En god ordning til elever og lærlinge

Til elever og lærlinge kan vi tilbyde PFA Plus for elever, der er en attraktiv ordning, som er nem at administrere for jer.

Hvem kan få PFA Plus for elever?

PFA Plus for elever er en ordning til elever, funktionærelever og lærlinge ansat i virksomheder under DA-arbejdsgiverforening og HK/TL eller brancheorganisationer/-foreninger, hvor det er bestemt i overenskomsten, at elever skal have en særlig elevordning. Ordningen indeholder en forsikringspakke samt eventuelt en opsparing.

Det fremgår af den pågældende overenskomst om eleven skal have PFA Plus for elever med eller uden opsparing. Der står ligeledes, hvor længe jeres elever skal være omfattet af en elevordning, og derudover kan der være krav om, at eleven skal omfattes af den samme pensionsordning, som jeres overenskomstansatte medarbejdere, når eleven når en vis alder. Husk derfor at undersøge reglerne for den specifikke overenskomst. 

Hvis I som virksomhed ikke er omfattet af en overenskomst, skal I tilmelde jeres elever den type PFA Plus for elever, som gælder for overenskomstområdet, hvorunder jeres elev er beskæftiget. 

Se overenskomstkoderne til overenskomstansatte medarbejdere her

Få vilkårene tilsendt på mail her 
   PFA Plus for elever: Forsikringer og opsparing

PFA Plus for elever: Forsikringer og opsparing
Procentsatsen på den obligatoriske indbetaling til pensionsopsparingen fremgår af den gældende overenskomst. Her kan I også se, hvilken type overenskomstbestemt elevordning jeres elever skal være omfattet af.
 
Prisen for forsikringspakken bliver betalt udover den samlede indbetaling til opsparing og udgør 57,30 kr. pr. elev pr. måned (2024). Det er vigtigt, at I husker at afregne A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af 37,64 kr. (prisen for forsikringer med skattefri udbetaling). Beløbet skal indsættes i lønsystemet som et personalegode, da forsikringerne betales af arbejdsgiver. Prisen kan blive ændret.

Det fremgår af den gældende overenskomst, hvor længe jeres elever skal være omfattet af den overenskomstbestemte elevordning. Husk derfor at undersøge reglerne for den specifikke overenskomst. 


PFA Plus for elever: Forsikringer

PFA Plus for elever: Forsikringer
Prisen udgør 57,30 kr. pr. elev pr. måned (2024). Det er vigtigt, at I husker at afregne A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af 37,64 kr. (prisen for forsikringer med skattefri udbetaling). Beløbet skal indsættes i lønsystemet som et personalegode, da forsikringerne betales af arbejdsgiver. Prisen kan blive ændret.

Det fremgår af den gældende overenskomst, hvor længe jeres elever skal være omfattet af den overenskomstbestemte elevordning. Husk derfor at undersøge reglerne for den specifikke overenskomst. 

Forsikringer

Her kan I se de forskellige forsikringer, som er en del af forsikringspakken.     

Forsikring Dækningsstørrelse Læs mere
PFA Erhvervsevne,
løbende udbetaling
60.000 kr. årligt Om PFA Erhvervsevne 
PFA Erhvervsevne, 
engangsudbetaling
100.000 kr. Om PFA Erhvervsevne 
PFA Kritisk sygdom,
engangsudbetaling
100.000 kr. Om PFA Kritisk sygdom 
PFA Liv,
engangsudbetaling
300.000 kr. Om PFA Liv 

Indbetaling

I tilmelder jeres elever PFA Plus for elever i forbindelse med den første indbetaling til PFA efter elevens ansættelse. Indmeldelsen sker på baggrund af de informationer, som I giver os om elevens løn, periode, indbetalingsprocent og overenskomstkode.

Bruger I jeres lønsystem, skal I bruge disse oplysninger:

  • PBS-nummer: 00032336
  • Kundenummer: Medarbejderens CPR-nummer
  • Overenskomstnummer: Findes under ”Overenskomstkoder med indbetaling til forsikringspakke” eller ”Overenskomstkoder med indbetaling til opsparing og forsikringspakke”.

Hvis overenskomsten ikke fremgår af listerne med overenskomstkoder, skal I ringe til PFA Erhvervscenter på 70 80 90 30.

Når PFA Plus til elever skal ophøre, skal I indsætte en fratrædelsesdato i jeres lønsystem inden den sidste indbetaling til PFA. Hvis eleven/medarbejderen efterfølgende skal omfattes af en overenskomstbestemt arbejdsmarkedspension eller af jeres generelle virksomhedsordning, skal I indmelde eleven/medarbejderen i henhold til denne.

  

Overenskomstkoder med indbetaling til forsikringspakke


   
CO-Industri – DI
Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-Industri 70480
HK – Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Landsoverenskomst for butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel 70401 
Landsoverenskomst – Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat og HK Handel  70402
Landsoverenskomsten for IT-overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat  70404
Landsoverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat gældende for fotografer samt tegnere/grafikere ansat på reklamebureau og forlag der er medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver  70405 
HK – DIO II 
Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service mellem DI Overenskomst II og HK Privat samt HK Handel 70410 
Landsoverenskomst for butikker indgået mellem DI Overenskomst II og HK Handel  70411 
HK – Drivkraft Danmark 
Kontor- og lageroverenskomsten mellem Drivkraft Danmark og HK Handel 70420
Overenskomsten for servicestationerne mellem Drivkraft Danmark og HK Handel 70421
HK – Danske Mediers Arbejdsgiverforening
Funktionæroverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK Privat 70441
HK – Dansk Byggeri
HK Overenskomsten mellem Dansk Byggeri og HK Privat 70443
HK – GRAKOM Arbejdsgivere
Funktionæroverenskomsten mellem GRAKOM Arbejdsgivere (GA) og HK Privat for administrative og tekniske funktionærer 70444
TL – Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund 70471
TL – DI – DIO II
Overenskomst for Tekniske Funktionærer mellem DI, DIO II og Teknisk Landsforbund 70473

Overenskomstkoder med indbetaling til opsparing og forsikringspakke


   
HK – TEKNIQ Arbejdsgiverne
HK-Industrioverenskomst mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og HK Privat 70530 
HK-Installationsoverenskomst 2020-2023 mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og HK Privat   70531
HK – Tandlægeforeningen
Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger 70540 
HK – Dansk Mode og Textil
Funktionæroverenskomst for kontor og lager mellem Dansk Mode og Textil og HK Privat 70542
HK – Horesta
Overenskomsten mellem Horesta og HK Privat 70545
HK – Danske Malermestre, Glarmesterlauget i Danmark, Autobranchens Arbejdsgiverforening
Funktionæroverenskomst mellem Danske Malermestre, Glarmesterlauget i Danmark, Autobranchens Arbejdsgiverforening og HK Privat 70546
TL – Dansk Byggeri
Teknikeroverenskomsten mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 70570
TL – Dansk Mode & Textil
Overenskomst mellem Dansk Mode & Textil og Teknisk Landsforbund 70572
TL – TEKNIQ Arbejdsgiverne
TL-overenskomst mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund 70574

Har du spørgsmål?

I er altid velkommen til at ringe til PFA Erhvervscenter på 70 80 90 30, hvis I har spørgsmål. Så sidder vi klar til at hjælpe jer.