Skatteregler

Få styr på skatten

Der er forskel på skattereglerne på de forskellige typer pensionsopsparinger, for nogle er fradragsberettigede, mens andre ikke er. Det er godt at få et overblik, for skattereglerne spiller en stor rolle for, hvordan du får mest ud af dine udbetalinger, når du går på pension. Du skal også være opmærksom på, at der er specielle regler, hvis du fx bliver udstationeret.

Læs mere om de forskellige skatteregler

Skatteregler for pension

Der er forskellige skatteregler for de forskellige måder at spare op på:      

Livsvarige løbende udbetalinger

Pension med Livsvarige løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livspension
Skattekode 1) Skattekode 1
Hvornår kan pensionsordningen oprettes? Ingen begrænsning
Fradragsret ved indbetaling Ubegrænset 2)
Afkast 15,3 % pensionsafkastskat
Hvornår kan jeg få udbetalt pension? Ved aftalt starttidspunkt fra den tidligste pensionsalder 4)
Hvordan udbetales min pensionsopsparing? Livsvarig/hele livet fra pensionstidspunktet
Hvordan beskattes mine udbetalinger? 3) I din indkomstskat som personlig indkomst
Hvordan bliver mine efterladte beskattet? 5) En løbende ydelse til ægtefælle/fraskilt ægtefælle, samlever
og børn/stedbørn/samlevers børn/livsarvinger under 24 år bliver
beskattet som personlig indkomst.

En løbende ydelse til andre: 40 % afgift, indkomstskat af
kapitaltilvækst og evt. boafgift.

Engangsudbetaling: 40 % afgift og evt. boafgift.


1) En skattekode er PFA’s korte fællesbetegnelse for de skatteregler, der gælder for en pensionsordning. Læs mere om skattekoder 

2) For privatoprettede ordninger gælder, at hvis den aftalte indbetalingsperiode er kortere end 10 år, og de samlede årlige indbetalinger til pension med løbende udbetalinger (skattekode 1) er over 58.100 kr. i 2024, skal fradraget fordeles med 1/10 om året i 10 år. 

3) Beskatning gælder for udbetaling til pensionskunden efter tidligste pensionsalder, jf. 4).

4) Hvis din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007 kan du tidligst få udbetalt din pension, når du fylder 60 år. Er din pensionsordning oprettet efter 1. maj 2007, og hvis du er født før 1. januar 1963, kan du tidligst få den udbetalt, når du fylder 62 år. Ellers kan du tidligst starte udbetalingen, når du fylder 63 år.  Der er ingen regler for, hvornår opsparingen senest skal være udbetalt.  

5) Der sker alene udbetaling til efterladte fra livsvarige livspensioner og ophørende livspensioner, hvis pensionsordningen omfatter dækninger i tilfælde af død.

 


Ophørende livspension


 Ophørende livspension
Skattekode 1) Skattekode 9
Hvornår kan pensionsordningen oprettes? Ingen begrænsning
Fradragsret ved indbetaling Samlet op til 63.100 kr. 4)
Afkast 15,3 % pensionsafkastskat
Hvornår kan jeg få udbetalt pension? Ved aftalt starttidspunkt fra den tidligste pensionsalder 3)
Hvordan kan jeg få udbetalt min pensionsopsparing? Løbende over mindst 10 år
Hvordan beskattes mine udbetalinger? 2) I din indkomstskat som personlig indkomst
Hvordan bliver udbetalinger til mine efterladte beskattet? 5) En løbende ydelse til ægtefælle/fraskilt ægtefælle, samlever og
børn/stedbørn/samlevers børn/livsarvinger under 24 år bliver
beskattet som personlig indkomst.

En løbende ydelse til andre: 40 % afgift, indkomstskat af
kapitaltilvækst og evt. boafgift.

Engangsudbetaling: 40 % afgift og evt. boafgift.


