Omkostninger og priser

PFA er blandt markedets billigste til at administrere pensionsordninger, og vi har nogle af de laveste omkostninger og priser. Og vi har fuld åbenhed og gennemsigtighed om de omkostninger, som kunderne betaler for at have deres pensionsopsparing hos os.

Dine omkostninger på Mit PFA 

Der findes forskellige typer af omkostninger i forbindelse med pensionsordninger. Som kunde kan du altid se på Mit PFA, hvad det koster at have din ordning. Her finder du en liste med priser på forsikring og omkostninger ved service og rådgivning m.m. samt en opsparingsoversigt, hvor du kan følge med i, hvad du løbende betaler i direkte omkostninger. Du kan også se dine samlede årlige omkostninger i kroner og procent (ÅOK og ÅOP).

 

Omkostninger i PFA Plus 2024

I PFA Plus er der direkte og indirekte omkostninger. 

Se omkostninger i PFA Plus

Direkte omkostninger
Direkte omkostninger er administrationsomkostninger, som bl.a. dækker service og rådgivning. De bliver løbende trukket af dine indbetalinger.

Omkostning ved indbetalingsfri ordning
Årlige omkostninger er 864 kr.

Omkostning ved ordning under udbetaling
Årlige omkostninger er 864 kr.

Udbetaling af kapitalpension, hvis den udbetales på en gang, 0 kr.

Udbetaling af kapitalpension, hvis den udbetales over flere gange, 0 kr.

Engangsomkostninger
Nogle ændringer af pensionsordninger falder ikke under de løbende direkte omkostninger, og du skal derfor betale dem enkeltvist.

Omkostning ved overførsel til anden leverandør, 1.995 kr., der kan i særlige tilfælde også være et kursværn. Omkostning ved udbetaling af opsparing før tid (ophævelse), 1.995 kr., der betales også en afgift til staten på 60 %.

Omkostning ved specialrådgivning i særlige tilfælde, 1.000 kr.

Omkostning ved skift af investeringsprofil
Skift af investeringsprofil i PFA Investerer, investeringsfordeling i PFA Valgfri, tilsigtet andel i PFA Klima Plus eller flytning af opsparing mellem koncepter er gratis op til tre gange inden for samme kalendermåned. Ved flere end tre af de nævnte ændringer/flytninger inden for samme kalendermåned koster det 0,5 pct. af den opsparing, der bliver omlagt ved enhver sådan ændring/flytning. En samtidig ændring af investeringsprofil og ændring af tilsigtet andel i PFA Klima Plus eller en samtidig ændring af investeringsfordelingen i PFA Valgfri og ændring af tilsigtet andel i PFA Klima Plus betragtes i denne sammenhæng som én ændring, dvs. der betales ikke dobbelt pris.
Den samlede omkostning for disse ændringer fratrækkes opsparingen umiddelbart efter førstkommende månedsskifte.

Der er ingen omkostninger ved engangsindbetalinger, som bliver overført fra en anden pensionsleverandør, hvis det sker indenfor jobskifteaftalen, eller hvis der er aftalt indbetaling som led i en pensionsaftale. 

Indirekte omkostninger
Indirekte omkostninger er bl.a. omkostninger som afholdes direkte af de fonde, opsparingen er investeret i – både i PFA Investerer, PFA Valgfri og Du Investerer. Indirekte omkostninger bliver trukket fra afkastet og de fremgår ikke af pensionsoversigten på Mit PFA, men de indgår i ÅOK. Omkostningerne dækker, udover fondsforvalternes administrationsomkostninger, også over de løbende handelsomkostninger samt PFA’s egne investeringsomkostninger mv. Samlet set kaldes disse omkostninger investeringsomkostninger.

Investeringsomkostningerne i investeringsprofilerne i PFA Investerer afhænger af, hvilken investeringsprofil, du har valgt, og hvor mange år du har til pensionering.

I skemaet kan du se de forventede omkostninger for de fire investeringsprofiler A – D med henholdsvis 30, 15, 5 og 0 år til pensionering. 

