Bestyrelsen i PFA Pension er blevet genvalgt

Bestyrelsesformand, Peder Hasslev

Der er i dag afholdt generalforsamling i PFA Pension, og her var der genvalg til bestyrelsen.

Bestyrelsesformand Peder Hasslev, der nu har siddet i formandsstolen et år, er på dagens generalforsamling i PFA Pension blevet genvalgt. Det samme er de to næstformænd Per Tønnesen og Jacob Holbraad. Der var desuden genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Kim Graugaard, Bodil Nordestgaard Ismiris, Heino Kegel, Niels-Ulrik Mousten, Laurits Rønn og Mogens Steffensen.

Helle Valentin meddelte d. 17. februar, at hun ikke ønskede at genopstille på den netop afholdte generalforsamling. Bestyrelsen har på det efterfølgende konstituerende møde igangsat en proces for at finde en egnet kandidat med henblik på indstilling til valg til bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling.

”Jeg er glad for kontinuiteten i PFA’s bestyrelse. Med 647 mia. kr. i samlede kundemidler, en vækst i samlede indbetalinger på 7,6 pct. og netto 412 nye virksomheds- og organisationskunder i 2021 står PFA solidt på markedet,” siger bestyrelsesformand Peder Hasslev og fortsætter.:

”PFA står derfor i en stærk position til at sikre vores kunder økonomisk tryghed og relevante sundhedsløsninger. Vi har skabt et solidt fundament, som PFA’s direktion og resten af organisationen i 2022 vil fortsætte arbejdet med og bygge videre på frem til vores nyudnævnte CEO, Ole Krogh Petersen, tiltræder til december.”

På bestyrelsesmødet, der efterfulgte generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig således, at formandskabet i PFA Pension består af:

 • Formand: Peder Hasslev, adm. direktør, Saminvest
 • Næstformand: Jacob Holbraad, adm. direktør, Dansk Arbejdsgiverforening
 • Næstformand: Per Tønnesen, tidl. formand, HK Handel


Den samlede bestyrelse i PFA ser således ud som følger:

 • Formand: Peder Hasslev, adm. direktør, Saminvest
 • Næstformand: Jacob Holbraad, adm. direktør, Dansk Arbejdsgiverforening
 • Næstformand: Per Tønnesen, tidl. formand, HK Handel
 • Kim Graugaard, viceadm. direktør, Dansk Industri
 • Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør, Ledernes Hovedorganisation
 • Niels-Ulrik Mousten, direktør, Netsuom ApS
 • Heino Kegel, forbundsformand for Politiforbundet
 • Laurits Kruse Rønn, viceadm. direktør, Dansk Erhverv
 • Mogens Steffensen, professor og sektionsleder for sektionen Forsikring og Økonomi på Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet
 • Carsten Bach, medarbejdervalgt, kundechef, PFA
 • Søren Dybkjær, medarbejdervalgt, chefprodukt arkitekt, PFA
 • Lars Christoffersen, medarbejdervalgt, faglig repræsentant, PFA
 • Janne Korsgaard, medarbejdervalgt, chef for Forsikringsskade, PFA
 • Mette Risom, medarbejdervalgt, rådgivningschef, Rådgivningscenter, PFA


Fakta om bestyrelsesformand Peder Hasslev

 • Født 1963
 • Indtrådt i bestyrelsen for PFA Holding og PFA Pension 2017
 • Nuværende beskæftigelse: Adm. direktør, Saminvest (Sverige)


Tidligere ansættelser:

 • 2009-2016: Vice adm. direktør/Kapitalforvaltningschef, AMF
 • 2007-2009: Aktiechef, AMF Pension
 • 2002-2007: Aktiechef, SEB Asset Management
 • 1998-2002: Aktie- og forvaltningschef, Folksam Kapitalforvaltning
 • 1992-1998: Diverse stillinger i finansielle virksomheder