Firmapension til små og store virksomheder

Ring på 39 17 69 99 eller send os en mail på blivkunde@pfa.dk

39 17 69 99

Firmapension i PFA er for alle virksomheder – små som store.

Firmapension giver typisk din virksomhed en samlet løsning, hvor den ene del handler om langsigtet og risikostyret opsparing til pensionen. Den anden del handler om at skabe tryghed for jer og jeres medarbejdere med forskellige forsikringer.

I kan tilpasse jeres ordning, så den passer til jeres virksomhed og sammensætning af medarbejdere.

Hver medarbejder kan individuelt justere den frivillige indbetaling, og dækningsniveauet for forsikringerne. På den måde kan vi skabe øget tryghed for jeres medarbejdere.

Fordele ved en firmapensionsordning i PFA

Med en firmapension i PFA får du og dine medarbejdere bl.a.:
  

  • Langsigtet opsparing til pensionsalderen

  • Adgang til investeringsløsninger med mange selvvalgsmuligheder

  • Forsikringer til medarbejdere som giver adgang til hjælp, hvis uheldet er ude 
  • Personlig rådgivning, som giver adgang til en individuel tilpasning af opsparing, forsikringer og investeringsvalg

  • Særlige fordele til du og dine medarbejdere hele livet, f.eks. adgang til boliger, kollegieværelser til børn, Seniorboliger samt privatforsikringer hos LB Forsikring

  • Adgang til overblik og selvbetjening via vores app

Indbetal til den type pensionsopsparing, I ønsker

Når den enkelte medarbejder indbetaler til en firmapension, kan der vælges mellem tre forskellige typer pensionsopsparinger:

 
 

Aldersopsparinger

Her udbetales pengene på én gang eller i større portioner efter den enkeltes eget valg 

 

Ratepensioner

Her udbetales pengene i faste rater over en bestemt årrække – såsom 20 eller 30 år.  

 

Livspensioner eller livrenter

Her udbetales et månedligt beløb fra pensionen, så længe man lever. 

 

Læs om de forskellige typer opsparing her

Hver enkelt type pensionsopsparing har sine fordele og ulemper, og det er derfor vigtigt at få den rette rådgivning. Det sikrer den bedste løsning for den enkelte medarbejder, ikke bare på selve pensionsopsparingen, men også når man kigger på det større billede, der kan involvere indtægt fra andre offentlige ydelser som folkepension og efterløn. Læs mereSe mindre

En firmapension bliver som udgangspunkt oprettet som en ratepension. Der kan i 2022 indbetales op til 59.200 kr. om året til ratepensionen med fuldt skattefradrag.
 
Indbetalinger ud over 59.200 kr. kan fx placeres på en livspension/livrente, hvor der ikke er nogen beløbsgrænse for adgangen til skattefradrag – der er fuldt fradrag, uanset beløbets størrelse.

Der betales almindelig indkomstskat af udbetalingerne fra både en ratepension og en livspension/livrente, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

På en Aldersopsparing kan man i 2022 maksimalt indbetale op til 54.200 om året, hvis man har mere end 5 år til folkepensionsalderen. Hvis man har mindre end 5 år, er den maksimale årlige indbetaling 5.000 kr. Der er ikke fradrag på indbetalingen, og man betaler ikke skat af udbetalingerne af en aldersopsparing. 

Hvilken opsparingsform kan I få? 

Jeres medarbejderes pensionsopsparinger kan investeres på forskellige måder i PFA’s investeringsunivers, og medarbejderne kan – inden for nogle rammer – selv vælge, på hvilken måde deres opsparing skal investeres. Opsparingen sker i markedsrente, hvilket betyder, at medarbejderne selv bærer investeringsrisikoen.

I PFA står vi altid til rådighed med en rådgivningssamtale, og på PFA’s digitale selvbetjeningsløsning Mit PFA kan den enkelte medarbejder tage en guide, som giver en pejling på den investeringsform, som passer.