År til pensionering Investeringsprofil Forventede investeringsomkostninger
 PFA Plus  PFA Klima Plus
30 år Profil A 0,74 % 0,74 % 
30 år Profil B 0,81 % 0,82 % 
30 år Profil C 0,89 % 0,89 % 
30 år Profil D 0,96 % 0,96 % 
15 år Profil A 0,74 % 0,74 % 
15 år Profil B 0,81 % 0,82 % 
15 år Profil C 0,89 % 0,89 % 
15 år Profil D 0,96 % 0,96 % 
5 år  Profil A  0,71 % 0,71 % 
5 år Profil B 0,74 % 0,75 % 
5 år  Profil C 0,77 %  0,78 % 
5 år Profil D 0,81 % 0,81 % 
0 år  Profil A  0,69 %  0,70 % 
0 år  Profil B 0,72 % 0,73 % 
0 år Profil C 0,75 %  0,76 % 
0 år Profil D  0,78 % 0,79 % 
Opdateret 20. december 2023    
Læs mere om indirekte omkostninger for investeringsprofilerne i PFA 

 
Investeringsomkostningerne i PFA Valgfri afhænger af, hvilken allokering mellem Fondene PFA Høj Risiko og PFA Lav Risiko, du har valgt. I skemaet kan de se forventede årlige omkostninger i Procent (ÅOP) for Fondene PFA Høj Risiko og PFA Lav Risiko, samt 5 eksempler på allokeringer med hhv. 100 %, 75 %, 50 %, 25 % og 0 % i PFA Høj Risiko.

PFA Valgfri FORVENTEDE INVESTERINGSOMKOSTNINGER
PFA Plus  PFA Klima Plus
Høj 0,96 % 0,96 % 
Lav 0,66 % 0,67 % 
100 % Høj 0,96 % 0,96 % 
75 % Høj og 25 % Lav 0,89 % 0,89 % 
50 % Høj og 50 % Lav 0,81 % 0,82 % 
25 % Høj og 75 % Lav 0,74 % 0,74 % 
100 % Lav  0,66 %  0,67 % 
Opdateret 21. december 2023  
Se investeringsomkostningerne for PFA Valgfri 

  
Investeringsomkostningerne i Du Investerer afhænger desuden af, hvilke investeringsvalg du træffer. Når du investerer dine indbetalinger, vælger nye fonde eller ændrer fordelingen af din opsparing mellem fondene, bliver der trukket kurstillæg og fradrag.

Se indirekte omkostninger samt spread for fondene i Du Investerer

Generelt om omkostninger
Satserne kan ændres fra førstkommende månedsskifte.
For mæglerbetjente ordninger gælder særlige regler.

Omkostninger i gennemsnitsrente 2024

I traditionel pension med gennemsnitsrente er der direkte og indirekte omkostninger.  

Se omkostninger i gennemsnitsrente

Det fremgår af Mit PFA, hvad det koster at have en ordning, og det er muligt at se de direkte og indirekte omkostninger. Vi viser også de samlede årlige omkostninger i kroner og procent (ÅOK og ÅOP).

Direkte omkostninger
Direkte omkostninger er administrationsomkostninger, som bl.a. dækker service og rådgivning. De bliver løbende trukket af dine indbetalinger.

Direkte omkostninger ved indbetaling til typiske firmapensionsordninger efter fradrag til arbejdsmarkedsbidrag (pensionsordning med forsikringer og/eller indbetalingssikring (præmiefritagelse)).

Satser pr. 1. januar 2024
af årlige indbetalinger op til 80.000 kr. 1,5 - 4 %
af årlige indbetalinger mellem 80.000 kr. og 401.000 kr. 1,5 - 4 %
af årlige indbetalinger mellem 401.000 og 2.510.000 kr. 1,5 - 2 %
af årlige indbetalinger over 2.570.000 kr. 0 %

Direkte omkostninger ved indbetaling til individuelt oprettede pensionsordninger efter fradrag til arbejdsmarkedsbidrag (pensionsordning med forsikringer og/eller indbetalingssikring (præmiefritagelse)).

Satser pr. 1. januar 2024
af årlige indbetalinger op til 80.000 kr. 4 %
af årlige indbetalinger mellem 80.000 kr. og 401.000 kr. 4 %
af årlige indbetalinger mellem 401.000 og 2.570.000 kr. 2 %
af årlige indbetalinger over 2.570.000 kr. 0 %
af engangsindbetalinger op til 401.000 kr. 4 %
af engangsindbetalinger mellem 401.000 og 2.570.000 kr. 2 % 
af engangsindbetalinger over 2.570.000 kr. 0 %

Minimumsomkostninger er 72 kr. pr. måned.

