Aktivt ejerskab

PFA er en aktiv ejer, som tager ansvar for udviklingen i de selskaber, vi investerer i.

Vi tager ansvar for vores investeringer

PFA prioriterer aktivt ejerskab, hvor vi omsætter vores aktieposter til indflydelse. Det gør vi for at skabe det bedst mulige afkast til vores kunder, og fordi vi mener, at det kan være den mest effektive måde at understøtte en ansvarlig udvikling på. Hvis man frasælger aktierne i et selskab, afskærer man sig også for muligheden for at påvirke det. PFA fører derfor dialog med selskaber og partnere omkring klima- og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, også kaldet ESG-faktorer, og stemmer på selskabers generalforsamlinger.

PFA forvalter mere end 95 pct. af de samlede investeringsmidler internt og har derfor indsigt i de selskaber, vi investerer i. Det giver gode forudsætninger for at føre dialog direkte med selskaber for at opnå en dybere forståelse for deres forretningsmodeller og planer, ligesom det giver gode betingelser for gennem kritisk dialog at påvirke selskaber i en mere bæredygtig retning.

Aktiv ejerskabsdialog forudsætter en vedholdende indsats over tid, hvorfor PFA kontinuerligt overvåger og screener sine investeringer. På baggrund af dette indgår PFA i dialog med selskaber ud fra to perspektiver: PFA fører proaktiv dialog med udvalgte selskaber, hvor PFA kan bidrage til at flytte dem i en ansvarlig retning inden for specifikke områder – eksempelvis ved at sætte krav til deres ambitioner omkring den grønne omstilling. Derudover fører PFA reaktivt kritisk dialog med selskaber, der har brudt – eller mistænkes for at bryde - PFA’s politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. Hvis den kritiske dialog ikke fører til de ønskede forbedringer, kan PFA vælge at ekskludere selskabet.
  

 

Vi screener løbende vores investeringer

Vi lægger stor vægt på, at de selskaber, vi investerer i, handler ansvarligt og overholder internationale, anerkendte konventioner og retningslinjer. Derfor screener vi løbende vores investeringsportefølje for at sikre, at de efterlever disse krav. Det gør vi blandt andet ud fra detaljerede ESG-data.   

 

Vi prioriterer dialog frem for eksklusion 

Oplever vi, at selskaber ikke efterlever vores krav, går vi i dialog med dem med henblik på at påvirke dem i en mere ansvarlig retning.

Dialogen kan føres af enten PFA, vores analyseselskab eller gennem et investorsamarbejde. Selvom der kan være forretningsmæssige forhold, der holdes fortrolige, så ønsker vi at være åbne om fremdriften af dialogen.

Du kan følge med i den dialog på vores log

Der er dog tilfælde, hvor vi griber til eksklusion, fordi dialogen ender blindt.

Læs om eksklusion

 

Vi bruger vores stemme 

Vi gør brug af vores stemmeret på generalforsamlinger.
På denne side kan du følge med i vores stemmeafgivelser på generalforsamlinger.

Læs mere her   

Internationalt investorsamarbejde om dialog

PFA fører både dialog på egen hånd og i samarbejde med andre investorer og samarbejdspartnere. Eksempelvis er PFA en aktiv part i det investordrevne initiativ Climate Action 100 +, der har til formål at samle en række af de største internationale investorer om det fælles mål at sikre, at verdens største udledere af drivhusgasser tager del i den grønne omstilling.

Vi er også en central aktør i investorsamarbejdet Nordic Engagement Cooperation (NEC), som udover PFA består af Folksam fra Sverige og Ilmarinen fra Finland. NEC samarbejder om en fælles aktiv ejerskabsdialog med selskaber, hvor der er materielle klima- / miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige udfordringer. Der produceres en årlig rapport om indsatserne relateret til FN’s Verdensmål.