Menneske-rettigheder 

Som investor ønsker vi at bidrage til at beskytte menneskerettigheder og fremme en ansvarlig udvikling i de selskaber,
vi investerer i. 

Vi tager afsæt i FN’s principper

Vores afsæt for dette er FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, som sætter rammen for, hvad der forventes af virksomheder på området.

FN’s retningslinjer er derfor skrevet ind i vores politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab og integreret i vores investeringsproces. Konkret betyder det at vi arbejder systematisk med at integrere ESG i beslutningsprocesserne i relation til virksomheder, vi påtænker at investere i. Vi undersøger blandt andet risikoen for, at selskabet overtræder menneskerettigheder eller arbejdstagerrettigheder, samt risikoen for at selskabet overtræder OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber.

Derudover screener vi løbende vores investeringer og vurderer, om der er risiko for, at selskaberne bryder med vores ansvarlighedspolitik. Det gør vi ud fra de tre nøglefaktorer: klima og miljø, selskabsledelse og sociale forhold, herunder menneskerettigheder. Hvis selskaber, vi investerer i, bryder med vores politik, prioriterer vi at gå i kritisk dialog frem for at ekskludere. Det gør vi, fordi vi som aktiv ejer tager ansvar for udviklingen i selskaberne og ønsker at påvirke selskaberne i en mere ansvarlig udvikling. Der kan dog være tilfælde, hvor dialogen ikke er konstruktiv, og at PFA vælger at ekskludere selskabet.

Vi fører en offentlig log over de selskaber og temaer, vi er i kritisk dialog om, så vores kunder og andre interessenter kan følge fremdriften i dialogen.
Læs mere her >

PFA tager afsæt i:
 

   
FN Global Compacts 10 principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar, herunder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima, miljø og anti-korruption.
 
Principles for Responsible Investments seks FN-støttede principper for ansvarlige investeringer.

Læs mere om vores arbejde med menneskerettigheder