PFA Plus

PFA Plus er udviklet til virksomheder, som ønsker en komplet og moderne pensionsordning til medarbejderne. En pensionsordning med både opsparing og forsikringer i én pakke - med stor værdi for både jeres medarbejdere og virksomheden.


4 gode grunde til at vælge PFA Plus

11 af virksomhederne i C25-indekset har allerede valgt PFA Plus

 

 

Høje afkast

Opsparingen investeres i markedsrente, hvilket giver mulighed for højere afkast end med en traditionel pensionsordning.

PFA har år efter år genereret nogle af branchens bedste afkast.

Den enkelte medarbejder kan selv bestemme, hvordan opsparingen skal investeres. 

 

Lave omkostninger

PFA Plus er en rammeaftale, hvilket giver jeres virksomhed stordriftsfordele som lave administrationsomkostninger.
Så bliver der mere til opsparingen. 

 

Gode forsikringer

Erhvervsevneforsikring, kritisk sygdom forsikring og livsforsikring er inkluderet

Flere forsikringer kan tilvælges - både af virksomheden og den enkelte medarbejder. 

 

Fleksibilitet

PFA Plus kan tilpasses individuelle ønsker og behov - både på virksomheds- og medarbejderniveau.

Enkel og forståelig kommunikation skaber overblik.

Gode selvbetjeningsmuligheder gør ordningen nem at administrere og anvende

Veltilrettelagt implementeringsforløb.  

Pensionsopsparing og investering i PFA Plus

Det er pensionsopsparingen, jeres medarbejdere skal leve af, når de en dag går på pension. Derfor har vi i PFA stort fokus på, hvordan vi skaber mest mulig værdi til deres opsparing. PFA Plus giver jeres medarbejdere både valgfrihed og mulighed for højt afkast.

PFA Plus giver mulighed for højere afkast

I PFA Plus bliver opsparingen investeret i markedsrente, og vi kan se, at det giver mulighed for højere afkast end en opsparing baseret på fast rente (gennemsnitsrente). De seneste år har PFA haft nogle af de højeste afkast i branchen.

Fleksibelt investeringskoncept

Det er vores erfaring, at medarbejderne ønsker indflydelse på investering af deres opsparing, og de føler større tryghed, når investeringerne foretages i overensstemmelse med egen risikovillighed. Derfor er investeringskonceptet i PFA Plus bygget til at rumme medarbejdernes forskellige holdninger til risiko. Der er fire investeringsprofiler, som har forskellige niveauer af risiko og rummer forskellige potentialer for højt afkast. I alle fire investeringsprofiler nedtrappes risikoen, jo tættere medarbejderen kommer på pensionsalderen. Der er også mulighed for, at medarbejderen selv kan vælge investeringer med Du Investerer. 

Risikonedtrapning:

 

PFA Plus investeringskoncept - risikonedtrapning

Forsikringer i PFA Plus

En god pensionsordning handler også om at været godt forsikret. Med PFA Plus kan virksomheden vælge en række forsikringer, som giver medarbejderne fordele med alt fra forebyggende initiativer til dækning, hvis de bliver ramt af sygdom eller en ulykke. Forsikringerne giver værdi for både den enkelte medarbejder og for virksomhedens bundlinje.

Som udgangspunkt indeholder PFA Plus forsikringerne:

  • PFA Erhvervsevne med eller uden automatisk tilpasning
  • PFA Kritisk sygdom
  • PFA Liv

Derudover kan I som virksomhed vælge PFA’s sundhedsforsikring:

  • PFA Helbredssikring

I har også mulighed for at tilbyde jeres medarbejdere et professionelt rygestopforløb via PFA Rygestop.

PFA Sundhedscenter rådgiver syge medarbejdere

PFA Sundhedscenter tager hver eneste dag imod medarbejdernes spørgsmål, der relaterer sig til deres helbred.

Sundhedsfagligt personale rådgiver om patientrettigheder og sociale rettigheder, så behandlingsforløbet bliver så effektivt som muligt.

Målet er at hjælpe medarbejderne bedst muligt, så sygefravær så vidt muligt undgås eller minimeres. PFA Sundhedscenter yder en særlig indsats for at støtte de medarbejdere, der bliver ramt af længerevarende sygdom.

Fastholdelse af medarbejderen på arbejdsmarkedet

Vores erfaring viser, at en koordineret og tværfaglig indsats forkorter medarbejderens sygeperiode og så vidt muligt sikrer en fastholdelse på arbejdsmarkedet. Til gavn for både medarbejder og virksomhed. Derfor gør vi en særlig indsats på dette område.