1) En skattekode er PFA’s korte fællesbetegnelse for de skatteregler, der gælder for en pensionsordning. Læs mere om skattekoder 

2) Beskatning gælder for udbetaling til pensionskunden efter tidligste pensionsalder, jf. 3).

3) Hvis din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007 kan du tidligst få udbetalt din pension, når du fylder 60 år. Er din pensionsordning oprettet efter 1. maj 2007, og hvis du er født før 1. januar 1963, kan du tidligst få den udbetalt, når du fylder 62 år. Ellers kan du tidligst starte udbetalingen, når du fylder 63 år.  Der er ingen regler for, hvornår opsparingen senest skal være udbetalt. 

4) Der er tale om en samlet årlig beløbsgrænse for samtlige indbetalinger til ophørende livspension og ratepension via arbejdsgiver og privat, i både livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter. Hvis du før den 22. april 2009 har indbetalt et privat indskud til ophørende livspension eller ratepension, hvor skattefradraget ikke er afsluttet ved udgangen af 2009, fortsætter din fradragsret i 2010 og fremover, også selvom skattefradraget overstiger 50.000 kr. om året. Disse fradrag medregnes dog i dine muligheder for at indbetale til ophørende livspension eller ratepension også via arbejdsgiver.

5) Der sker alene udbetaling til efterladte fra livsvarige livspensioner og ophørende livspensioner, hvis pensionsordningen omfatter dækninger i tilfælde af død.

 


Ratepension


 Ratepension
Skattekode 1) Skattekode 2
Hvornår kan pensionsordningen oprettes? Indtil 15 år efter den tidligste pensionsalder 3)
Fradragsret ved indbetaling Samlet op til 63.100 kr. 4)
Afkast 15,3 % i pensionsafkastskat
Hvornår kan jeg få udbetalt min pension? Ved aftalt starttidspunkt fra den tidligste pensionsalder og 15 år derefter.
Seneste udbetaling 30 år efter den tidligste pensionsalder 3)
Hvordan udbetales min pensionsopsparing? Løbende mellem 10 og 30 år, dog maksimalt til det 30. år efter den
tidligste pensionsalder
Hvordan beskattes mine udbetalinger? 2) I din indkomstskat som personlig indkomst
Hvordan bliver udbetalinger til mine efterladte beskattet?

En løbende ydelse til ægtefælle/fraskilt ægtefælle, samlever og børn/stedbørn/samlevers
børn/livsarvinger under 24 år bliver beskattet som personlig indkomst.

En løbende ydelse til andre: 40 % afgift, indkomstskat af kapitaltilvækst og evt. boafgift.

Engangsudbetaling: 40 % afgift og evt. boafgift.1) En skattekode er PFA’s korte fællesbetegnelse for de skatteregler, der gælder for en pensionsordning. Læs mere om skattekoder  

2) Beskatning gælder for udbetaling til pensionskunden efter tidligste pensionsalder, jf. 3).

3) Hvis din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007 kan du tidligst få udbetalt din pension, når du fylder 60 år. Er din pensionsordning oprettet efter 1. maj 2007, og hvis du er født før 1. januar 1963, kan du tidligst få den udbetalt, når du fylder 62 år. Ellers kan du tidligst starte udbetalingen, når du fylder 63 år.
Ratepensionen kommer til udbetaling over mindst 10 år, og skal senest være udbetalt 30 år efter pensionsudbetalingsalderen. 

4) Der er tale om en samlet årlig beløbsgrænse for samtlige indbetalinger til ophørende livspension og ratepension via arbejdsgiver og privat, i både livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter. Hvis du før den 22. april 2009 har indbetalt et privat indskud til ophørende livspension eller ratepension, hvor skattefradraget ikke er afsluttet ved udgangen af 2009, fortsætter din fradragsret i 2010 og fremover, også selvom skattefradraget overstiger 50.000 kr. om året. Disse fradrag medregnes dog i dine muligheder for at indbetale til ophørende livspension eller ratepension også via arbejdsgiver.
 

