Sunde medarbejdere er en god investering

Sæt sundhed på agendaen sammen med PFA

I PFA hænger pension og sundhed uløseligt sammen. Derfor kan vi hjælpe jer med at arbejde strategisk med sundhed, forebygge sygdom og holde jeres medarbejdere raske.

Med vores løsninger kan I komme rundt om alle sundhedsmæssige udfordringer, og vi er med fra start til slut. Vi stiller dygtige ressourcer til rådighed, har løbende dialog og gennemgår rapporter og evalueringer med jer. Derudover kan vi hjælpe med kommunikationsdelen, så både beslutningstagere og medarbejdere føler sig godt klædt på til at være med i de nye initiativer.

Vores indsats er sammensat af følgende tre byggesten

  

    

Rettidig omsorg

Med en tidlig indsats ved vi, at jeres medarbejdere kan undgå langvarige sygemeldinger.
  

 

Helhed fremmer helbred

Vi sætter fokus på det hele menneske, og derfor kommer vi rundt om alle sundhedsmæssige udfordringer i vores rådgivning. 

 

Sammen om sundhed

Vi indgår et samarbejde. Derfor har vi et stort og professionelt team, der i samarbejde med jer har fokus på at styrke sundheden i jeres virksomhed.

Hvor sund er jeres virksomhed?

En god start på en sundere virksomhed er et her og nu billede. Det kan I få med en online sundhedsscreening, hvor alle medarbejdere svarer på et spørgeskema om bl.a. kost, motion og livsstil. Det er anonymt og tager kun 5-10 minutter.

Jeres udbytte af sundhedsscreening

Medarbejderne får med det samme et personligt sundhedstal samt tilbud om rådgivning til, hvordan de kan forbedre det. Derudover får I en samlet virksomhedsprofil, et overblik over de sundhedsmæssige udfordringer og anbefalinger til, hvilke indsatser, der passer til jer.

En temperaturmåling på sundhedstilstanden

I PFA har vi data fra over 20.000 sundhedsscreeninger af medarbejdere i danske virksomheder. Med udgangspunkt i de tal kan vi med stor statistisk sandsynlighed vurdere den gennemsnitlige sundhedstilstand i en virksomhed. Herunder kan du se den gennemsnitlige sundhedstilstand i de virksomheder, som har deltaget i analysen.