risiko
Profil C: Mellem risiko
Profil D: Høj risiko 

Kortsigtet og langsigtet risiko

Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Risikoen afhænger af din alder

Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når kunden er ung. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som kunden bliver ældre.


Risikomærkning for investeringsprofil A, B, C og D uden KundeKapital

På investeringsprofilerne i PFA Plus bliver risikoen nedtrappet hen imod pensionstidspunktet. Det kan du se på illustrationen og i tabellen, som viser risikotallet for de fire profiler afhængigt af år til pension.

 

Opdateret 31. december 2023.

 • Risikotallene mellem 5,0 og 6,0 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 
  
Når risikotallet er aflæst ses her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år (linker til Forsikring & Pensions hjemmeside).
Benchmark
F&P beregner benchmark for hhv. høj, mellem og lav risiko til visning i F&P’s benchmarkingværktøj. Der beregnes et benchmark for hvert år. Benchmark beregnes som et simpelt (uvægtet) gennemsnit af risikotallene. Alle selskaber med livscyklusprodukter indgår i beregningen af benchmark.
Det er samme benchmark der indgår i grafen ovenfor.

Se metodebeskrivelse på Forsikring & Pensions hjemmeside
Profilernes risikoklassificering

Ud fra Forsikring & Pensions risikobånd er profilerne risikoklassificeret således:
Profil A: Lav risiko
Profil B: Lav risiko
Profil C: Mellem risiko
Profil D: Høj risiko

Kortsigtet og langsigtet risiko

Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Risikoen afhænger af din alder

Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når kunden er ung. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som kunden bliver ældre.

Risikomærkning for PFA Valgfri
  

Risikomærkning for PFA Valgfri med KundeKapital

Du kan her se risikotallet for PFA Valgfri afhængigt af den fordeling, der er valgt mellem høj- og lav fonden. KundeKapital er indplaceret med 5 % i Globale Aktier. Læs mere om KundeKapital og se din præcise andel af KundeKapital på mitpfa.dk

PFA Valgfri med Kundekapital
Høj risiko fond / Lav risiko fond % 100/0 95/5 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 65/35 60/40 55/45 50/50 45/55 40/60 35/65 30/70 25/75 20/80 15/85 10/90 5/95 0/100
Risikotal 100% PFA Plus 4,7 4,5 4,3 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,4 2,3

2,1

2,0 1,8 1,7 1,6 1,5
Risikotal 100% PFA Klima Plus 4,6 4,4 4,2 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3 3,2 3,0 2,8 2,6 2,5 2,3 2,1 2,0 1,8 1,7 1,6 1,4 1,3

Opdateret 31. december 2023.

 • Risikotallene mellem 5,0 og 6,0 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 

Når risikotallet er aflæst ses her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år.

Se metodebeskrivelse på Forsikring & Pensions hjemmeside
Kortsigtet og langsigtet risiko

Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Risikoen afhænger af din alder

Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når kunden er ung. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som kunden bliver ældre.


Risikomærkning for PFA Valgfri uden KundeKapital

Du kan her se risikotallet for PFA Valgfri afhængigt af den fordeling, der er valgt mellem høj- og lav fonden.

PFA Valgfri uden Kundekapital
Høj risiko fond / Lav risiko fond % 100/0 95/5 90/10 85/15 80/20 75/25 70/30 65/35 60/40 55/45 50/50 45/55 40/60 35/65 30/70 25/75 20/80 15/85 10/90 5/95 0/100
Risikotal 100% PFA Plus 4,7 4,5 4,3 4,1 3,9 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,7 2,5 2,3 2,2

2,0

1,9 1,7 1,6 1,5 1,4
Risikotal 100% PFA Klima Plus 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3

Opdateret 31. december 2023.

 • Risikotallene mellem 5,0 og 6,0 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 

Når risikotallet er aflæst ses her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år.

Se metodebeskrivelse på Forsikring & Pensions hjemmeside
Kortsigtet og langsigtet risiko

Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Risikoen afhænger af din alder

Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når kunden er ung. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som kunden bliver ældre.