 

PFA Plus – giver mulighed for øget afkast med tilpasset risiko

Opsparingen investeres i markedsrente, hvilket giver mulighed for højere afkast end med en pensionsordning i gennemsnitsrente. Det indebærer dog også, at den enkelte medarbejder selv har investeringsrisikoen.

PFA Plus tager hensyn til medarbejdernes forskellige holdninger til risiko. Der er fire investeringsprofiler, som har forskellige niveauer af risiko og rummer forskellige potentialer for afkast. 

I alle investeringsprofilerne nedtrappes risikoen automatisk, jo tættere medarbejderen kommer på pensionsalderen.

Læs mere om PFA Plus

PFA Klima Plus – pensionen kan investeres ekstra klimavenligt

PFA Klima Plus har ekstra fokus på klima i investeringerne.

På længere sigt har PFA Klima Plus samme forventede risikoniveau og sammenlignelig mulighed for afkast som PFA Plus.

På Mit PFA kan den enkelte medarbejder få afdækket risikovillighed og præferencer for investeringer med fokus på klima.

Læs mere om PFA Klima Plus

PFA KundeKapital

Som kunde i PFA indgår jeres medarbejdere i et stærkt fællesskab, hvor I kan få del i det overskud, der skabes. Det sker via PFA KundeKapital, som er PFA Pensions model for overskuds- og risikodeling.

Hvert år i april tildeles forrentningen for det forgangne år til kundernes opsparing. For 2022 var forrentningen på KundeKapital 8,0% før pensionsafkastskat.

Bemærk, at historisk afkast ikke er en garanti for fremtidigt afkast.

Forrentningen på KundeKapital kan ændre sig fremover, og den kan blive negativ.

Læs mere om PFA KundeKapital

 

PFA Valgfri – vælg selv en risikoprofil

På samme måde som i PFA Plus, investeres opsparingen i markedsrente, hvilket kan give mulighed for højere afkast end med en pensionsordning i markedsrente.

Med PFA Valgfri kan medarbejderen selv sammensætte sin risikoprofil med eget valg af fordeling mellem Lav og Høj risikoaktiver.

Har man valgt at investere gennem PFA Valgfri, nedtrappes risikoen ikke automatisk, jo tættere medarbejderen kommer på pensionsalderen. Her er det op til medarbejderen selv at tilpasse sin risikoprofil løbende. PFA sørger dog for at rebalancere den valgte risiko hvert halve år, så den valgte risikoprofil fastholdes, uanset hvordan det går med afkastet.

Læs mere om PFA Valgfri

PFA Klima Valgfri – vælg selv en risikoprofil

PFA Klima Valgfri har ekstra fokus på klima i investeringerne.

På længere sigt har PFA Klima Valgfri samme forventede risikoniveau og sammenlignelig mulighed for afkast som PFA Plus.

På Mit PFA kan medarbejderen få afdækket risikovillighed og præferencer for investeringer med fokus på klima. 

Har man valgt at investere gennem PFA Klima Valgfri, nedtrappes risikoniveauet ikke automatisk, jo tættere medarbejderen kommer på pensionsalderen. Her er det op til medarbejderen selv at tilpasse sin risikoprofil løbende. PFA sørger dog for at rebalancere den valgte risiko hvert halve år, så den valgte risikoprofil fastholdes.

Læs mere om PFA Klima Valgfri

DU Investerer – bestem selv hvad pensionen skal investeres i

Vælger medarbejderen at investere opsparingen gennem Du Investerer-platformen, får medarbejderen adgang til 40 forskellige investeringsforeninger, der alle investerer i forskellige aktiver.

Her vælger medarbejderen selv, hvordan pensionsopsparingen skal investeres, samt hvordan sammensætningen af eksempelvis aktier, obligationer, ejendomme og råvarer skal være ud fra de investeringsfonde, der er at vælge imellem.

Har man valgt at investere gennem Du Investerer-platformen, er man helt overladt til sig selv, og man beslutter selv, når man vil foretage ændringer i sin investeringssammensætning.

