Sunde medarbejdere er mere produktive og trives bedre

Sunde medarbejdere føler sig langt mere produktive, arbejdsdygtige og veloplagte end mindre sunde medarbejdere, og de har også markant bedre psykisk og fysisk trivsel. Det viser en ny undersøgelse fra PFA. Her angiver langt de fleste desuden, at de ønsker at leve sundere, men kun en mindre andel er i den forbindelse i gang med tiltag, der kan styrke deres sundhed.


Dyrker du motion, spiser ordentligt og lever generelt sundt? Så er der en god chance for, at du føler dig mere produktiv og oplagt på jobbet, og at du i højere grad trives end mindre sunde kolleger. Sunde medarbejdere har nemlig en markant bedre vurdering af deres arbejdsmæssige performance samt psykiske og fysiske trivsel end medarbejdere med dårligere sundhedstilstand. Det viser en ny undersøgelse fra PFA blandt ca. 13.500 kunder.

Her vurderer 60 pct. af de, der ud fra deres sundhedstal kan karakteriseres som ”sunde”, at deres produktivitet på jobbet har været ”meget høj” inden for de seneste tre måneder. Til sammenligning gælder det for 53 pct. blandt de ”mindre sunde” og 41 pct. blandt de ”usunde”. Desuden vurderer 68 pct. af de ”sunde”, at deres nuværende arbejdsevne er ”meget høj” mod 56 pct. blandt de ”mindre sunde” og 42 pct. blandt de ”usunde”. Og når det gælder energiniveau, har 50 pct. af de ”sunde” følt sig ”veloplagt, energisk og med gå-på-mod” inden for den seneste uge mod 36 pct. blandt de ”mindre sunde” og 27 pct. blandt de ”usunde”. 

Samtidig angiver en markant lavere andel af de ”sunde” end ”mindre sunde” og ”usunde”, at de døjer med psykiske og fysiske problemer som f.eks. søvnproblemer, stress-symptomer, hovedpine og smerter i bevægeapparatet. Og de ”sunde” føler sig generelt også mindre hæmmet på jobbet og i hverdagen af disse problemer.

”Tallene viser med al tydelighed, at medarbejdernes sundhedstilstand i den grad kan gøre en forskel for deres performance på jobbet og generelle psykiske og fysiske trivsel. Og på den måde har medarbejdernes sundhed ikke bare betydning for den enkelte, men også for virksomhederne. Derfor har alle parter en interesse i et øget fokus på sundheden blandt medarbejderne,” siger Rikke Bay Haaber, chef for Strategisk Sundhed i PFA.

Mange vil leve sundere, men gør ikke noget ved det

Undersøgelsen viser desuden, at mange er motiverede for at leve sundere. 93 pct. ønsker således at gøre en indsats for at styrke deres sundhed f.eks. via vægttab eller ændrede kostvaner. Men af dem, der ønsker at gøre en indsats, er kun 37 pct. i færd med tiltag. Her angives ”manglende tid” som den største barriere for at komme i gang med en indsats.

“Det er rigtig positivt, at mange gerne vil leve sundere, da en forbedret sundhed jo er til gavn for alle parter. Men når så stor en andel ikke er i gang med ændringerne, selvom de er motiverede, tyder det på, at de har behov for hjælp til at tage de første skridt i retning af en sundere livsstil. Og her er der et potentiale for virksomhederne i at bidrage til, at medarbejderne kan få taget hul på ændringerne med et generelt øget sundhedsfokus på arbejdspladsen,” siger Rikke Bay Haaber. 

Fakta om undersøgelsen

PFA har gennem de sidste 4 år gennemført sundhedsscreeninger på virksomheder, der har pensionsordning i PFA. Ved sundhedsscreeningerne, som danner grundlag for en eventuel sundhedsindsats på virksomhederne i samarbejde med PFA, får medarbejderne et elektronisk spørgeskema med forskellige spørgsmål om deres sundhed.

Den nye undersøgelse bygger på svarene fra ca. 13.500 kunder på disse spørgeskemaer i perioden fra 2014-2017. I undersøgelsen har PFA på baggrund af svarene analyseret sammenhængen mellem kundernes sundhedstilstand (sundhedstal) og deres selvvurderede performance på jobbet samt psykiske og fysiske trivsel. Desuden har PFA undersøgt kundernes motivation for livsstilsændringer. Kundernes sundhedstal dannes på baggrund af deres svar på en række spørgsmål om bl.a. kost, rygning, alkohol, motion, stress, mental sundhed og søvn.

Performance:

- 60 pct. af de ”sunde” vurderer, at deres produktivitet har været ”meget høj” de sidste tre måneder mod 53 pct. blandt ”mindre sunde” og 41 pct. blandt ”usunde”.
- 68 pct. af de ”sunde” vurderer, at deres nuværende arbejdsevne er ”meget høj” mod 56 pct. blandt ”mindre sunde” og 42 pct. blandt ”usunde”.
- 50 pct. af de ”sunde” har følt sig ”veloplagt, energisk og med gå-på-mod” på jobbet den seneste uge mod 36 pct. blandt ”mindre sunde” og 27 pct. blandt ”usunde”.

Psykisk trivsel:

- 27 pct. af de ”sunde” har oplevet søvnproblemer ”engang imellem”, ”ofte” eller ”meget ofte” inden for de sidste 14 dage mod 40 pct. blandt de ”mindre sunde” og 62 pct. blandt de ”usunde”.

- 12 pct. af de ”sunde” har oplevet indre uro, hjertebanken, åndenød o.lign. ”engang imellem”, ”ofte” eller ”meget ofte” i samme periode mod 24 pct. blandt ”mindre sunde” og 44 pct. blandt ”usunde”.

- 13 pct. af de ”sunde” har oplevet, at psykiske problemer som f.eks. stress har begrænset dem i at udføre deres sædvanlige arbejde samt almindelige aktiviteter ”engang imellem”, ”ofte” eller ”meget ofte” i samme periode mod 26 pct. blandt ”mindre sunde” og 44 pct. blandt ”usunde”.
 

Fysisk trivsel:

- 25 pct. af de ”sunde” har oplevet hovedpine ”engang imellem”, ”ofte” eller ”meget ofte” inden for de sidste 14 dage mod 36 pct. blandt de ”mindre sunde” og 51 pct. blandt de ”usunde”.

- 47 pct. af de ”sunde” har oplevet fysiske smerter i bevægeapparatet ”engang imellem”, ”ofte” eller ”meget ofte” i samme periode mod 64 pct. blandt de ”mindre sunde” og 75 pct. blandt de ”usunde”.

- 8 pct. af de ”sunde” har oplevet, at fysiske helbredsproblemer har begrænset dem i at udføre deres sædvanlige arbejde samt almindelige aktiviteter ”engang imellem”, ”ofte” eller ”meget ofte” i samme periode, mod 22 pct. blandt ”mindre sunde” og 34 pct. blandt ”usunde”.

Motivation:

- 93 pct. er motiverede for at gøre en indsats for at styrke deres sundhed.

- Af dem er 37 pct. i gang med livsstilsændringer.

- Af de, der ikke er i gang med ændringer, angiver flest (32 pct.) ”Jeg mangler tid” som den primære barriere for at komme i gang med sundhedstiltag.

 

For yderligere information: Kontakt chef for Strategisk Sundhed i PFA, Rikke Bay Haaber, på 24 28 46 33, og seniorpressekonsulent i PFA, Rune Lindberg, på 40 32 29 01.