PFA Senkarriere

Passer I godt på jeres senior-kompetencer?

På et arbejdsmarked hvor andelen af seniorer stiger, er det essentielt at kunne fastholde medarbejdere i deres senkarriere, for det kan være svært at erstatte deres viden, erfaringer og kompetencer. Heldigvis ønsker mange at blive længere på arbejdsmarkedet, men har behov for hjælp til afklaring og kortlægning. Derfor gælder det om at kunne favne forskelligheder og skabe muligheder i virksomheden. Første step er at sætte senkarrieren på agendaen.

Facts om overgangen mellem arbejdsliv og pension

Undersøgelser på seniorområdet taler et tydeligt sprog om forandringer og behovet for nye initiativer.

Demografien forandrer arbejdsmarkedet

Andel af 65+ årige i forhold til de 20-64-årige

       

De fleste planlægger for sent

Andel af 60-64 årige der havde planlagt pension
før pensionering

       

De fleste ønsker en
fleksibel tilbagetrækning

  

       

Skab gode seniorrammer i virksomheden

En seniormedarbejders erfaringer og kompetencer kan have stor betydning for både konkurrenceevne og den daglige trivsel. Derfor skal I passe godt på dem og sikre, at de sidste år på arbejdsmarkedet så vidt muligt bliver attraktive for alle parter. Der er måske nye behov på ønskelisten som mere fritid eller andre arbejdsopgaver. Det er meget individuelt, og det kan være et svært emne at tage fat på.

Vores erfaringer viser, at mange virksomheder ikke har en seniorpolitik og ikke ved, hvordan de skal gribe det an, og det kan give udfordringer. PFA Senkarriere er et koncept med flere elementer - blandt andet værktøjer til at komme i gang med dialogen og hjælp til at få medarbejderen aktiveret og afklaret. Målet er en aftale om senkarrieren mellem virksomhed og medarbejder for de næste 3-5 år. Det giver klare rammer og tryghed for begge parter.

Hør her hvordan TrueCommerce har haft succes med at sætte fokus på deres seniormedarbejdere og senkarrien.

Jakob Vestergaard, CEO i TrueCommerce Danmark

Seniormedarbejdere spiller en vigtig rolle på bundlinjen

”For en virksomhed som TrueCommerce er den rigtige håndtering af seniormedarbejdernes viden og kompetencer frem mod pensioneringstidspunktet afgørende for vores konkurrencekraft og fremtidige succes. Hvis vi ikke formår at planlægge vores medarbejderes senkarriere, er det ikke bare et udtryk for manglende ledelse, men det kan også skade vores forretning.”

Jakob Vestergaard,
CEO i TrueCommerce

Kristina Balle-Jensen, HR-ansvarlig i TrueCommerce 

Nu kan vi rent faktisk sætte handling bag ordene

”Vi vil gerne holde så længe som muligt på de medarbejdere, der nærmer sig pensionsalderen, for de er vigtige både for fællesskabet og den viden, der gør os konkurrencedygtige. Men det kan være en svær snak at tage hul på, og derfor var det spændende at få en 'værktøjskasse' fuld af inspiration til dialogen. Og det er blevet godt modtaget. 4 ud af 6 er blevet så afklaret om deres ønsker til senkarrieren, at vi sammen kunne lægge en plan for de næste år. Samtidig er senkarriere blevet noget man snakker om, og det sætter tanker i gang hos medarbejderne, og det er vigtigt”

Kristina Balle-Jensen,
HR-ansvarlig i TrueCommerce

Casper Østergaard, leder i TrueCommerce Danmark

En god dialog og proces kræver værktøjer og planlægning

”Det er et fælles ansvar mellem leder og medarbejder at skabe gode forudsætninger for senkarrieren. Det handler bl.a. om at skabe et meningsfuldt arbejde for seniormedarbejderen fremadrettet ud fra ønsker og de muligheder, der er på arbejdspladsen, og vejen derhen starter med en god dialog og værktøjer. Og så gælder det om at starte i god tid!"

Casper Østergaard,
Leder i TrueCommerce

Hør mere om PFA Senkarriere

Hvis I vil vide mere om, hvordan vi kan rådgive og hjælpe jer med at fastholde og udvikle seniormedarbejdere, så kontakt jeres kundechef. Vi kan inspirere på flere niveauer, så I kan sætte senkarrieren på agendaen, uanset hvor langt I er i processen.