PFA som partner

En pensionsløsning hos PFA er mere end et personalegode. En pensionsløsning kan blive et aktiv, der støtter op om jeres forretningsstrategi. I et samarbejde med PFA er målet med pensionsløsningen at skabe størst mulig værdi for virksomhed og medarbejdere.

Hvad er målet med en pensionsordning?

Det er vores erfaring, at værdien af pensionsløsningen bliver størst, når I helt overordnet tager stilling til, hvad målet er med en pensionsløsning i netop jeres virksomhed. Med en klar pensionspolitik kan pension blive en vigtig byggesten til at opnå jeres forretningsmæssige mål.

En pensionspolitik kan have indflydelse på en række vigtige faktorer i og uden for virksomheden: fx sundhed, trivsel, personaleomsætning, sygefravær, etik, tiltrækning af arbejdskraft, samfundsansvar og værdiskabelse.

Partnerskab med værdi

Et partnerskab med PFA giver jer mulighed for at trække på den viden og indsigt, som PFA har opbygget gennem årtier som en af Danmarks største leverandører af firmapensioner. Vi er en betroet rådgiver, som både proaktivt eller efter jeres ønsker kan støtte op om jeres værdiskabelse.

En pensionsløsning skal altid følge med markedets, samfundets og virksomhedens udvikling. Vi ser det som en af vores vigtigste opgaver altid at sørge for, at jeres pensionsløsning lever op til markedsstandarden, og samtidig honorerer de krav, I som virksomhed har - både i forhold til branchen og jeres medarbejdere.

PFA anbefaler en komplet løsning

PFA Plus er en komplet pensionsløsning med både opsparing og forsikring i en pakke. I PFA Plus bliver medarbejdernes opsparing investeret i markedsrente i et fleksibelt investeringskoncept, hvor risikoen nedtrappes gradvist frem mod pensionsalderen.