Politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer

Klar ramme for vores arbejde med ansvarlige investeringer
I PFA arbejder vi målrettet med at integrere bæredygtighed og ansvarlighed i den måde, vi investerer på. Det gør vi med afsæt i PFA’s politik på området, som er baseret på anerkendte internationale standarder og principper.

Respekt for mennesker og miljø 

PFA's politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab danner rammen om vores arbejde med at integrere ansvarlighed i vores investeringsproces. PFA baserer sin politik for ansvarlige investeringer på internationale standarder og principper. Det vedrører bl.a. globale retningslinjer for, hvordan man som ansvarlig investor arbejder med menneskerettigheder, klima og miljø. Det gælder også FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling, hvor PFA som investor vil bidrage særligt til at realisere en række af målene. Arbejdet tager udgangspunkt i:

 • De FN-understøttede principper for ansvarlige investeringer, PRI.
 • FN Global Compacts 10 principper for efterlevelse af menneskerettigheder, arbejdstagerrettighe-der, miljø og anti-korruption.
 • FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv med udgangspunkt i rettighederne fra International Bill of Human Rights.
 • OECD’s vejledning ’Responsible Business Conduct for Institutional Investors’ med henblik på im-plementering og prioritering af due diligence af negativ påvirkning af samfundet.
 • Paris-aftalen, der blev indgået under COP21 med henblik på reduktion af drivhusgasser.
 • ECD’s Base Erosion and Profit Shifting action plan (BEPS), der sigter efter at lukke skattehuller og forebygge dobbeltbeskatning og dobbelt ikke-beskatning.
 • Lov om implementering af aktionærrettighedsdirektivet, som vedrører principper for udøvelse af aktivt ejerskab.
Politikken for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab er vedtaget af PFA's bestyrelse.
Sådan gælder vores politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab

Politikken gælder for alle investeringer, der besluttes af PFA. Den skal sikre:

 • At vi integrerer klima- og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige hensyn i investeringsbeslutninger (også kendt som ESG-faktorer: environmental, social, governance)
 • At vi screener alle selskaber i vores portefølje
 • At vi går i dialog med selskaber, der er under mistanke for at bryde eller har brudt politikken, for at påvirke dem i en mere ansvarlig retning 
 • At vi frasælger eller ekskluderer selskaber, hvis selskabet ikke er interesseret i dialog, eller dialogen ikke fører til en positiv udvikling
 • At vi uden dialog ekskluderer selskaber, der producerer kontroversielle våben som klyngevåben, anti-personelle landminer og atomvåben
 • At vi er transparente om vores kritiske dialog og eksklusionsliste, så omverdenen kan følge udviklingen og sikre, at investeringerne er i tråd med vores politik.


 
Om aktieudlån

PFA/PFA Asset Management deltager ikke i aktieudlån. Som følge deraf deltager vi heller ikke i aktieudlån omkring stemmeafgivelse.
Da PFA ikke er engageret i aktieudlån, har PFA ikke en eksplicit formuleret politik om tilbagekaldelse. 

Læs mere om vores tilgang til arbejdet med ansvarlige investeringer