Omkostning ved indbetalingsfri ordning (fripolice)
Månedlige omkostninger, 72 kr. samt 0,0125% af depotet dog maksimalt 375 kr.

Omkostning ved udbetaling
Omkostninger ved løbende pensionsudbetalinger er 2 % af udbetalingen, minimum 36 kr. og maksimalt 72 kr. pr. måned, samt 0,0125% af depotet dog maksimalt 375 kr.
  • Udbetaling af kapitalpension, hvis den udbetales på en gang, 0 kr.
  • Udbetaling af kapitalpension, hvis den udbetales over flere gange, 0 kr.
Engangsomkostninger
Nogle ændringer af pensionsordninger falder ikke under de løbende direkte omkostninger, og du skal derfor betale dem enkeltvist.
  • Omkostning ved overførsel til anden leverandør, 1.995 kr., der kan i særlige tilfælde også være et kursværn.
  • Omkostning ved udbetaling af opsparing før tid (tilbagekøb), 1.995 kr., der betales også en afgift til staten på 60 %.
  • Omkostning ved særligt omkostningskrævende beregninger, 1.995 kr.

Indirekte omkostninger
Indirekte omkostninger er bl.a. investeringsomkostninger, som du betaler via investeringsafkastet.

Generelt om omkostninger
Satserne kan ændres fra førstkommende månedsskifte.
For mæglerbetjente ordninger gælder særlige regler.

Fuld åbenhed og gennemsigtighed

I PFA er der fuld åbenhed og gennemsigtighed om de omkostninger, som kunderne betaler for at have deres pensionsopsparing hos os. Her kan du læse om de initiativer, vi har foretaget for at opnå fuld åbenhed og gennemsigtighed på området.

Fuld åbenhed og gennemsigtighed

Den enkelte kunde i PFA har siden 2008 kunnet se alle sine omkostninger i form af ÅOK og ÅOP. Oplysningerne blev fra start gjort tilgængelige i en fysisk Årsoversigt og er siden hen blevet lagt ud digitalt på kundeportalen ”Mit PFA”. Fra og med 2011 er metoden beskrevet i detaljer og offentliggjort i PFA’s omkostningsrapport og metodebeskrivelse. Omkostningsrapporten er revideret af ekstern revision. 

Læs omkostningsrapport (PDF)

Omkostninger opgøres på samme måde i alle selskaber efter princippet om, at alt skal tælles med - uanset hvad omkostninger kaldes, og uanset hvor omkostningerne befinder sig. Fuld åbenhed om alle de omkostninger, der er indeholdt i en moderne pensionsordning med både opsparing, forsikringer og rådgivning, er forudsætningen for, at kunderne kan vælge det mest konkurrencedygtige tilbud på markedet.

Omkostninger opgøres pr. kunde pr. ordning i form af to simple nøgletal:

ÅOK (Årlige Omkostninger i Kroner)
ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent)

På den måde kan kunderne både se deres konkrete omkostninger i kronebeløb, og hvad de betaler i omkostninger relativt til opsparingens størrelse (procentangivelsen).

ÅOK er prisen for pensionsopsparing
ÅOK er udtryk for omkostningerne ved at spare op i et pensionsselskab - altså den pris, man betaler for sin opsparing. ÅOK omfatter alle traditionelle omkost¬ninger som husleje, administration og IT samt betaling til basiskapitalen og alle omkostninger ved investering. Det gælder, uanset om omkostningerne afholdes af PFA eller eksternt.

Man skal huske på, at prisen ikke er det eneste, der er vigtigt, når man vælger pensionsordning. Derimod skal man se på den samlede værdiskabelse i form af afkast, udvalget af forsikringsdækninger, rådgivning og services.

Omkostninger kendes – når året er gået
Kunderne kan se deres ÅOK og ÅOP ved at logge på ”Mit PFA” eller ved at kontakte PFA. De faktiske omkostninger i gennemsnitsrente for 2022 opgøres efter færdiggørelsen af PFA’s årsregnskab og oplyses derefter til kunderne i foråret 2023. Markedsrentekunderne i PFA Plus kan se deres omkostninger dagligt og deres ÅOP umiddelbart efter årsskiftet.

