PFA Brug Livet Fonden uddeler 175.000 kr. til hjertesager

PFA’s velgørende fond, PFA Brug Livet Fonden, uddeler i dag 175.000 kr. til Årets Hjertesager.

De seks sager, der får støtte fra fonden, er:

 • Julemærkefonden modtager 50.000 kr.
 • Sølund Musik-Festival modtager 50.000 kr.
 • Cystisk Fibrose Foreningen modtager 25.000 kr.
 • Børns Voksenvenner modtager 25.000 kr.
 • Foreningen for Børn med Handicap – og deres Familier modtager 25.000 kr.
 • Immun Defekt Foreningen modtager hjælp til ny hjemmeside

For syvende år i træk støtter fonden op om sager, der hjælper andre til at bruge livet. I år har fondens bestyrelse i sit valg af hjertesager lagt vægt på forskellige måder at hjælpe børn og unge, forklarer Torben Dalby Larsen, der er formand for bestyrelsen samt adm. direktør og chefredaktør på Sjællandske Medier.

”Vi har valgt at støtte ildsjæle, der gør noget særligt for at give børn og unge med forskellige udfordringer en bedre og tryggere opvækst. Støtten er bredt ud til en række sager og kommer både nogle af dem til gode, som lever med handicap eller sygdom inde på livet, og børn, der kæmper med bl.a. mobning, ensomhed og lavt selvværd, så de forhåbentlig kan gå en lysere fremtid i møde.”

Uvurderlig hjælp

En af Årets Hjertesager er Julemærkefonden, som driver fire julemærkehjem, der hvert år hjælper 750 udsatte børn til en frisk start. Fundraiser i Julemærkefonden Bente Duusgaard siger:
”Julemærkehjemmene er fuldstændig afhængige af donationer, fordi vi ikke længere kan opretholde det fortsatte hjælpearbejde gennem salg af julemærker. Og hver eneste krone tæller, så vi kan tilbyde gratis ophold på hjemmene til de mange børn og unge, der står på venteliste.”

En anden af Årets Hjertesager er Sølund Musik-festival, som er verdens største musikfestival for mennesker med udviklingshæmning og deres ledsagere. Leder af Sølund Musik-Festival Lasse Mortensen siger om støtten:

”Det betyder utroligt meget for os at blive Årets Hjertesag, og pengene er en uvurderlig hjælp i arbejdet med at drive vores årlige festival. Men det handler mindst lige så meget om at blive anerkendt for det arbejde, vi gør i forhold til at tale de udviklingshæmmedes sag. Det er et stort skulderklap til de 2200 frivillige, der er involveret i festivalen.”

For yderligere oplysninger kontakt: Pressekonsulent Martin Olsen, 30 53 17 67, mol@pfa.dk
 

Fakta om PFA Brug Livet Fonden

 • Fonden blev etableret i 2009 med en fondskapital på 3 mio. kr. Dens formål er at støtte ildsjæle, der hjælper andre til at bruge livet.
 • Fonden uddeler i år samlet 175.000 kr. til fem hjertesager samt støtte til ny hjemmeside til en sjette.
 • Der blev i år indstillet 80 sager til fonden via hjemmesiden pfabruglivetfonden.dk 
 • Alle har på hjemmesiden haft mulighed for at stemme på deres favorit, og fondens bestyrelse har udpeget årets støttemodtagere blandt de 16 sager, der fik flest stemmer fra brugerne. Det blev givet over 61.000 stemmer.
 • Bestyrelsen består af adm. direktør og chefredaktør Torben Dalby Larsen, Sjællandske Medier A/S (formand), professor og billedhugger Bjørn Nørgaard, Group CEO Allan Polack, PFA og formand Lone Engberg Thomsen, Teknisk Landsforbund.