Indblik i PFA’s rejse mod nul CO2-udledning

Der er brug for konkret handling for at reducere CO2-udledningen, og derfor arbejder PFA målrettet med at hjælpe den grønne omstilling på vej. Hvordan det arbejde foregår, beskrives i PFA’s retningslinjer for at opnå netto-nul CO2-udledning.

PFA har forpligtet sig til at opnå nuludledning (netto) af CO2 fra PFA’s samlede investeringsportefølje senest i 2050 i regi af det FN-støttede investorinitiativ Net-Zero Asset Owner Alliance. For PFA Klima Plus er det ambitionen allerede at have nuludledning (netto) i 2025. 

For at opnå det bliver der arbejdet målrettet på flere områder, hvilket nu offentliggøres i PFA’s retningslinjer for at opnå netto-nul CO2-udledning. 

Det sker bl.a. ved at investere i grønne aktiver og arbejde for at de virksomheder, som PFA har investeret i, reducerer deres CO2-udledninger og omstiller deres forretningsmodeller til en verden, der i meget mindre omfang er baseret på fossil energi.

”Når vi ser på de alvorlige konsekvenser, som FN’s Klimapanel gang på gang påpeger af klimaforandringernes skadevirkninger, så viser det med alt tydelighed, at der skal handling til. I PFA ønsker vi at være en del af løsningen og samtidig være transparente med, hvad vores bidrag og metoder er. For der er mange værktøjer i brug, hvor vi både presser på i de virksomheder, som vi investerer i, og målrettet investerer i grønne omstilling. Det ønsker vi at give kunder og andre interesserede indblik i,” siger Kasper A. Lorenzen, koncerninvesteringsdirektør i PFA. 

Investering i skov vigtig for CO2 absorbering

Selvom PFA’s investeringer vil udlede mindre og mindre CO2 i fremtiden, vil de fortsat udlede CO2. Ambitionen om at PFA’s porteføljer skal have en netto-nul udledning i 2025 og 2050 kan derfor kun opnås ved, at den tilbageværende CO2 absorberes i skov eller indfanges ved andre teknikker. 

For PFA er det derfor vigtigt at være transparente om den metode der anvendes, når PFA modregner porteføljernes CO2-udledninger via skovinvesteringer, hvilket uddybes i dokumentet.

”Skovinvesteringer i USA har de seneste årtier givet solide og langsigtede afkast og har været mindre påvirket af inflation og økonomiske op- og nedture. Skove spiller desuden en vigtig rolle i at løse de klimaudfordringer, vi står overfor lige nu og i fremtiden. De kan optage og lagre CO2, og træ bliver i stigende grad anvendt som erstatning for metaller og plastik i fx byggeri og møbelproduktion,” siger Kasper A. Lorenzen.