Sundhed

Vi arbejder for sundhed og trivsel gennem hele livet

I PFA ønsker vi at bruge vores indsigter og erfaring til at gøre en forskel til gavn for den enkelte, deres børn og familier. Vores sundhedsindsatser er ikke kun til glæde og gavn for den enkelte medarbejder, der undgår et langt, hårdt sygdomsforløb, men kommer også arbejdsgiverne og samfundet generelt til gode. PFA’s egne tal og nationale undersøgelser viser, at særligt danskernes mentale sundhed er blevet forværret i de seneste år. Det skaber udfordringer med langtidssygemeldinger og sætter sundhedsvæsnet under pres.

Med indsatserne kan vi bidrage til både at supplere og aflaste et presset offentligt sundhedsvæsen. Når vi gennem forebyggelse og tidlige indsatser lykkes med at færre bliver langtidssyge og flere langtidssyge kommer tilbage på job, er det også et vigtigt bidrag til at afhjælpe en af de største økonomiske udfordringer i samfundet, nemlig mangel på arbejdskraft.

Ambitioner

 

Mere end 135.000 kunder vil hvert år få hjælp til at leve et sundere liv eller modtage økonomisk støtte.

 

Mere end 1.700 langtidssyge vil hvert år blive hjulpet tilbage i arbejdsstyrken.

 

Mere end 1.800 virksomheder og organisationer vil hvert år modtage hjælp til at fremme et sundere arbejdsliv.

Udvalgte indsatser

Langt de fleste bruger en stor del af deres vågne timer på arbejdet. Et sundt arbejdsliv er derfor helt afgørende for vores trivsel. I PFA rådgiver vi virksomheder og organisationer om, hvad de kan gøre for at skabe et sundere arbejdsliv for deres medarbejdere og medlemmer. Helt konkret har vi udviklet en model for bedre trivsel i arbejdslivet, som giver inspiration og konkrete værktøjer til organisationer, ledere og HR-medarbejdere til gavn for arbejdsgiver og den enkelte medarbejder eller medlem, som får et bedre arbejdsliv og måske ligefrem undgår en sygemelding.

Læs mere om:

Se kort video om vores sundhedsstrategiske samarbejde

I vores sundhedsforsikringer har vi stort fokus på at hjælpe så tidligt som muligt, så sygefraværet ikke udvikler sig. Til gavn for den enkelte, arbejdsgiveren og samfundet. Og vores indsatser virker. Hvis vi i tide får identificeret kunder med risiko for at blive langtidssyge, så kan vi faktisk nedsætte denne risiko med op til 70 procent. Det viser de seneste tal om indsatsen, som i høj grad er drevet af data og kunstig intelligens samt et tæt samarbejde med vores virksomhedskunder. Derudover har vi stort fokus på at hjælpe langtidssyge tilbage i job. Vi står eksempelvis klar med sundhedsrådgivere, der kan støtte den enkelte, da vi også ved, at det er vigtigt med hjælp til at navigere igennem sundhedssystemet og sikre den rette behandling. 

Se kort video om PFA EarlyCare

Med en kombination af sundhedsfaglig rådgivning og godkendelse af undersøgelser og operationer på privathospitaler samt behandlinger hos psykologer, fysioterapeuter, kiropraktorer mv. sikrer vi en rettidig indsats til tusindvis af kunder. Det udgør et stærkt supplement til det offentlige sundhedssystem. Særligt i en tid med stor mangel på arbejdskraft er det afgørende, at både fysiske og psykiske skader bliver behandlet hurtigst muligt, så de ikke vokser sig større.

Se kort video om vores hjælp via PFA Helbredssikring

PFA har over en femårig periode oplevet en stigning på næsten 80 procent i antallet af børn og unge, som ansøger om behandling på grund af mentale udfordringer. Det er ulykkeligt for det enkelte barn og en stor samfundsudfordring, også fordi børns mistrivsel påvirker hele familien. Afhængig af den specifikke situation hjælper vi med eksempelvis udredning og håndtering af psykiske belastninger, skolevægring og mistrivsel. Ligeledes tilbyder vi uddannelse til forældrene, hvor de lærer at støtte deres børn bedst muligt, samt psykologforløb til barnets søskende.
Læs mere om:

Samarbejder og partnerskaber

PFA prioriterer at deltage i råd og netværk for at udveksle viden om samfundsansvar og sætte fokus på sundhed. Udover uformel dialog med en række forskellige aktører og interessenter har vi blandt andet engageret os i følgende:

  • Partnerskab der fremmer sundheden på arbejdspladserne (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø)
  • Dansk Erhvervs sundhedspolitiske forum
  • PFA har nedsat to Advisory Tables om det sunde arbejdsliv med deltagelse af kunder, eksterne forskere og eksperter fra eksempelvis Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School.

Anden relevant information