Ansvarlig skatteadfærd i investeringer

Som investor er det afgørende for os, at vores investeringer følger en ansvarlig skatteadfærd og ikke medvirker til at
udnytte skattesystemet. 

Vi tager afstand fra aggressiv skatteplanlægning

Når vi investerer kundernes pensionsopsparing med henblik på at skabe et godt afkast, skal det ske på ansvarlig vis. Det gælder også i forhold til skat. Vi tager klart afstand fra enhver form for aggressiv skatteplanlægning og adfærd, der udnytter skattesystemet. 

For PFA er skattely ikke forbundet med et specifikt land, men med en adfærd, hvor man bevidst spekulerer i forskelle mellem landes skattelovgivninger for at nedbringe skattebetalinger. Det kan ske helt lovligt, men det er ikke en adfærd, vi finder ansvarlig.

Vi ønsker at understøtte et velfungerende nationalt og globalt skattesystem. Det gør vi ved at følge en række internationale skatteprincipper, som vi har integreret i vores investeringsprocesser. Principperne sigter blandt andet efter at lukke skattehuller, øge transparens og forebygge dobbeltbeskatning og dobbelt ikke-beskatning.

Vi ønsker også at være åbne om vores skatteforhold. Blandt andet fremlægger vi vores samlede skattebetalinger i Danmark og retningslinjer på skatteområdet, så kunder og andre interessenter kan se, hvordan vi arbejder med ansvarlig skattepraksis. 

Systematisk skattetjek
Vi forudsætter, at de selskaber, vi investerer i, udviser ansvarlig skattepraksis, og vi screener systematisk for at sikre det:
  • Ved noterede investeringer screener vi selskabernes skattepraksis
  • Ved unoterede investeringer vurderer vi, om investeringsstrukturen er juridisk og skattemæssig ansvarlig 
Vi kræver ligeledes, at samarbejdspartnere ikke udøver aggressiv skatteplanlægning. Oplever vi, at samarbejdspartnere handler i strid med dette, starter vi en dialog med henblik på at ændre deres adfærd. Sker det ikke, kan vi bringe samarbejdet til ophør.

 

         
Investorsamarbejde om et fælles skattekodeks

For at påvirke skatteadfærden både i Danmark og på internationalt plan har vi i samarbejde med ATP, PensionDanmark og Industriens Pension udviklet et sæt fælles principper for, hvordan kapitalforvaltere bør opføre sig på skatteområdet. Skatteprincipperne gælder unoterede investeringer som eksempelvis ejendomme, infrastruktur og kapitalfonde. 

Det er vores erfaring, at vi kan opnå større gennemslagskraft, når vi står sammen som branche. En række pensionsselskaber har tilsluttet sig principperne.

I 2020 har vi sammen med de øvrige stiftere arbejdet med at tilpasse skattekodekset, så det også bliver muligt for fonde og foreninger mv. at tiltræde skattekodekset. Det har fem af Danmarks vigtigste fonde og foreninger gjort i slutningen af 2020

Læs mere om fælles skattekodeks