Kundefælles-
skabet PFA

Vi er sat i verden for at skabe tryghed for vores kunder og deres familie. Både når vi investerer pensionsopsparingen for mere end 1,3 mio. danskere, og når vi hjælper vores kunder gennem livet med sundheds- og seniorløsninger. Sammen er vi et stærkt kundefællesskab, hvor vi deler langt størstedelen af overskuddet og samtidig bidrager til at løse nogle af samfundets udfordringer.

Vi vil gøre en forskel for vores kunder på fire områder

Økonomisk tryghed
Vores kunder skal opleve at være en del af et fællesskab, der bidrager til økonomisk tryghed gennem hele livet. De skal være trygge ved, at vi varetager deres pensionsopsparinger ansvarligt, og at vi har en ambition om altid at levere attraktive afkast. Som kundefællesskab kan vi desuden sende den værdi, vi skaber, tilbage til vores kunder i form af fx overskudsdeling, bedre service eller lavere priser. Vi er der, når vores kunder har brug for hjælp til deres økonomi. Og vi leverer et økonomisk sikkerhedsnet, hvis kunderne bliver alvorligt syge og ikke kan arbejde.

Et godt seniorliv
PFA skal være det bedste sted at gå på og være på pension. Vi hjælper med at sikre en god overgang fra arbejdslivet – både for den enkelte kunde og for vores ca. 6500 virksomheds- og organisationskunder, så de kan støtte deres medarbejdere. Vi står til rådighed med inspiration til de sidste år i arbejdslivet og med støtte og rådgivning til at planlægge senkarrieren og eventuelt forlænge arbejdslivet. Derudover tilbyder vi attraktive seniorboligformer og bidrager til det offentlige med friplejehjem, sundhed og omsorg.

Sundhed og trivsel
Vores kunder og deres familie skal opleve, at der er kort vej til hjælp, hvis de kommer til skade eller mister balancen i livet. Vi hjælper ved mindre skader, mistrivsel eller mere omfattende sygdom og giver mulighed for hurtig undersøgelse og behandling. Vi har også fokus på den tidlige og forebyggende indsats, så vi kan gribe ind allerede før, vores kunder bliver syge. På den måde hjælper vi ikke alene den enkelte med at undgå et langt sygdomsforløb, men også arbejdsgiveren og samfundet generelt.

Trygt og bæredygtigt samfund
Som Danmarks største pensionsselskab er det en del af vores natur at bidrage til at løse nogle af de problemer, som samfundet står overfor. Kernen i alt, hvad vi foretager os, er at hjælpe vores kunder til et tryggere liv, samtidig med at vi bidrager til en bæredygtig udvikling af samfundet. Vi har særligt fokus på at øge den økonomiske tryghed i Danmark, bidrage til danskernes sundhed og trivsel, skabe gode rammer for seniorlivet og tage et aktivt ansvar for den grønne omstilling. Med andre ord bidrager vores kundefællesskab til et tryggere og mere bæredygtigt samfund.

PFA-koncernen i tal (2023)

 • 52,5 mia. kr. i indbetalinger
 • 34,6 mia. kr. i udbetalinger
 • 115 mio. kr. i årets resultat før skat ekskl. minoritetsinteressernes andel
 • 716 mio. kr. i årets resultat efter skat
 • 6,1 mia. kr. i egenkapital
 • 27,6 mia. kr. i PFA KundeKapital
 • 41,4 mia. kr. i kapitalgrundlag for PFA Pension
 • 34,3 mia. kr. i kapitalgrundlag for PFA Holding
 • 213 pct.  i solvensdækning for PFA Pension (II)
 • 175 pct. i solvensdækning for PFA Holding (II)
 • 778 mia. kr. i balancesum
 • Ca. 1,3 mio. kunder
 • 1.522 medarbejdere, heraf 50 pct. kvinder
 • 336 tons CO2 udledt i PFA (Scope 1)
 • 49 tons CO2 udledt i PFA (Scope 2)
 • 5 tons CO2e pr. mio. kr. investeret i børsnoterede aktier i CO2e-aftryk
 • 44 pct. lavere CO2-aftryk fra aktieporteføljen i alle aktier ift. verdensindekset
 • 75 pct. lavere CO2-aftryk fra aktieporteføljen i PFA Klima Plus ift. verdensindekset
 • 15.352 gigajoule i energiforbrug
 • 65 pct. i vedvarende energi