Stemmeafgivelse

Stemmeafgivelse

Selskabers generalforsamlinger er generelt en god mulighed for PFA for at gøre sin indflydelse gældende. Stemmeafgivelse på et selskabs generalforsamling er det mest direkte og regulerede redskab, som aktionærer besidder til at påvirke et selskabs ledelse. PFA følger derfor med i ledelsen af de selskaber, der investeres i og bidrager via sin stemme til at sikre, at selskabet er på en værdiskabende og bæredygtig kurs. I en række af selskaberne er PFA i løbende kontakt med ledelsen for at sikre denne udvikling.

PFA stemmer på alle generalforsamlinger hos børsnoterede selskaber i Danmark, som PFA investerer i, og deltager fysisk på udvalgte generalforsamlinger. Ved stemmeafgivelse på udenlandske selskabers generalforsamlinger træffer PFA en konkret vurdering af behovet for stemmeafgivelse samt behovet for fysisk deltagelse på generalforsamlingen. Det sker ud fra en helhedsvurdering af selskabets eksponering til bæredygtighedsrisici, størrelsen af PFA’s investering og PFA’s muligheder for påvirkning. 

I forbindelse med stemmeafgivelse på generalforsamlinger følger PFA en række retningslinjer, som du kan læse mere om i PFA’s retningslinjer for aktivt ejerskab

 

 
Stemmeafgivelse i 2023 og deltagelse på generalforsamling hos Shell og TotalEnergies 

PFA har deltaget fysisk på generalforsamlingen hos både Shell (2023) og TotalEnergies i maj 2022 og 2023, da vi ønskede yderligere konkretisering og accelerering af de planer, som selskaberne har lagt for deres grønne transition. Vores styrkede engagement i Shell og TotalEnergies skal ses i sammenhæng med, at vi i 2020 valgte at koncentrere eksponering til olie- gasbranchen i disse to selskaber for at kunne øge intensiteten bag det aktive ejerskab og bringe fokus på behovet for en grøn transition.

PFA har i 2023 brugt sin indflydelse som aktieinvestor gennem stemmeafgivelse på 333 generalforsamlinger om emner som bl.a. god selskabsledelse, grøn omstilling, diversitet og fokus på ESG-metrikker. Generalforsamlinger bliver prioriteret med udgangspunkt i investeringernes størrelse samt specifikke ESG-relaterede problematikker og temaer, som vi har fokus på.

Nedenfor, kan du se, hvordan vi har stemt på generalforsamlinger.