Særlige medarbejder-behov

Forskellige medarbejdere har forskellige behov, og hos PFA gør vi, hvad vi kan for, at alle får en kvalificeret anbefaling ud fra deres livssituation, og en løsning, der passer til netop deres behov. Her kan du se, hvordan du foretager indberetning af særlige medarbejdergrupper og giver medarbejderne et par tips med på vejen.

Seniormedarbejdere 

Anbefal medarbejdere midt i 50'erne at kontakte PFA Rådgivningscenter for at få et samlet overblik over deres økonomi og pension. I den alder er det nemlig en fordel at få et samlet overblik over sin økonomi og pension og planlægge udbetalingen af pensionen, så den optimeres i forhold til skat, offentlige ydelser – og ikke mindst medarbejderens aktuelle ønsker og behov i seniortilværelsen.

Vigtige emner ved rådgivningssamtalen
  • Hvordan ser dine samlede formueforhold ud?
  • Hvordan ser din boligsituation ud nu og på sigt?
  • Hvad er dine planer for dit videre arbejdsliv?
  • Har du planer for, hvornår du ønsker at trække dig tilbage?

 

Tilbud til medarbejderen

PFA tilbyder alle seniormedarbejdere vores 50+ kursus om senkarriere. Her sætter vi fokus på fortsat livskvalitet både jobmæssigt, fagligt, økonomisk, kropsligt, mentalt og socialt.

Internationale medarbejdere

Har din virksomhed internationale medarbejdere, som skal bo og arbejde i Danmark i en begrænset periode? Eller bliver dine medarbejdere på udstationeret til udenlandske datterselskaber, partnere eller kunder?

Sådan gør du:
Internationale medarbejdere i Danmark

Det er vigtigt, at den nye medarbejder får hjælp til at falde godt til i Danmark. PFA kan rådgive den nye medarbejder om, hvordan pensionsordningen kan sammensættes, så den matcher de nye behov, man har som international medarbejder i en dansk virksomhed.

 

PFA tilbyder internationale medarbejdere et fuldt rådgivningsforløb på engelsk – lige fra bestilling af rådgivningssamtale, forberedelse, selve rådgivningssamtalen og den efterfølgende evaluering.

Når I får en udenlandsk medarbejder, tilmelder du medarbejderen, som du plejer – dvs. via Vores PFA - husk at angive engelsk som sprogkode. Samtidig skal du sende en mail til radgivning-firma@pfa.dk med navn, mailadresse og telefonnummer på jeres nye, udenlandske medarbejder. Så kontakter PFA nemlig medarbejderen med tilbud om vores internationale rådgivningsforløb.

Udstationering af medarbejdere

Ved udstationering skal du være opmærksom på, at dine medarbejdere bliver underlagt myndighedskrav i udlandet - fx obligatoriske ordninger og sygesikring. Du skal derfor overveje hvilken pensionsordning, der er mest fordelagtig for dem, mens de er ude, og når de vender hjem.

Det kan du gøre:

  1. Når udstationeringskontrakten er underskrevet, sender du en mail til radgivning-firma@pfa.dk med navn, mailadresse og telefonnummer på den udstationerede medarbejder samt info om udstationering.
  2. PFA kontakter medarbejderen og rådgiver om de konkrete muligheder.
  3. Så snart det er besluttet, hvornår medarbejderen returnerer til Danmark, sender du igen information til PFA.

PFA rådgiver medarbejderen om mulighederne, så beslutninger og dokumenter er på plads inden hjemkomst.

Særligt for grænsegængere

Hvis I har medarbejdere, der bor i Sverige eller Tyskland og arbejder her i Danmark, kan de godt blive omfattet af en pensionsordning i et dansk pensionsselskab, men der gælder særlige skatteregler. Kontakt derfor PFA’s Rådgivningscenter og få råd om den optimale løsning.

Tip til udenlandske medarbejdere

Ud over vores personlige rådgivning på engelsk kan internationale medarbejdere få hjælp og information om deres pensionsordning på vores engelske udgave af Mit PFA.