PFA sender overskud på 1,6 milliarder kroner videre til kunderne

I en tid med krig i Ukraine og stor uro på finansmarkederne sender Danmarks største pensionsselskab, PFA Pension, et overskud på 1,6 milliarder kroner videre til sine kunder i disse dage.

 

1,6 milliarder kroner er lige nu ved at rulle ind på pensionsopsparingen hos kunder i PFA, når overskuddet udbetales gennem PFA KundeKapital, som er PFA Pensions model for overskuds- og risikodeling med kunderne.

Delingen af overskud indgår som et vigtigt værditilbud hos PFA, der skal være med til at skabe tryghed i tider som nu, hvor Ukraine-krigen og inflation sætter pres på afkastet fra finansmarkederne.

”I PFA skal vi ikke skabe et stort overskud til aktionærer. I stedet bliver langt størstedelen af vores overskud udbetalt til kunderne, og det er styrken ved vores særlige kundeejerskab. For 2021 er det blevet til mere end 1,6 mia. kr., som fordeles blandt vores kunder med KundeKapital og lander på deres opsparinger i disse dage,” siger PFA’s koncerndirektør for Kunde og Service, Camilla Holm.

Opsparing forbedret i en vanskelig tid
Delingen af overskuddet på nuværende tidspunkt er især interessant set i lyset af det generelle afkastniveau i 2022 og det afkastmiljø, vi ser ind i, hvor primært obligationer og høj inflation kan være medvirkende til mindre gunstige afkast de kommende år.

”Vi er glade for, at vores mange kunder kan få opsparingen forbedret i en vanskelig tid, hvor især krig i Ukraine og høj inflation skaber usikkerhed på aktiemarkedet,” siger Camilla Holm.

Helt konkret fik kunder i PFA med KundeKapital forrentet deres indbetaling til PFA KundeKapital i 2021 med 8 %, og beløbet overføres i disse dage til kundernes pensionsopsparing. Siden 2004 har PFA Pension fordelt 19,1 mia. kr. via KundeKapital til sine kunder.  

Tjek, hvad du har fået i KundeKapital på mitpfa.dk
Du kan se, hvad du har fået tilskrevet i PFA KundeKapital på mitpfa.dk under ’KundeKapital’.

 

 

Kort om PFA
Med ca. 625 mia. kr. i kundemidler er PFA Danmarks største kommercielle pensionsselskab og blandt de største pensionsselskaber i Europa. I PFA er der mere end 1,3 millioner kunder og 6.000 virksomheds- og organisationskunder. Kernen i PFA’s forretningsmodel er et økonomisk fællesskab med vores kunder, hvor langt hovedparten af den værdi, der skabes, går tilbage til kunderne. Det sker bl.a. gennem KundeKapital, som er PFA Pensions model for overskuds- og risikodeling med de mange kunder, som har PFA KundeKapital.                    

PFA støtter op om Paris-aftalens klimamål, bidrager aktivt til FN’s Verdensmål og investerer milliardbeløb i den grønne omstilling. Som aktiv ejer ønsker PFA at påvirke selskaber til positiv udvikling til gavn for mennesker og miljø.