Vores tilgang til samfundsansvar

I kundefælleskabet PFA vil vi bidrage til et tryggere og mere bæredygtigt samfund

PFA er stiftet med det formål at øge den økonomiske tryghed for vores kunder og deres familier. Vi er et kundefællesskab skabt af lønmodtagere og arbejdsgivere. Det hele startede i en lejlighed på Vesterbro for over 100 år siden, og i dag er vi Danmarks største kommercielle pensionsselskab med ca. 1,3 mio. kunder i hele landet. Størrelsen er derfor en anden i dag, men værdierne er de samme. Vi skal ikke skabe overskud til aktionærer eller andre ejere. Den værdi, vi skaber, går til vores kunder.

Vi har fra starten øget den økonomiske tryghed i Danmark, og i dag bidrager vi også til sundhed og trivsel. Vi arbejder for at skabe gode rammer for seniorlivet, og som et af Europas største pensionsselskaber engagerer vi os aktivt i den grønne omstilling. Samlet ønsker vi i kundefællesskabet PFA at bidrage til et tryggere og mere bæredygtigt samfund.

Nedenfor kan du læse mere om vores arbejde med at gøre en forskel på de fire strategiske fokusområder: Økonomisk tryghed, Grøn omstilling, Sundhed og Det gode seniorliv. I tillæg kan du læse om, hvordan vi arbejder for at mindske negative og fremme positive aftryk på tværs af vores forretning herunder i forhold til leverandører, kunder, medarbejdere, investeringer og partnerskaber. 

Læs mere om vores fire fokusområder:
Læs mere om indsatser i vores forretning:
 

Organisering af arbejdet med samfundsansvar

Det er vores ønske, at samfundsansvar og bæredygtighed skal være en integreret del af alt, hvad vi laver i PFA. Det er reflekteret i vores organisering, hvor initiativer gennemføres i alle led af forretningen, og beslutningskompetencen og ansvaret for realisering er forankret hos vores koncernledelse og bestyrelse.

Nedenfor kan du se, hvordan vi har integreret arbejdet med samfundsansvar og bæredygtighed i PFA.
 

 Bestyrelsen

Sætter den overordnede strategiske retning for samfundsansvar og bæredygtighed i PFA, herunder godkendelse af strategiske initiativer og mål.

Formandskabet

Formandskabet er forberedende organ vedrørende strategiske beslutninger i relation til PFA’s tilgang indenfor bæredygtighed.

Revisionsudvalget

Overvåger og kontrollerer bæredygtighedsrapporteringen samt revisionserklæring relateret hertil,
herunder foretager kontrol med og overvåger, at revisor, der afgiver erklæringen, er uafhængig.

Investeringsudvalget

Behandler potentielle investeringer, investeringsstrategi og investeringspolitikker, herunder ift. samfundsansvar.

Aflønningsudvalget

Sikrer, at aflønningen foregår i overensstemmelse med PFA’s forretningsstrategi, målsætninger, værdier og langsigtede interesser.

 Koncerndirektionen

Fastlægger PFA’s tilgang til samfundsansvar og sikrer, at den efterleves. Følger løbende fremdrift i implementeringen af arbejdet med samfundsansvar og har det overordnede ansvar for, at initiativer realiseres.

 Afdelingen for Samfundsansvar

Rådgiver koncerndirektionen om samfundsansvar og koordinerer implementeringen af initiativer på tværs af PFA samt driver udvalgte tværgående initiativer. Refererer i det daglige arbejde med samfundsansvar til den administrerende direktør i PFA.

 Forretningsenhederne i PFA

Relevante enheder på tværs af PFA har ansvaret for at udvikle og implementere konkrete initiativer om bæredygtighed og samfundsansvar i tæt samspil med afdelingen for samfundsansvar. 

Nyheder om samfundsansvar

PFA går sammen med Københavns Kommune om at øge biodiversiteten

 
Læs mere

Pris for brug af AI til at styrke arbejdet med kundernes sundhed

 
Læs mere

Sæson for samfundsansvar

 
 
Læs mere

11 europæiske superaktier har givet PFA-kunder 30 procent i afkast 

 
Læs mere

Rapporter, politikker og retningslinjer

Hvis du vil læse mere, kan du findes vores rapporter, politikker og retningslinjer via linket nedenfor.

Spørgsmål om samfundsansvar?

Hvis du har spørgsmål om PFA’s arbejde med samfundsansvar, er du velkommen til at kontakte os på CRPFA@pfa.dk.