Et afkast i top

  
PFA genererer år efter år nogle af pensionsbranchens bedste afkast. Her kan du følge med i afkastet på vores investeringsprofiler. 
  

 

PFA Plus afkast - sammenlignet med andre selskaber

Afkast på anbefalede livscyklusprodukter 2014, procent

Selskab med laveste afkast   PFA Plus profil C    Selskab med højest afkast

Afkast på anbefalede livscyklusprodukter 2012 til 2014, procent

Selskab med laveste afkast   PFA Plus profil C    Selskab med højest afkast

Afkast på anbefalede livscyklusprodukter 2010 til 2014, procent

Selskab med laveste afkast   PFA Plus profil C    Selskab med højest afkast

Afkastet for PFA Plus er inkl. 5 % i KundeKapital primo 2010.

Alle afkasttal for konkurrenterne er baseret på offentliggjorte tal fra selskabernes respektive hjemmesider. Konkurrenterne er valgt ud fra deres gennemsnitlige afkast på de fire viste punkter. Derfor kan selskabet med laveste afkast have højeste afkast på enkelte punkter - og omvendt.

Afkastet er en gennemsnitsberegning for alle kunder, og investerings- og handelsomkostninger er fratrukket. Afkastet i tabellen tager ikke højde for udbetalingssikring, at der sker indbetalinger eller skift mellem investeringsprofiler. Afkastet er før pensionsafkastskat