PFA som arbejdsplads

Nysgerrig på et job i PFA?

Se alle ledige stillinger her

PFA er en arbejdsplads med klare værdier for, hvordan det skal være at arbejde i PFA. Vores kerneværdier er Professionel, Fair og Ansvarlig. Det gælder både overfor vores kunder og for vores kolleger. PFA udfylder en vigtig rolle for vores kunder og samfundet, som gør det meningsfuldt for os at gå på arbejde.

En ansvarlig arbejdsplads

PFA er en arbejdsplads, som tænker på fremtiden. For uanset om det gælder vores kunder, samfundet eller klodens fremtid, er vi bevidste om, at de handlinger, vi foretager i dag, har betydning for det liv, vi kommer til at leve i morgen. Derfor fokuserer vi primært på fem af FN’s verdensmål, og vi arbejder målrettet som aktive ejere med at skabe det bedst mulige afkast på vores kunders opsparing og på at tilbyde dem trygge rammer i alle livets faser gennem forsikrings-, sundheds- og seniorløsninger.

Læs mere om vores fokus på FN's verdensmål

Samarbejde om verdensmål
Vi samarbejder og udvikler partnerskaber, der bidrager til at realisere FN’s Verdensmål. Konkret har vi prioriteret fem af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, som vi ønsker at bidrage særligt til, da de passer naturligt til vores forretning. De fem mål er: Sundhed og trivsel (FN Verdensmål 3), Bæredygtig energi (FN Verdensmål 7), Ansvarligt forbrug og produktion (FN Verdensmål 12), Klimaindsats (FN Verdensmål 13) og Partnerskab for handling (FN Verdensmål 17).

Ansvarlige investeringer
Vi investerer ansvarligt og påvirker de selskaber, vi investerer i til en mere bæredygtig adfærd for mennesker og miljø. Her tager vi især udgangspunkt i Verdensmål 7, 12, 13 og 17. Det betyder blandt andet, at vi investerer i energikilder, der bidrager til den grønne omstilling, at vi klimascreener vores aktieportefølje for at understøtte målsætningen fra Paris-aftalen, og at vi har fokus på, at de selskaber, PFA investerer i, er baseret på langsigtede bæredygtige forretningsmodeller, som tager hensyn til både menneskerettigheder, klima, miljø og god selskabsledelse. Det betyder, at vi i dag har over dobbelt så mange investeringer i grøn energi i forhold til fossil energi – og den udvikling fortsætter. Derudover tager vi aktivt ejerskab og gør, hvad vi kan for at påvirke vores ”sorte” investeringer i en grønnere retning.

Et sundere arbejdsliv
I PFA ser vi det som noget helt naturligt at tage del i vores kunders sundhed. Det gør vi blandt andet ved at sætte vores erfaringer med forebyggelse og sundhed på arbejdspladsen i spil ud mod samfundet. Vi har fx indgået et strategisk partnerskab med SUND Hub, som er et innovativt iværksættermiljø under Det Sundhedsfaglige Fakultet på Københavns Universitet. Her rådgiver vi iværksættere og bidrager til udviklingen af nye løsninger på sundhedsområdet, der kan smitte positivt af på arbejdslivet. Herunder løsninger, som kan medvirke til at forebygge, forkorte og nedbringe langvarigt sygefravær. Vi engagerer os også i samfundsdebatten, hvor vi deler indsigter fra vores egne data og løfter udfordringer, der har relevans for såvel kunder som pensionsbranchen og samfundet som helhed.

Et godt seniorliv
Vi arbejder for at skabe rammer, der sikrer, at vores kunder kan leve et sundt og aktivt seniorliv - også når de ikke længere går på arbejde. Da PFA i 2017 fyldte 100, oprettede vi derfor PFA Tænketanken - Den nye 3. alder, som kom med 33 anbefalinger til det gode seniorliv frem mod 2040. Siden da har vi arbejdet videre med en række af anbefalingerne. Vi har blandt andet lanceret PFA Seniorboligstandard, ligesom vi har haft fokus på fremtidens arbejdsmarked og nye muligheder for at gå på delpension.
 
Alt sammen for at skabe den bedst mulige fremtid for vores kunder, vores samfund og vores klode.

Det bæredygtige arbejdsliv

I PFA arbejder vi hver dag for at skabe værdi til vores kunder. Den opgave løfter vi alle sammen med en mærkbar holdånd og nogle af branchens bedste kompetencer. Vores stærke værdier om at være Professionelle, Fair og Ansvarlige er tydelige i alle vores løsninger og i alle vores samarbejder. 

Vi er stolte over og meget bevidste om det store ansvar, der følger med vores indvirkning på hver eneste af vores mange kunder og for udviklingen af samfundet bredere set. Og den stolthed og det ansvar præger vores interne kultur med stor energi og tydelige ambitioner for vores leverancer og fremtid. Og det kan vi kun lykkes med fordi vi samtidig tydeligt værdsætter hinandens indsigter og gode kompetencer og fordi vi har det gode samarbejde og arbejdsglæde i højsædet. 

    

 

Et bæredygtigt arbejdsliv

PFA er en arbejdsplads med et dedikeret fokus på sundhed, trivsel og arbejdsglæde. Vi inspirerer til, at vi alle prioriterer vores helbred og sundhed. Først og fremmest for at passe godt på os selv, men også for at være et godt eksempel på en sund arbejdsplads i en bæredygtig high performance kultur.

 

En fleksibel arbejdsdag

I PFA har vi plads til et fleksibelt arbejdsliv. Du har fx mulighed for at arbejde hjemme i op til to dage om ugen og ret til at gå på 80 % arbejdstid, uanset hvilken stilling du er ansat i. Du kan også mærke fleksibiliteten i vores lækre, totalrenoverede domicil beliggende kun få meter fra Nordhavn Metro og det attraktive havnemiljø i Nordhavn. Vi er alle forskellige, og vi gør en dyd ud af at rumme forskelligheden.

 

Dette får du også med

Vi tager os godt af hinanden. Hver dag byder køkkenet på en lækker, økologisk frokost med et bredt udvalg til både kødspisere og vegetarer. Derudover er der frugt samt god kaffe og the, og du har mulighed for at hente frokost til hjemmearbejdspladsen eller tage take away med hjem til familien.

Læs mereSe mindreVi har også vores egen café, hvor du kan købe morgenmad, smoothies, gode økologiske snacks eller lidt til den søde tand.

I PFA kan du også gå til frisøren, få massage, få serviceret din cykel og aflevere dit tøj til rens. På den sociale front er mange muligheder for at styrke fællesskab og din egen trivsel med bl.a. yoga, fredagsbarer og vores medarbejderklubber: PFA Social Club, vinklubben, kunstklubben og idrætsklubben. 

 

Det gode kollegaskab og samarbejde

Men vigtigst af alt, så har vi hver dag fokus på det gode samarbejde og kollegaskab i hele PFA. Det er nemlig det bedste afsæt for, at vi alle sætter vores dybe faglighed i spil og leverer det bedste for vores kunder.

Ansættelsesproces

PFA lægger vi vægt på en ordentlig ansættelsesproces, så vi sikrer, at både du og PFA får det bedste grundlag for at træffe den rigtige beslutning.

Din ansøgning er vores første indtryk af dig, og vi behandler den fortroligt. Det er den rekrutterende leder, der gennemgår ansøgningerne og beslutter, hvem der skal til samtale. Er du ikke imellem dem, der skal til samtale, modtager du et afslag pr. e-mail.

Læs mere om vores ansættelsesproces

 

Nysgerrig på et job i PFA?