Overvej at fravælge din udbetalings-sikring

Mens udbetalingssikringen er med til at give dig sikkerhed, så begrænser den til gengæld også dine muligheder for afkast. Ifølge PFA og pensionsbranchens generelle vurdering af afkastmulighederne vil du kunne forvente et større afkast og dermed en højere pensionsudbetaling ved at fravælge udbetalingssikringen.

Hvad er udbetalingssikring?

Udbetalingssikring på din opsparing sikrer, at dine pensionsudbetalinger som udgangspunkt ikke kommer under et bestemt niveau. Hvis du har tilvalgt udbetalingssikring, knytter vi som regel sikringen til din opsparing de sidste ti år, før du forventer at gå på pension. Det sker ved, at en del af din opsparing gradvist bliver placeret i nogle særlige fonde - kaldet varighedsfonde - med en meget lav risiko.

Fra det tidspunkt, hvor vi begynder at tilknytte udbetalingssikring til din opsparing, kan du følge med i, hvor stor en del af din opsparing, der er placeret i varighedsfonde, og du kan også følge med i det foreløbigt sikrede niveau for dine udbetalinger. Opsparingen i varighedsfonde er det beløb, der er nødvendigt for at kunne sikre den del af din pension, som har tilknyttet udbetalingssikring.

De særlige varighedsfonde, som anvendes til udbetalingssikring, forventes under normale markedsforhold at give et lavere afkast end Høj risiko fonden og Lav risiko fonden, som er de fonde din opsparing er fordelt i uden udbetalingssikring. Det betyder, at dine pensionsudbetalinger normalt forventes at blive mindre, hvis du har tilknyttet udbetalingssikring til din ordning. I nogle tilfælde væsentligt mindre.

Bemærk, at udbetalingssikring i visse situationer kan bortfalde eller ændres. Du kan læse nærmere om dette i dine pensionsvilkår.

Anbefaling

Der kan være forskellige årsager til, at du har den investeringsrisiko, du har, og det kan sagtens være det rigtige valg for dig. Vi ønsker blot at gøre dig opmærksom på, at den ekstra sikkerhed også har ulemper. Hvis du ikke allerede har gjort det, anbefaler vi derfor, at du tager PFA’s investeringsguide, som du finder på mitpfa.dk. På den måde kan du få hjælp til at afdække dit behov for sikkerhed og dine forventninger til afkastet.

Det er også via investeringsguiden, at du kan til- og fravælge udbetalingssikringen. Ved et fravalg vil din opsparing ikke blive omlagt til varighedsfonde, men i stedet blive investeret i tråd med din investeringsprofil. I den forbindelse er det vigtigt at tilføje, at risikoen på din ordning også vil blive nedtrappet frem mod din pension, selvom du fravælger udbetalingssikringen. Det vil blot ske ved en gradvis omlægning fra Høj risiko til Lav risiko fonden i det tempo, som kendetegner din investeringsprofil.

PFA Plus investeringskoncept - risikonedtrapning

PFA anbefaler generelt investeringsprofil C, som har en middel investeringsrisiko. Der kan ikke tilknyttes udbetalingssikring til investeringsprofil C. For flertallet giver det en hensigtsmæssig balance mellem risiko og afkast – bl.a. fordi vi automatisk nedtrapper de mest risikofyldte investeringer fra 75 % til 30 % i takt med, at man nærmer sig pensionsalderen. Dette matcher mange kunders ønske om at tage mindre investeringsrisiko med alderen.

Over halvdelen af PFA’s pensionskunder har profil C, som også er det mest almindelige standardvalg for virksomheder og organisationer.

Hvilket udbetalingsniveau kan du forvente?


På tegningen er der med rødt anført dine forventede ydelser, med og uden udbetalingssikring. Det er vores bedste bud på niveauforskellet i det, som du kan få udbetalt, når du går på pension. Vi kan selvfølgelig ikke forudsige præcist, hvad fremtiden vil bringe og derfor kan vi heller ikke sige med sikkerhed, hvor meget du vil få udbetalt.