PFA sørger udelukkende for at investere de penge, der løbende indbetales i den sammensætning af investeringsforeninger, medarbejderen har valgt.

Læs mere om DU Investerer

Forsikringer til Firmapension

En Firmapension giver ikke kun en indtægt til dine medarbejdere, når de går på pension. Der er også tilknyttet forskellige forsikringer, som kan give medarbejderne adgang til dækning, hvis de bliver alvorligt syge og ikke kan arbejde.
 
Forsikring ved tab af erhvervsevne:

Med PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling, får medarbejderen en månedlig udbetaling, som typisk udgør en procentdel af den nuværende løn. Derudover overtager PFA i de fleste tilfælde indbetalingen til medarbejderens pensionsordning, så både opsparing og størstedelen af forsikringerne kan fortsætte uændrede i den periode, hvor medarbejderens erhvervsevne er nedsat.

Læs mere om Forsikring ved tab af erhvervsevne  
 
Sundhedsforsikring:

PFA Helbredssikring er en sundhedsforsikring, som giver mulighed for at komme hurtigt til undersøgelse og få behandling på hospitaler, klinikker og hos speciallæger. PFA Helbredssikring er ikke kun til medarbejderen selv. Der er også mulighed for at medarbejderens børn og partner kan blive dækket. 

Læs mere om PFA Helbredssikring  
 
Kritiske sygdomme:

PFA Kritisk sygdom er en forsikring, der giver mulighed for at få udbetalt et beløb ved visse alvorlige sygdomme. Det er helt op til medarbejderen, hvad pengene bruges til – det kan fx være at købe ekstra pleje eller behandling, tage på rekreation eller foretage ændringer i hjemmet.      

Læs mere om PFA Kritisk Sygdom 
 
Kom til hurtig behandling med PFA EarlyCare

Stress og andre alvorlige sygdomme kan have store konsekvenser, hvis problemerne ikke bliver afhjulpet. Med PFA EarlyCare kan medarbejderen komme hurtigt til behandling. Medarbejderen får tilknyttet en Health Guide, der hjælper med at sammensætte et forløb præcis til medarbejderen.

Bliv klogere på, hvordan PFA EarlyCare kan hjælpe  
 
Livsforsikring:

PFA Liv er en livsforsikring, der økonomisk sikrer medarbejderens nærmeste ved dødsfald inden pensionstidspunktet. PFA anbefaler som udgangspunkt, at udbetalingen fra PFA Liv har et niveau, som sikrer, at medarbejderens familie kan opretholde levestandarden i op til fire år efter dødsfaldet.

Læs mere om PFA Liv 

Mit PFA giver overblik over din pensionsordning

På Mit PFA kan du og dine medarbejdere få overblik over jeres pensionsordninger. Her finder I ikke bare opdatering på afkast, forrentning af KundeKapital og overblik over forsikringer – men også nogle nemme og brugervenlige værktøjer, som viser, hvordan I kan få mest ud af jeres pension. 

 

Muligheder for Liberale erhverv og selvstændige

PFA har opbygget en særlige kompetence indenfor advokat- revisor- og konsulentvirksomheder (Liberale Erhverv), hvor der typisk forekommer særlige ejer- og skatteforhold – eksempelvis indenfor virksomhedsskatteordning.

Denne type virksomheder kan også opnå særlige forsikringsdækninger, hvor det ikke er den generelle erhvervsevne der dækkes, men en fagspecifik dækning.

Selvstændige, kan ligeledes opnå særlige forsikringsdækninger, som tager højde for at indtjeningen kan variere år for år.
 

Et stort fællesskab giver mange fordele

Som kunde i PFA har du og dine medarbejdere en række fordele – nogle har værdi her og nu, andre kan gives videre til jeres familier. I har fx adgang til lejeboliger, kollegier til børn og børnebørn, testamenteservice og meget mere.

Hør mere om Firmapension

Kontakt vores Erhvervscenter og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed. Vi glæder os til at tale med dig.