Årsrapporter og aktielister for PFA Holding og PFA Pension

Finanskalenderen for 2024
Halvårsrapport 2024  Fredag den 30. august 2024

Årsrapporter 2023

Se seneste og tidligere rapporter for PFA Holding og PFA Pension

Følsomhedsoplysninger


Dataetiske redegørelser


Lønoplysninger


SFDR – Periodisk produktrapportering


Solvensrapporter


Aflønningsrapport


Samfundsansvar (fra 2023 indgår samfundsrapporteringen i Årsrapporterne)

Investeringslister – aktier, obligation, alternative investering og ejendomme

Alternative investeringer og ejendomme