Danmarkshistoriens største aftale om ladestandere til elbiler på plads

Den største aftale om at opsætte ladestandere til elbiler er netop indgået mellem ladeoperatøren Clever og pensionsselskabet PFA. 1.400 ladepunkter til elbiler bliver de kommende år opsat i hele Danmark til gavn for det hastigt stigende antal elbillister.

Den grønne omstilling af transporten i Danmark er kommet op i højeste gear. I 2022 er antallet af elbiler på de danske veje fordoblet, og alene i november var knap hver fjerde nyregistrerede personbil en elbil.

Derfor har PFA indgået aftale med Danmarks førende ladeoperatør, Clever, om at udrulle 1.400 ladepunkter på flere af pensionsselskabets erhvervs- og boligejendomme i hele landet fordelt i byer som København, Aarhus, Odense, Risskov, Vejle, Slagelse, Birkerød og Hillerød.

”I PFA investerer vi hvert år millioner i at renovere og bygge ejendomme, der lever op til høje standarder indenfor bæredygtighed, og nu tager vi skridtet videre og rykker klimaindsatsen ud på parkeringspladserne for at imødekomme behovet for flere ladestandere i Danmark. Aftalen med Clever er godt i tråd med vores målsætning om at nedbringe CO2-udledningen fra vores investeringer med 29 procent inden 2024,” siger Michael Bruhn, ejendomsdirektør i PFA.     

PFA er Danmarks største ejendomsinvestor og ejer mere end 5000 lejligheder og 80 kontorejendomme i hele Danmark. Aftalen betyder, at 15 pct. af alle PFA Ejendommes parkeringspladser i fremtiden bliver dedikeret til elbiler. Til sammenligning udgør elbiler 3,5 procent af den danske bilpark i dag.

Nemmere at køre i elbil

Clever, der driver Danmarks største offentlige ladenetværk, ser aftalen som et vigtigt skridt mod at få endnu flere til at vælge elbilen til i hverdagen.

”I Clever mener vi, at elbilen skal være folkelig og for alle, og derfor opsætter vi også ladestandere der, hvor elbilisterne er – uanset om du er på arbejde eller bor i lejlighed og ikke har mulighed for egen ladeboks. Det skal være nemmere at køre i elbil og mere oplagt at vælge den til, og her er erhvervslivets bidrag en vigtig faktor, så vi i fællesskab kan gøre det muligt at vælge de grønne løsninger til i hverdagen. Sammen med PFA sætter vi endnu mere fart på udvidelsen af Danmarks største ladenetværk og gør det meningsfuldt at få strøm på bilen”, fortæller Clevers direktør, Casper Kirketerp-Møller.

Færdig i 2025

Clever skal som led i aftalen stå for alt fra installation, servicering og daglig drift af ladebokse på en række af PFA’s ejendomme. 

Et antal af ladepunkterne vil være forbeholdt til lejere i PFA’s erhvervsejendomme, mens der arbejdes på at gøre de resterende ladepunkter tilgængelige for offentligheden. 

Alle 1400 ladepunkter forventes idriftsat inden udgangen af 2025.

For yderligere oplysninger
Seniorpresserådgiver Rasmus Bjørn, 41729077 eller rbj@pfa.dk

Fakta

  • Antallet af elbiler i Danmark rundede 106.000 i november 2022. 
  • Ifølge Danmarks Statistik er der 2,79 mio. personbiler indregistreret i Danmark pr. 1. november 2022
  • PFA Ejendomme råder over ca. 9300 parkeringspladser
  • Alle PFA Ejendommes nybyggerier bæredygtighedscertificeres med DGNB-guld. DGNB bygger på FN’s definition af bæredygtighed.