Omkostningsmåler giver konkurrence
PFA har som andre pensionsselskaber en omkostningsmåler på hjemmesiden, så nye firmakunder kan træffe en kvalificeret beslutning inden valg af pensions¬leverandør.

Prøv omkostningsmåleren

Omkostningsmåleren anvender overordnet set samme metode, som gælder i Årsoversigten, og den giver en prognose for omkostningsniveauet i 2022 og frem. Den er dermed velegnet til at sammenligne prisniveauer på tværs af selskaber. Herefter kan en privatkunde eller en firmakunde indhente et konkret tilbud med præcise priser.

Åbenhed om omkostninger giver også mulighed for at sammenligne opsparing på tværs af investeringsmiljøer. Med kendskab til ÅOP for en pensionsordning, henholdsvis ÅOP for investering af frie midler, får kunderne derfor et godt redskab til at træffe beslutninger med.

Ny indsigt i investeringsomkostninger
Pensionssektoren har i dag synliggjort alle reelle omkostninger på investeringsområdet ved at vise både netto- og bruttoafkast. Det er et fremskridt i forhold til tidligere, hvor fokus har været på nettoafkast, og man ikke har fået oplyst, hvad man konkret betaler for at få sin opsparing investeret. I og med afkastet kan svinge meget, mens investeringsomkostningerne er mere stabile, er sidstnævnte et vigtigt konkurrenceparameter. Øget transparens og indsigt på dette område er derfor til stor gavn for kunderne. 

Gør pension nemmere at forstå!
Kundernes omkostninger er opgjort simpelt med nøgletallene ÅOK og ÅOP. Den bagvedliggende beregning er kompleks og vil næppe blive læst af mange kunder, selvom den er frit tilgængelig og fuldt beskrevet i PFA’s omkostningsrapport.

Læs omkostningsrapporten (PDF)

Formålet med simple nøgletal er naturligvis at gøre dem konkrete og brugbare. Når pensionssektoren af de fleste opfattes som kompliceret skyldes det oftest ikke mangel på information, men derimod for megen information.

PFA har fokus på, at pension skal være enklere og nemmere at forstå, og vi mener, at nøglen er at forenkle og lagdele informationen, så den bliver relevant og overskuelig for den enkelte. Derudover er den fulde information naturligvis frit tilgængelig på vores hjemmeside og ”Mit PFA” for de mere detaljeorienterede kunder.

Markedsrente – PFA Plus – og omkostninger
PFA’s moderne pensionsprodukt hedder PFA Plus og er et såkaldt livscyklusprodukt, hvor hver kundes depot er investeret efter alder og valg af risikoprofil. Der er ingen fælles reserver. Alle kunder får med det samme de afkast, der skabes, og depotet udgør til hver tid opsparingens fulde værdi, hverken mere eller mindre.

Som det fremgår nedenfor, er de samlede omkostninger i 2022 i markedsrente lavere end i gennemsnitsrente, da der her betales risikoforrentning pga. ydelsesgarantien.

I markedsrente betaler den enkelte kunde et mindre administrationsbidrag end i gennemsnitsrente, da gennemsnitsrente er et mere komplekst produkt og derfor dyrere at administrere. De fleste omkostninger knytter sig dog til investering. Her er markedsrente dyrere end gennemsnitsrente, da det indeholder flere risikoaktiver, og disse samtidigt har de højeste investeringsomkostninger.

Årlige omkostninger i procent for 2022
Skemaet nedenfor viser ÅOP i PFA opdelt på gennemsnitsrente og markedsrente.

Årlige omkostninger i procent Gennemsnitsrente Markedsrente Sum
Administrations- og erhvervelsesomkostninger 0,32 % 0,27 % 0,29 %
Investeringsomkostninger 0,49 % 0,61 % 0,57 %
Risikoforrentning 0,47 % 0,00 % 0,15 %
Standard-ÅOP 1,28 % 0,88 % 1,01 %

Omkostningsrapport og metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP

Herunder kan du læse vores omkostningsrapporter og metodebeskrivelser for ÅOK og ÅOP fra PFA Pension. 

Omkostningsrapporter og metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP