Når en medarbejder...

Når en medarbejder får lønforhøjelse, går ned i tid, vælger at indbetale ekstra til pension – eller når der af andre årsager er ændringer til indbetalingerne, skal du fortælle det til PFA. Brug Vores PFA eller dit lønsystem, så sørger vi straks for at justere medarbejderens pensionsordning og sender en opdateret pensionsoversigt.

OBS: INGEN INDBERETNING UNDER 10 %

Hvis lønreguleringen er under 10 %, skal du ikke indberette. Disse ændringer opdaterer PFA automatisk, med mindre andet er aftalt.

Når en medarbejder bliver ansat

Jeres pensionsordning er et vigtigt og attraktivt personalegode, som medarbejderen gerne skal have indblik i fra starten. Du kan få alle formaliteter på plads ved at tilmelde medarbejderen så snart, ansættelseskontrakten er underskrevet. Det gør du via Vores PFA, og ca. fire dage senere får medarbejderen automatisk en velkomstpakke med information om ordningen og de muligheder, den indeholder, samt en pensionsoversigt med overblik over både opsparing og forsikringsdækninger.

Tip medarbejderen om Mit PFA

Mit PFA er en personlig portal, hvor medarbejderen har adgang til alle oplysninger om sin pensionsordning. Her kan medarbejderen følge med i opsparingens størrelse, hvilket afkast der er blevet givet, og hvilke omkostninger, medarbejderen betaler. Det er også muligt at ændre investeringsprofil, tilpasse forsikringsdækninger og meget andet. Medarbejderen logger på via Mit PFA. 

Medarbejderen kan altid kontakte PFA's rådgivningscenter på 70 12 50 00 og få en kvalificeret anbefaling om personlige tilpasninger af ordningen ud fra hans/hendes livssituation og behov.
   

Når en medarbejder fratræder

Når en medarbejder fratræder, stopper pensionsindbetalingerne også, og PFA skal have besked om fratrædelsen. Det kan du gøre via Vores PFA eller dit lønsystem (de fleste systemer leverer oplysning om fratrædelse, hvis du registrerer medarbejderen som fratrådt i forbindelse med den sidste lønudbetaling).

Tip medarbejderen om
  • At pensionsordningen bliver ændret til en indbetalingsfri ordning, og at medarbejderen automatisk modtager information fra PFA om mulighederne for at fortsætte både opsparing og forsikringsdækninger.
  • At medarbejderen har mulighed for at overføre sin pensionsordning i PFA til den nye arbejdsgivers pensionsleverandør.
Fratrædelse af helbredsmæssige årsager

Hvis en medarbejder bliver nødt til at stoppe af helbredsmæssige årsager, kan du hjælpe ved at henvise til

  • PFA Sundhedscenter for en dialog om udbetaling af forsikringsdækninger.
  • PFA Rådgivningscenter for en dialog om fordelen ved at fortsætte sine forsikringsdækninger i PFA. Det kan nemlig blive både svært og dyrt at tegne nye forsikringer efter et længerevarende sygdoms- eller behandlingsforløb.

Når en medarbejder går på orlov

Skal en medarbejder på orlov, kan det have betydning for pensionsindbetalingerne. Skal der fortsat indbetales i perioden? Er det orlov uden løn, hvor forsikringsdækningerne bliver ført videre? Eller vælger medarbejderen selv at indbetale til sin pension under orloven?

Fortsætter pensionsindbetalingen uændret under medarbejderens orlov, behøver du ikke foretage dig noget. Hvis der er ændringer, skal du fortælle det til PFA via Vores PFA eller dit lønsystem, så ændringerne bliver gennemført korrekt (hvis informationerne ligger i systemet, kan du sende dem sammen med pensionsindberetningen – ellers skal du have leverandøren af lønsystemet til at kode oplysningerne).

Tip medarbejderen om
  • Medarbejderen kan selv indbetale til pension i orlovsperioden, hvis det er orlov uden løn.
  • Når medarbejderen kommer retur fra orlov, er det en god idé at få en snak med PFA’s rådgivningscenter, så pensionsordningen kan tilpasses eventuelle ændringer i livet, fx at man er blevet forælder.

Når en medarbejder går på pension 

Pensionering indberetter du blot som en almindelig fratrædelse. I god tid før sidste arbejdsdag modtager medarbejderen automatisk al relevant information fra PFA om udbetaling af pensionen.

Vigtigt for medarbejderen

Anbefal medarbejderen at kontakte PFA Rådgivningscenter, gerne et eller flere år før medarbejderen går på pension. Det er nemlig en økonomisk fordel at planlægge udbetaling af pension i forhold til skat og offentlige ydelser – og ikke mindst skal der også tages hensyn til medarbejderens ønsker og behov i seniortilværelsen.
   

 

Når en medarbejder går på efterløn

Når en medarbejder går på efterløn, indberetter du det som en almindelig fratrædelse. Indbetalingerne stoppes, og PFA sender en såkaldt ”indbetalingsfri police” til medarbejderen.

Mind medarbejderen om

Medarbejderen skal selv kontakte sin A-kasse for at sætte udbetaling af efterlønnen i gang.

Vigtigt for medarbejderen

Anbefal medarbejderen at kontakte PFA Rådgivningscenter, gerne et år eller mere før han/hun går på efterløn. Det er nemlig en fordel at optimere udbetalingen af efterløn og pension i forhold til skat, offentlige ydelser – og ikke mindst planlægge økonomien i seniortilværelsen efter medarbejderens aktuelle ønsker og behov.