For at give dig en idé om usikkerheden, beregner vi også udbetalingen ved meget højt afkast og udbetalingen ved meget lavt afkast. De er illustreret med  de sorte linjer på tegningen. Din udbetaling vil med stor sandsynlighed komme til at ligge mellem udbetalingen ved højt afkast og udbetalingen ved lavt afkast. Tegningen viser et forenklet, men typisk billede af hvordan de forventede, hhv. mulige høje og lave udbetalingsscenarier ser ud. Der kan være tilfælde, hvor det ikke er som vist på tegningen. Selvom udbetalingerne på tegningen er vist som vandrette linjer, vil de i praksis variere fra år til år og vil både kunne stige og falde.

Det er kun usikkerheden om udviklingen på de finansielle markeder, der er medregnet i udbetalingen ved højt afkast og udbetalingen ved lavt afkast. Usikkerhed om inflation, skatteregler, levetider mv. er ikke medregnet.

Pr. 1. januar 2020 kan du på Mit PFA se dine egne udbetalinger i det høje og det lave scenarie.


På Mit PFA kan du simulere din prognose med og uden udbetalingssikring. Det gør du ved at fravælge udbetalingssikring og lægge bestillingen i kurven. Herefter vil prognosen i udbetalingsplanen ændre sig. Vær opmærksom på, at ændringen først er bindende, når du godkender med dit NemID.

Vil du fravælge udbetalingssikringen, så følg disse tre trin: 

Log på Mit PFA

Log på Mit PFA ved at bruge knappen nedenfor. Har du flere ordninger, skal du herefter trykke ”Tilpas” ud for den ordning, der er udbetalingssikring på.                

Tag investeringsguiden

Du starter investeringsguiden ved at trykke på
      ”Tag guiden”        

Godkend

Fjern flueben i ”Udbetalingssikring til profil” og
                godkend ændringen.                

Spørgsmål og svar

1. Kan jeg vente med at fravælge til senere?

Ja, du kan fravælge udbetalingssikring, når det passer dig. Men hvis indfasningen er trådt i kraft (hvilket typisk sker ti år inden din forventede pensionsalder), så vil det forventeligt give dig et lavere afkast, indtil du fravælger.       


2. Kan jeg tilvælge udbetalingssikring igen senere, hvis jeg fravælger nu?

Ja, du kan tilvælge udbetalingssikring igen. Det kræver dog, at du kontakter os, da muligheden ikke længere vil findes via Mit PFA. Vi garanterer dog ikke, at det i fremtiden vil være muligt at tilvælge udbetalingssikring igen.       


3. Hvad betyder det for min opsparing og det afkast, jeg har opnået indtil nu?

Hvis du fravælger udbetalingssikring, betyder det ikke noget for det afkast, du allerede har fået.


4. Hvad betyder det konkret for min forventede pension?

Din forventede pensionsudbetaling vil blive højere, hvis du fravælger Udbetalingssikring, da PFA forventer at kunne give et bedre afkast, når der er større investeringsfrihed. Men det er ikke en garanti.


5. Hvad med min minimumsudbetaling?

Fravælger du udbetalingssikringen, vil det betyde, at du ikke har nogen minimumsudbetaling.


6. Hvad med de penge som jeg har betalt for administrationen af udbetalingssikringen?

Hvis du har mindre end 10 år til pension, har du betalt 0,01 % om året af den opsparing du har. Det svarer til 100 kr. om året for hver million kr. du har sparet op. Den omkostning får du ikke refunderet.


7. Hvorfor er PFA interesseret i, at jeg fravælger udbetalingssikring? Er det ikke noget jeg bestemmer?

Det handler om kundernes pensioner, og vi mener, at det for langt flertallet af vores kunder vil være bedst at fravælge Udbetalingssikring. Men det er selvfølgelig dit eget valg.

 

Siden er sidst opdateret den 14. oktober 2019