Når helbredet svigter

Når der sker dramatiske helbredsmæssige ændringer i en medarbejders liv, kan du som pensionsansvarlig hjælpe medarbejderen med at få det fulde udbytte af sin pensionsordning ved at henvise til PFA Sundhedscenter. Vi står klar til at vejlede medarbejderen i de gældende forsikringsdækninger og hjælper med at planlægge det videre forløb.

Helbredssikring 

PFA Helbredssikring sikrer medarbejderne og deres børn en hurtig diagnose og behandling, hvis de skulle blive syge eller komme ud for en ulykke.

Når medarbejdere har en PFA Helbredssikring i tilknytning til pensionsordningen, skal du indberette indbetalingen til Helbredssikring via den sædvanlige indberetningskanal. Husk at skrive overenskomstkode, hvis medarbejderen er dækket af en overenskomst.

Sådan bruger medarbejderen sin PFA Helbredssikring
  1. Medarbejderen skal først ringe til sin egen læge og få en henvisning eller anbefaling om behandling
  2. Herefter kontakter medarbejderen PFA Sundhedscenter på 70 12 50 00 eller logger på Mit PFA  for at bruge forsikringen
  3. PFA aftaler et behandlingsforløb med medarbejderen og peger på en behandler inden for vores kvalitetssikrede netværk
  4. PFA afregner betalingen direkte med behandlingsstedet

 
Tip medarbejderen

Medarbejdere med PFA Helbredssikring kan også sikre deres ægtefælle eller samlever adgang til hurtig diagnose og behandling i tilfælde af sygdom eller ulykke. De skal blot kontakte PFA Sundhedscenter og tilkøbe en ægtefælledækning.

Sygdom

Hvis en medarbejder kommer ud for en ulykke eller får en alvorlig sygdom, som kræver sygemelding i længere tid, kan du hjælpe medarbejderen ved at henvise til PFA Sundhedscenter på 70 12 50 00 eller til Mit PFA, hvor medarbejderen kan bruge sine forsikringer. Så vejleder vi medarbejderen i hvilke forsikringsdækninger, der er gældende og aftaler det videre forløb.

Du er også velkommen til at kontakte PFA Sundhedscenter, hvis du har spørgsmål til sundhed eller helbred i virksomheden generelt.

Erhvervsevneforsikring 

Hvis en medarbejder får nedsat sin erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykke, skal du få medarbejderen til at kontakte PFA Sundhedscenter på 70 12 50 00 og få målrettet vejledning om forsikringsdækninger og forløb.

Ved dødsfald 

Hvis en medarbejder dør, får PFA automatisk besked via CPR-registret. Det vil dog være en fordel, hvis du som pensionsansvarlig indberetter dødsfaldet til PFA samtidig med at indbetalingerne stoppes, så vi har mulighed for at agere hurtigt over for de pårørende.

PFA kontakter automatisk de pårørende eller de begunstigede, som er anført i medarbejderens pensionsordning omkring udbetaling af eventuel livsforsikring og pensionsopsparing.

De efterladte er velkomne til at kontakte PFA på 39 17 56 56, hvis de har spørgsmål.

Klar besked om livsforsikring

Det giver tryghed for både medarbejderen og familien at vide, at når de dør, er deres nærmeste sikret økonomisk, så livet kan gå videre. Vi anbefaler, at medarbejderne jævnligt tjekker deres dækninger i pensionsordningen, og samtidig tager aktivt stilling til, hvem der skal have pengene, når de dør. 

PFA’s rådgivere sidder klar på 70 12 50 00 og kan altid give en kvalificeret anbefaling.