 


Kapitalpension


 Kapitalpension
Skattekode 1) Skattekode 3
Hvornår kan pensionsordningen oprettes? Det er ikke længere muligt at oprette en
kapitalpension 2)
Hvad er min fradragsret ved indbetaling? Det er ikke længere muligt at oprette en
kapitalpension 2)
Afkast 15,3 % i pensionsafkastskat
Hvornår kan jeg få udbetalt pension? Ved aftalt tidspunkt fra den tidligste pensionsalder og
20 år derefter 4)
Hvordan udbetales min pensionsopsparing? Som engangsudbetaling
Hvordan beskattes mine udbetalinger? 3) Du betaler en afgift på 40 % af din pensionsudbetaling
Hvordan bliver udbetalinger til mine efterladte beskattet? 40 % afgift og evt. boafgift


1) En skattekode er PFA’s korte fællesbetegnelse for de skatteregler, der gælder for en pensionsordning. Læs mere om skattekoder 

2) Gældende fra 1. januar 2013.

3) Beskatning gælder for udbetaling til pensionskunden efter tidligste pensionsalder, jf. 4).

4) Hvis din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007 kan du tidligst få udbetalt din pension, når du fylder 60 år. Er din pensionsordning oprettet efter 1. maj 2007, og hvis du er født før 1. januar 1963, kan du tidligst få den udbetalt, når du fylder 62 år. Ellers kan du tidligst starte udbetalingen, når du fylder 63 år.
Udbetalingen skal senest ske 20 år efter din tidligste pensionsudbetalingsalder.
 

 


Aldersopsparing

Aldersopsparing
Skattekode 1) Skattekode 33
Hvornår kan pensionsordningen oprettes? Indtil 15 år efter den tidligste pensionsalder
Fradragsret ved indbetaling

Ingen fradragsret.

Har du mere end 5 år til folkepension må du indbetale 9.100 kr.
Har du mindre end 5 år til folkepension må du indbetale 58.900 kr.

Afkast 15,3 % i pensionsafkastskat
Hvornår kan jeg få udbetalt pension? Ved aftalt tidspunkt fra den tidligste
pensionsalder og 20 år derefter 3)
Hvordan udbetales min pensionsopsparing? Som engangsudbetaling
Hvordan beskattes mine udbetalinger? 2) Skatte-/afgiftsfri udbetaling ved opnåelse af pensionsalderen
Hvordan bliver udbetalingerne til mine efterladte beskattet? Skatte-/afgiftsfrit, dog evt. boafgift


1) En skattekode er PFA’s korte fællesbetegnelse for de skatteregler, der gælder for en pensionsordning. Læs mere om skattekoder 

2) Beskatning gælder for udbetaling til pensionskunden efter tidligste pensionsalder, jf. 3).

3) Hvis din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007 kan du tidligst få udbetalt din pension, når du fylder 60 år. Er din pensionsordning oprettet efter 1. maj 2007, og hvis du er født før 1. januar 1963, kan du tidligst få den udbetalt, når du fylder 62 år. Ellers kan du tidligst starte udbetalingen, når du fylder 63 år.
Udbetalingen skal senest ske 20 år efter din tidligste pensionsudbetalingsalder.
 

 


Skatteregler for pensionsafkast

Som pensionskunde i et pensionsselskab skal du betale skat af det afkast, du får på din pensionsopsparing. Det er selskabernes ansvar at opgøre og indbetale skatten, så hvis du er almindelig skattepligtig i Danmark, skal du ikke foretage dig noget. 

Skatten bliver trukket fra din opsparing
Du betaler pt. 15,3 % (2024) af afkastet af din opsparing i pensionsafkastskat. Skatten bliver trukket fra din opsparing. Har du KundeKapital, bliver der også trukket 15,3 % af dette afkast.

PFA opgør årligt din pensionsafkastskat og indbetaler beløbet til SKAT. Den afregnede skat kan du se på mitpfa.dk under ”Opsparing”.

