April 2024

Forårsstemning på markedet

I første kvartal har aktiemarkedet fortsat den positive udvikling fra slutningen af 2023, mens statsrenterne krøb lidt op. De økonomiske nøgletal viser robust vækst i USA og spirende optimisme i Europa. Aftagende inflation tilskynder til rentenedsættelser til gavn for både aktie- og obligationskurserne.

Læs mere om markedsudviklingen og afkastet i denne udgave af PFA Indsigt.

1. kvartal 2024

Sidste års gode tider på aktiemarkederne er fortsat ind i 2024, og som det også var tilfældet i 2023, har PFA’s kunder bl.a. haft glæde af PFA’s øgede investeringer i amerikanske aktier, ligesom PFA har skabt et markant merafkast fra sine danske aktier.

Hør mere om udviklingen i filmen med PFA investeringsdirektør, Kasper A. Lorenzen, er også kigger frem mod resten af året.