Særlige regler for pensionskunder i udlandet
Hvis ikke du er fuld skattepligtig i Danmark, eller hvis du er hjemmehørende i udlandet efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan du hos SKAT søge om at blive fritaget for at betale pensionsafkastskat.

Find blanketten her (skat.dk)

Udfyld blanketten og send den til:
SKAT
Sagscenter Person 11
Brovejen 15 A
4930 Maribo
PFAs CVR-nummer (SE-nummer) er 13 59 43 76

Du får efterfølgende en fritagelseserklæring fra SKAT, og den skal du sende til PFA:
PFA Pension
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø


Skatteregler ved udstationering

Hvis du får arbejde i udlandet gennem din arbejdsgiver, skal du som regel ikke betale skat i Danmark af din løn. Du kan derfor heller ikke længere få skattefradrag i Danmark for dine indbetalinger til pension.

Det betyder, at du i stedet for at fortsætte indbetalingen til din nuværende pensionsordning skal betale til en ny ordning, hvor der ikke er dansk fradrag på indbetalingerne. En pensionsordning uden skattefradrag er fritaget for dansk pensionsafkastskat, og der skal som udgangspunkt ikke betales dansk skat eller afgift af de senere udbetalinger. Afkastet af en sådan pensionsordning bliver indberettet som kapitalindkomst til SKAT, men du er kun skattepligtig i Danmark af afkastet, hvis du er fuldt skattepligtig i Danmark. Du kan søge SKAT om fritagelse for pensionsafkastskat af din hidtidige pensionsordning, hvis du ikke længere er fuldt skattepligtig i Danmark.

For at du kan få ændret dine indbetalinger, skal din arbejdsgiver indberette dem til os med en særlig kode. Det skal ske, så snart din udstationering begynder, og straks når du kommer hjem igen. Hvis de giver os besked senere, vil ændringen først træde i kraft den efterfølgende 1. i en måned, efter vi har fået besked.

Når du kommer tilbage til Danmark
Når du kommer tilbage til Danmark, bliver indbetalingerne til pensionsordningen uden skattefradrag almindeligvis stoppet, og indbetalingerne til den almindelige PFA pensionsordning med fradragsret genoptaget.

Det løbende afkast på pensionsordningen uden skattefradrag bliver skattepligtig kapitalindkomst for dig, hvis du er fuld skattepligtig i Danmark, og der skal fortsat ikke betales pensionsafkastskat.

Hvis du har haft fradragsret i dit bopælsland for indbetalingerne under udstationeringen, vil du skulle betale dansk skat eller afgift, hvis du er fuldt skattepligtig i Danmark, når pensionsordningen skal udbetales.

PFA anbefaler, at du søger rådgivning
Vi anbefaler, at du ringer til vores rådgivningscenter eller booker en rådgivningssamtale, inden du bliver udstationeret, og når du kommer tilbage til Danmark. Det kan også være en god ide at få en revisor med på råd, så du kan blive rådgivet om din samlede økonomi.


Skattekoder

Hvert pensionsprodukt har en eller flere skattekoder. Skattekoderne angiver dels typen af pensionsprodukt, dels reglerne for fradrag på indbetalingerne og for skat og afgift på udbetalingerne. Her kan du se, hvilke forskellige skattekoder, PFA anvender. 

Skattekode 1: Livsvarig livspension
Skattekode 2: Ratepension
Skattekode 3: Kapitalpension
Skattekode 4: Indeksordning
Skattekode 5: Forsikring uden fradragsret
Skattekode 6: Livsforsikring uden fradragsret, som er omfattet af reglerne om afgiftspligtig præmie eller bidrag
Skattekode 7: Pensionsordning uden fradragsret omfattet af pensionsbeskatningsloven, § 53A.
Skattekode 9: Ophørende livspension
Skattekode 33: Aldersopsparing